RPC-084

Porcelanowa plaga

tagshow

3.8 (4)

3.8 (4)

us.webp cn.webp jp.webp es.webp
gamma-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 084

Klasa: Gamma-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie biologiczne, zagrożenie transmutacyjne

Protokoły przechowalnicze: Instancje RPC-084-2 należy przechowywać w standardowych celach przechowalniczych dla humanoidów, aż do pełnego zakończenia przemiany. W pełni przemienione instancje RPC-084-2 należy spopielić, a ich cele — oczyścić z wykorzystaniem myjek wysokociśnieniowych. Wszelkie próbki RPC-084-1 należy przechowywać w wysoce zabezpieczonym pojemniku na obiekty stwarzające zagrożenie biologiczne, w Skrzydle Medycznym Placówki ███. Dostęp do próbek RPC-084-1 w celach badawczych wymaga zgody co najmniej jednego pracownika z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. Wytwarzanie instancji RPC-084-2 wymaga zgody co najmniej dwóch pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. W razie wybuchu epidemii osoby zarażone należy wysterylizować, a instancje — RPC-084-2 objąć ww. procedurami przechowalniczymi.

Opis: RPC-084-1 to choroba przenoszona drogą płciową, pochodząca z prowincji █████, w Chińskiej Republice Ludowej. RPC-084-2 oznacza osoby przed okresem dojrzewania, które zostały zainfekowane RPC-084-1. Przypadki zarażenia RPC-084-2 zostały potwierdzone w każdym kraju europejskim.

Właściwości anomalne RPC-084-1 uwidaczniają się tylko w osobach przed okresem dojrzewania; osoby starsze pozostaję niewrażliwe na oddziaływanie obiektu, aczkolwiek w dalszym ciągu mogą być jego nosicielami. Testy wykazały, że dzieci z rodziców będących nosicielami RPC-084-1 rodzą się w pełni przemienione, bez względu na to, czy zainfekowana była matka. Zjawisko to sugeruje zwiększoną szybkość rozwoju choroby w płodowym okresie życia człowieka.

Postęp rozwoju RPC-084-1 w instancjach RPC-084-2 następuje według przewidywalnego schematu.

Czas od zarażenia Objawy
Jedna godzina Instancje RPC-084-2 zaczynają roznosić chorobę.
Trzydzieści dni Tkanki wewnętrzne zaczynają ulegać przemianie w porcelanę; narządy przemienione funkcjonują identycznie z poprzednikami — nie poznano stojącego za tym mechanizmu. Instancje RPC-084-2 opisuje to doświadczenie jako „rozrywające cierpienie”.
Cztery miesiące Tkanki zewnętrzne zaczynają ulegać przemianie w porcelanę. Instancje stają się coraz delikatniejsze, a ich zdolność ruchowa — coraz bardziej ograniczona.
Dziewięć miesięcy Instancje RPC-084-2 są w pełni przemienione w porcelanę. Wszystkie znane instancje zaprzestały wszelkich poruszeń na tym stadium infekcji1.

Po upływie dziewięciu miesięcy od zakażenia instancje RPC-084-2 zostają oznaczone jako w pełni przemienione. Obserwacje nie pozwoliły na stwierdzenie żadnych zmian zachodzących w ciągu dziesięciu lat od zakończenia pełnej przemiany. Odkryto jednak, że wdychanie pyłu wytwarzanego przez instancje RPC-084-2 powoduje upośledzenie funkcji umysłowych.

Dodatek 084-1: Ludowy Komitet na rzecz Pozyskiwania Obiektów Anomalnych odrzucił wszystkie propozycje pomocy ze strony Autorytetu w przedmiocie wytworzenia leku lub udzielenia pomocy potrzebującym, twierdząc, że to niekonieczne. Agencja jednak współpracuje z Autorytetem w zakresie badawczym.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.