RPC-083

Najgorszy wynalazek od czasu papieru toaletowego

tagshow

2.8 (4)

2.8 (4)

us.webp cn.webp
alpha-orange.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 083

Klasa: Alfa-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie biologiczne, zagrożenie grupowe, zagrożenie kinestetyczne

Protokoły przechowalnicze: RPC-083 należy przechowywać w standardowej celi przechowalniczej klasy alfa, wyposażonej w rury drenażowe. Obiekt może być usuwany w przechowalni wyłącznie w celach badawczych przez pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 2. lub wyższego. Osoby zainfekowane przez instancje RPC-083-1 należy poddać kwarantannie i przeprowadzić na ich jelitach niezwłocznie operację chirurgiczną, a jeżeli to konieczne — również na żołądku. Konserwacja RPC-083 polega na spryskiwaniu obiektu co najmniej dwa razy dziennie upłynnionymi ściekami w aerozolu, zebranymi z systemu usuwania odpadów Placówki 002.

Opis: RPC-083 to kolonia mikroskopijnych parazytoidów (indywidualne oznacza się jako instancje RPC-083-1), które maskują się poprzez przybieranie wyglądu nadzwyczaj dużych, tzn. o średnicy ok. 0,5 m, rolek papieru toaletowego. Jeżeli „arkusz” RPC-083 (oznaczony jako RPC-083-2) wejdzie w kontakt z odbytem jakiegokolwiek ssaka, instancje RPC-083-1 zaczną się gromadzić, a następnie rozmnażać i tworzyć gniazda w jelitach tegoż organizmu. Jeżeli ten jest jednak martwy, instancje zaczną rozmnażać się jeszcze gwałtowniej i konsumować pozostałości po gospodarzu. Czas trwania tego procesu zależy od rozmiaru gospodarza.

Poziom pH instancji RPC-083-1 wynosi 13,4. Fakt ten umożliwia im przetrwanie w żołądku gospodarza, aż do fazy drugiej postępu infekcji, do trzynastu godzin bez pożywienia. Przeciętny osobnik żyje trzy dni i wykazuje zdolność do metabilizowania materii fekalnej i substancji stanowiących odpady.

Infekcja RPC-083-1 składa się z trzech faz. Pierwsza faza rozpoczyna się po upływie 3-4 dni od zinfiltrowania gospodarza przez instancje. Instancje RPC-083-1 zaczynają żywić się tkanką jelitową i pozostałościami trawiennymi gospodarza. W gospodarzu odnotowane zostają objawy przypominające infekcję E. coli. Po upływie 2-4 dni od rozpoczęcia się fazy pierwszej zwiększająca się populacja kolonii RPC-083-1 rozpocznie rozwój wykładniczy i tym samym — fazę drugą.

Podczas fazy drugiej kolonia rozprzestrzenia się do żołądka, gdzie zaczyna konsumować pożywienie z ciała, a także błonę śluzową1. W tym momencie istniejąca populacja zwiększa się 7 razy szybciej niż poprzednio. Ścianki jelit zaczynają się nadwątlać i dochodzi u gospodarza do objawów takich, jak zgaga czy ostre boleści jelitowe. Proces ten trwa około tygodnia, po którym rozpoczyna się faza trzecia, czyli „wyłączenie”.

Podczas fazy trzeciej błona śluzowa żołądka staje się tak cienka, że dochodzi do skrajnego jego owrzodzenia. Jelita zostają osłabione do tego stopnia, że produkty przemiany materii mogą rozrywać ścianki jelit, powodując obszerną perforację jelit. Po upływie jednego dnia fazy trzeciej gospodarz umiera na skutek szoku toksycznego i krwawienia wewnętrznego, co powoduje gwałtowny rozrost populacji kolonii. Populacja zaczyna żywić się martwym gospodarzem, dopóki nie pozostaje po nim zaledwie struktura kostna. Po tym instancje powracają do RPC-083. W razie uzyskania nazbyt dużej populacji powstają dodatkowe instancje RPC-083-2.

Uważa się, że osobniki RPC-083-1 korzystają ze świadomości współdzielonej, czy też „świadomości roju”. Jeżeli to prawda, nie jest jasne, w jaki sposób świadomość ta funkcjonuje. Jednakże wyjaśniałaby ona świadomość osobników co do tego, gdzie znajduje się RPC-083, oraz ich zdolność do wytwarzania instancji RPC-083-2.

RPC-083 został odkryty w gospodarstwie domowym, w ████, w amerykańskim stanie Arizona. Autorytet powiadomiony został o szkielecie właściciela domu — ████ ███████, po tym, jak ustalono, że mężczyzna żył jeszcze dwa tygodnie wcześniej.

Incydent 083-A: W czasie przeprowadzania eksperymentu z udziałem RPC-083 doszło do śmierci gospodarza w hermetycznie zamkniętym pomieszczeniu, co doprowadziło do całkowitego odcięcia instancji RPC-083-1 od RPC-083. W przeciągu 5 dni zwłoki ludzkiego gospodarza uległy gwałtownemu rozkładowi, a dnia szóstego — wszystkie instancje RPC-083-1 w pomieszczeniu zdechły. Analiza mikroskopowa osobników wykazała, że każda instancja RPC-083-1 posiada ok. 88 000 genów, czyli ok. trzykrotność ich liczby w człowieku. Nie jest jasne, w jaki sposób tak wiele genów może znajdować się w mikroskopijnym parazytoidzie. Badania tej kwestii oczekują na zatwierdzenie.

Dodatek: Pierwotnie, kilka tygodni po zabezpieczeniu obiektu, wysunięto hipotezę, że jeśli populacja RPC-083-1 dostatecznie się powiększy, to dojdzie do pojawienia się jej nowej kolonii. Jednakże testy i dalsze przechowywanie RPC-083 udowodniły, że obiekt jest w stanie co najmniej trzykrotnie zwiększyć swój rozmiar, nie powodując powstania nowej instancji RPC-083.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.