RPC-082

I Love You, You Love Me, We're a Happy Family

tagshow

4.6 (5)

4.6 (5)

us.webp cn.webp es.webp ru.webp
beta-red.webp
barney2.png

Instancja RPC-082. Ujęcie z ██.██.199█ r.

Rejestracja Porządku Centralnego: 082

Klasa: Beta-Czerwony

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie grupowe, zagrożenie świadomością

Protokoły przechowalnicze: Wszystkie okazy RPC-082 należy przechowywać w standardowych komorach przechowalniczych dla humanoidów, w Placówce 37. Żadne instancje RPC-082 nie mogą wejść ze sobą w kontakt. Osobniki RPC-082 należy stale monitorować z pomocą kamer bezpieczeństwa, a wszelkie zmiany w zachowaniu instancji należy zgłaszać Camdenowi, Głównemu Badaczowi (szczegóły w dokumencie 082-01). Przy każdym wejściu do komory przechowalniczej musi być obecny co najmniej jeden funkcjonariusz ochrony Autorytetu wyposażony w elektryczną pałkę ogłuszającą pod napięciem 160 V.

Wszelkie zgłoszenia o niezabezpieczonych okazach muszą być natychmiastowo badane przez Zespół Bezpieczeństwa „Tyrann”. Wszelkie nowo odkryte instancje RPC-082-1 podlegają niezwłocznemu zniszczeniu.

Obecnie w zabezpieczeniu znajduje się 18 27 znanych osobników RPC-082.

Opis: RPC-082 to anomalny gatunek przyjmujący wygląd popularnej dziecięcej maskotki „Barney the Dinosaur” (pol. „Dinozaur Barney”), prawdopodobnie pochodzący z ██████████, w Alabamie. Wszystkie osobniki RPC-082 różnią się wyglądem i rozmiarem, a nadto zazwyczaj przypominają podróbki. Okazy do życia nie wymagają nawadniania, odpoczynku ani odżywiania. Analiza pozyskanych próbek tkanek RPC-082 wykazała, że instancje są organiczne, a pozornie wykonane z tworzywa sztucznego zewnętrze osobnika składa się z tkanki mięśniowej. Dalsza analiza wykazała, że szwy łączące części skóry instancji zbudowane są z mikroorganizmów niezidentyfikowanego gatunku, znajdowanych w ślinie RPC-082.

Okazy wykazują znaczną wrażliwość na elektryczność i ulegają uśmierceniu po wystawieniu na działanie prądu elektrycznego o napięciu co najmniej 200 V.

Osobniki RPC-082 to drapieżniki, które polują wyłącznie na ludzi w okresie dorastania, w wieku od 5 do 14 lat. Wybór ofiar jest najwyraźniej przypadkowy. Osobniki wykazują agresję i gwałtowność w kontaktach z ludźmi w wieku powyżej lat 14. W godzinach między 7:00 a 20:00 instancje polują na osoby dorastające. Po godz. 20:00 natomiast okazy powracają do „ula” (szczegóły w dodatku 082-3) określanego jako RPC-082-1 i rozpoczynają „hibernację”. Po złapaniu ofiary instancja zaczyna ją dusić. Okazy wykazują zauważalną świadomość dokładnego momentu utraty przytomności przez ofiarę; gdy do tego dochodzi, instancje przenoszą ofiarę do obiektu RPC-082-1. Po znalezieniu się w RPC-082-1 ofiara zostaje unieruchomiona w zawiesistej, siecio-podobnej substancji pochodzącej z █████ każdego osobnika. Z pomocą nieznanych środków ofiary zostają zaimpregnowane „jajem”. Po półtorej godziny pojawia się nowa instancja, [USUNIĘTO] ofiarę. Jak dotąd Zespół Bezpieczeństwa „Tyrann” zneutralizował ██ instancji RPC-082-1.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.