RPC-076

Kraby ze skłonnościami mechanicznymi

tagshow

4 (1)

4 (1)

us.webp ru.webp
076-1.jpg

Instancja RPC-076.

beta-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 076

Klasa: Beta-Żółty

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-aggression.webp zagrożenie agresją h-grouped.webp zagrożenie grupowe h-organic.webp zagrożenie organiczne h-sentient.webp zagrożenie świadomością

Protokoły przechowalnicze: Wszystkie osobniki RPC-0761 zabezpieczone są w terrarium o wymiarach 10 m × 10 m × 5 m, w Placówce 031-1. Przechowalnia otoczona jest czterema szklanymi ścianami, a wokół niej znajduje się przestrzeń obserwacyjna. RPC-076 należy karmić co dwa dni. Czynności tej dokonywać może dowolny pracownik, który powinien wówczas zająć miejsce w wejściu do terrarium. W dodatku do diety scharakteryzowanej w Dokumencie S031-14, do przechowalni należy co tydzień wpuszczać żywego królika celem obserwowania zachowań łownych osobników.

AKTUALIZACJA Z 19.12.████ R.: W następstwie Incydentu 076-3 pracownikom zabrania się wchodzenia do przechowalni RPC-076. Karma powinna być dostarczana z wykorzystaniem nowo zainstalowanego włazu na odległej ścianie terrarium. Jeżeli instancja RPC-076 osiągnie stan agresji, właz i główne drzwi muszą zostać zamknięte i zaryglowane. Obecnie rozważa się przeklasyfikowanie RPC-076 do klasy Beta-Pomarańczowy.

Opis: RPC-076 to kolonia Geosesarma dennerle2 zdolna do swobodnego zrzucania i ponownego przyłączania segmentów swoich kończyn. Mimo że utracone kończyny nie odrastają instancjom, RPC-076 są w stanie wykorzystywać części ciał przedstawicieli innych gatunków bądź też nieanomalnych osobników Geosesarma dennerle w formie zastępczej. Ponadto RPC-076 wykazują skłonności do współpracy atypowe względem swojego gatunku i żyją oraz przemieszczają się w grupach. Zachowanie to obejmuje tylko inne instancje RPC-076. W razie napotkania osobników nieanomalnych swojego gatunku między grupami pojawi się względna wrogość i często dojdzie do konfliktu fizycznego. Jeżeli instancja RPC-076 zwycięży w takiej sytuacji, usunie ona i zasymiluje kończyny przeciwników.

Kończyny pozyskane przez RPC-076 z ww. konfliktów bądź też od przedstawicieli innych gatunków, którzy z własnej woli je ofiarują instancjom, mogą zostać przez nie wykorzystane do najwyraźniej nieograniczonego przedłużania aktualnych kończyn. Poprzez to zachowanie instancje RPC-076 mogą przekształcać się w biologiczne sidła, żeby łapać ptaki oraz pomniejsze ssaków w celach żywieniowych. Pozyskane tak pożywienie zostaje rozdzielone na wszystkie osobniki zaangażowane w łowy, czy to poprzez ofiarowanie swoich segmentów, czy poprzez wspomożenie samych łowów.

Poniżej zawarto skróconą listę technik łownych wykorzystywanych przez RPC-076. W każdym przypadku celem był pojedynczy osobnik Oryctolagus cuniculus3.

Dodatek 076-1: Incydent 076-3.

W dniu 17.12.████ r. CSD-16318 wszedł do przechowalni RPC-076, pogwałcając protokoły dotyczące karmienia i został zaatakowany przez kilka instancji RPC-076. W przeciwieństwie do ich zwykle reaktywnych metod łownych osobniki wykorzystały swoje przedłużone kończyny do zaatakowania CSD-16318. Ataki skupiały się na twarzy, gardle i stawach. Mimo że CSD-16318 wydostał się z przechowalni w stanie na ogół nietkniętym, incydent spowodował, iż 8 instancji RPC-076 uciekło z terrarium. Po 40 minutach dokonano ich pełnego odzyskania.

Dodatek 076-2:

W następstwie Incydentu 076-3 personel zaczął donosił o dziwnym zachowaniu, które, jak sądzę, wymaga zbadania, jeśli nie dodatkowej ostrożności. Otóż osoby przebywające za przechowalnią odnotowały, że są obserrwowane przez jednego osobnika RPC-076, sporadycznie pukającego w szkło. Inne osoby twierdziły, że gdy wchodzą do pokoju obserwacyjnego, osobniki zaprzestają wszelkich poruszeń.

Ponadto kilka osobników zostało przemieszczonych do odległego kąta terrarium. Żaden z nich nie ma kończyn. Obserwacja ta łączy się z niedawnym rozrostem populacji RPC-076, z liczby 46 do co najmniej 70 i to w przeciągu zaledwie czterech miesięcy.

Pomimo że zabezpieczyliśmy RPC-076, wciąż tych instancji w pełni nie rozumiemy. To, że kolektywnie osobniki RPC-076 wydają się zadowolone warunkami, w jakich żyją, to zdarzenia pokroju Incydentu 076-3 wskazują, iż owo zadowolenie jest co najwyżej wątłę.

— dr Banks

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.