RPC-068

Autorytarna bibliotekarka

tagshow

Badge_Translate.webpTop 10 przekładów

5 (6)

5 (6)

us.webp es.webp ru.webp
beta-orange.webp
ucyl7kZ.png

Wizerunek RPC-068 w przechowalni.

Rejestracja Porządku Centralnego: 068

Klasa: Beta-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie balistyczne, zagrożenie informacyjne, zagrożenie organiczne, zagrożenie pozawymiarowe, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: RPC-068 zamknięta jest w celi 4-7 bloku odizolowanego, w Placówce 009. W promieniu do 50 m od RPC-068 nie może znaleźć się żaden tekst odręczny ani wydrukowany, chyba że w ramach testu. W poszanowaniu powyższego opróżnione zostały cele 4-6 i 4-8 bloku odizolowanego.

Wszystkie standardowe podręczniki operacyjne, przewodniki awaryjne itd. należy usunąć z ich pierwotnych lokacji, a jeśli to bezwzględnie konieczne, zamienić na tablety elektroniczne. Przed wejściem na obszar w promieniu 50 m od obiektu pracownicy powinni zostać przeszukiwani pod kątem nośników tekstu i artykułów barwiących (takich jak długopisy, ołówki, pióra itp.).

Próbki tekstu mogą być umieszczane w promieniu wpływu RPC-068 za zgodą Głównego Badacza RPC-068. Wszystkie testy, rezultaty i obserwacje należy zarejestrować w dostępnej niżej bazie danych Placówki 009.

Obiektowi należy zapewnić standardową funkcjonalność przechowalni dla humanoidów typu „gość”. Ponadto RPC-068 przysługuje prawo wyboru posiłku z menu kafeterii dwa razy w tygodniu, o ile jej dobre sprawowanie nie ulegnie pogorszeniu. Wszystkie zapakowane lub zaetykietowane artykuły żywnościowe powinny zostać otwarte, a ich zawartość umieszczona na tacy, na której posiłek dostarczany jest RPC-068.

Opis: RPC-068 została pozyskana w charakterze więźnia podczas szturmu na posterunek nasłuchowy Autorytarystów w █████, w Gwatemali. Wprawdzie pozostała część wrogiego personelu, anomalna i zwyczajna, albo została poddana terminacji, albo z powodzeniem uciekła do swojej czasoprzestrzenia, niemniej sama RPC-068 doznała utraty przytomności na skutek zawalenia się budynku. Poniżej zamieszczono standardowe streszczenie wiadomości na temat RCPA.

RPC-068 to najwyraźniej przykład produkowanego na skalę masową „Protektora” — termin ten wykorzystywany jest przez RCPA w odniesieniu do utrzymujących porządek i w imieniu tamtej organizacji osób o właściwościach anomalnych. Mimo że na ogół RPC-068 jest młodą kobietą pozbawioną cech anomalnych w zakresie wytrzymałości fizycznej czy inteligencji, wykazuje ona pewne właściwości anomalne dotykające odręcznego lub wydrukowanego tekstu.

Poniżej zamieszczono podstawowe podsumowanie informacji o właściwościach anomalnych obiektów w formie pozyskanego z RCPA dokumentu, który opisuje wykorzystanie Protektorów „klasy Bibliotekarz” przez dowódców tamtejszych jednostek SBA1.

Wyżej opisane właściwości anomalne zostały potwierdzone w drodze działań innych „Bibliotekarzy” podczas wielu naszych zetknięć z Autorytarystami; RPC-068 jest pierwszym z tego typu obiektów, który został pochwycony i drobiazgowo przesłuchany. Wizerunek RPC-068 przedstawiony został w formie rysunku z powodu niemożności uchwycenia obiektu przez żadne urządzenie do rejestracji obrazu.

Niezwłocznie po pozyskaniu RPC-068 Dyrektorzy Globalni, większością głosów, tj. █ do █, przegłosowali zatwierdzenie standardowych procedur testowych nad poddanie obiektu sekcji. W okresie testów RPC-068 wykazuje niespodziewanie daleko idące nastawienie na współpracę.

Logi testów:

Autorytaryści mogą sobie być zwariowanymi, zarozumiałymi sukinkotami, ale korzystają z formatu logów podobnego do naszego. Korzystając z identyfikatora, który RCPA wydało RPC-068, zdołaliśmy odzyskać niektóre logi operacyjne odnoszące się do przykładów zadysponowania RPC-068 w jej uniwersum.

— Badacz Sharon

Pierwsza faza testów przeprowadzona będzie z wykorzystaniem słów i pojedynczych fraz, z których każda zapisana zostanie na oddzielnej stronie zeszytu z liniaturą. Treści odnosić będą się do przedmiotów względnie bezpiecznych, co pozwoli nam na przetestowanie funkcjonalności właściwości wykazanych przez RPC-068.

— Badacz Sharon

Faza druga polegać będzie na testowaniu właściwości wykazywanych przez RPC-068 w odniesieniu do broni. Testy przeprowadzone zostaną w miejscowej kabinie śrutowniczej, a RPC-068 będzie miała do dyspozycji arkusz papieru zeszytowego, którym posługiwać będzie się zza panelu wykonanego ze szkła pancernego. Na miejscu obecny będę ja oraz sierżant Halverson (SBA). Jeżeli zakres możliwości wykorzystania właściwości 068 z bronią pozwala na dozę swobody, oświadczam, iż zarówno SBA, jak i mój departament badawczy jesteśmy zainteresowani obiektem.

— Badacz Budylin

Nie sądzę, by zachęcanie jej do czynienia użytku z broni było w chwili obecnej najlepszym rozwiązaniem. Biorąc pod uwagę jej własne słowa, musimy stwierdzić, że broń taka dość szybko się rozpada. Jest o wiele więcej możliwości kierowania jej uwagi ku innym sprawom celem zbadania reakcji tworu Autorytarystów; mamy możliwość poznania prawdy na temat cech i nawyków obiektu, co byłoby przydatne w świetle tego, że coraz częściej dochodzi do ataków ze strony RCPA.

Postanowiłam, że faza trzecia testów skupiona będzie całkowicie na zbadaniu tego, jak RPC-068 reaguje na różnego rodzaju książki z różnych stron świata. Zostanie poinstruowana, by unikała urzeczywistniania przedmiotów fizycznych z tekstów, w zamian czyniąc użytek ze swoich anomalnych właściwości w zakresie wykrywania.

— Badacz Sharon


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.