RPC-090

Kwazar z latarni morskiej

tagshow

2 (1)

2 (1)

us.webp ru.webp
gamma-orange.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 090

Klasa: Gamma-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie pozaziemskie

Protokoły przechowalnicze: Na dzień 08.02.16 r. nie poznano żadnego sposobu zabezpieczenie RPC-090, gdyż obiekt oddalony jest od Ziemi o 190 000 000 lat świetlnych. Więcej informacji na temat przechowywania obiektu znajduje się w Dodatku 090-01.

Opis: RPC-090 to podobny do kwazara obiekt znajdujący się w konstelacji Lwa, na rektascensji 19h 22m 01,49s, deklinacji +09° 45′ 25,5″, na przesunięciu do podczerwieni o wartości 9,085 ± 0,005 i w odległości około 190 milionów lat świetlnych (8,85 Gpc). Szacuje się, że jasność obiektu wynosi 5,9 × 1015 jasności Słońca, co oznacza, iż pokonuje on w tym względzie ULAS J1199+0844, podwójny kwazar, który wydaje się orbitować wokół punktu początkowego RPC-090. Obiekt miesięcznie emituje więcej podczerwonego promieniowania elektromagnetycznego niż ULAS J1199+0844 w ciągu roku. Fakt ten powoduje powodował zmieszanie u astronomów w Cerro Paranal przez kilka lat, dopóki dr Orland nie odkrył, iż obiekt nie emituje podczerwonego promieniowania elektromagnetycznego stale, lecz co kilka minut, w formie masywnych wyrzutów tego typu promieniu. W związku z tym zespół badawczy przyjął, iż obiekt nie jest zwyczajnym masywnym kwazarem. W dniu 18.11.15 r. dr Orland odkrył, iż emisje podczerwonych promieni elektromagnetycznych przez obiekt służą transmisji swoistego kodu, które docierają na obszar pod „Wielką Czerwoną Plamą” Jowisza.

quasar_like_2_by_legofreak49-dcevhu6.jpg

Pierwszy znany obraz RPC-090.

Ustalono, iż ww. kod posiada strukturę podobną do kodu Morse'a, lecz wykorzystującą pięć wartości, zamiast dwóch. Doprowadziło to do tego, iż zespół badaczy zaczął wykorzystywać kwadrat polibiusza do dekodowania wiadomości z RPC-090, które przechwycił IEDSS (Miernik Promieniowania Elektromagnetycznego z Głębokiej Przestrzeni) w Cerro Paranal. Zdekodowane wiadomości opisano w Logu badań 090-01.

RPC-090 został odkryty przez dr. Lawrence'a Orlanda w dniu 31.12.10 r. podczas obserwacji widma elektromagnetycznego w Laboratorium Badawczym Głębokiej Przestrzeni w Cerro Paranal. Z wykorzystaniem IEDSS i podczerwoną tablicą HdCdTe teleskopu, dr Orland zdołał uchwycić zdjęcie „nieznanego ciała”, po czym obiekt zniknął z obserwowanego miejsca. Było to pierwsze znane napotkanie RPC-090.

Log badań 090-01:

01.01.16 r.: Czekamy. Przybądź do punktu [INTERFERENCJA].

02.01.16 r.: Prosimy, pomóż nam. Umieramy. Wróc do nas, Arbitrze.

03.01.16 r.: Spotkanie w lokacji [INTERFERENCJA] według [INTERFERENCJA] nieusłuchanie doprowadzi do [INTERFERENCJA]

04.01.16 r.: Staraj się unikać [INTERFERENCE] jednostkę uważa się za wrogo nastawioną do [INTERFERENCJA] oraz [INTERFERENCJA] kontynuuj [INTERFERENCJA] zgodnie z planem i połącz się ze swoim partnerem.

05.01.16 r.: Arbitrze, prosimy o odpowiedź na kanale 23. Otwórz łącze do [silna interferencja z miejsca, do którego kierowane są transmisje RPC-090; powoduje ona utratę reszty wiadomości przez IEDSS z Cerro Paranal].

Dodatek 090-01: Po interferencji z dnia 05.01.16 r., która wywołała tymczasową utratę sygnału przez IEDSS z Cerro Paranal, poczyniono starania, by zabezpieczyć RPC-090 poprzez zablokowanie sygnału z wykorzystaniem działa do podczerwonych wyładowań elektromagnetycznych, czyli IERDC. Tak długo, jak przeciwdziałać będzie się dotarciu sygnału z RPC-090 na Jowisza, dr Orland uważa wszelkie zagrożenia, które obiekt mógłby stwarzać, za zneutralizowane. Szczegóły na temat rezultatów pracy dr. Orlanda z IERDC znajdują się w Dodatku 090-02.

Dodatek 090-02: Po rozpoczęciu przez Cerro Paranal pracy z IERDC doszło do zerwania komunikacji między RPC-090 i Jowiszem, lecz nie z powodu działań podjętych przez IERDC, a RPC-090, który wydaje się wiedzieć, iż IERDC blokuje sygnał. Przez kilka tygodni powyższy stan rzeczy powodował zmieszanie wśród badaczy. Dopiero w dniu 16.03.16 r., gdy za pośrednictwem standardowych far radiowych na częstotliwościach 35-65 Hz otrzymano od obiektu bezpośrednią wiadomość: „Dlaczego ukryliście Arbitra? Prosimy, byście go ujawnili. Musimy z nim niezwłocznie się rozmówić”. Konotacja zaimka „nim” doprowadziła badaczy do dwóch wniosków: 1. obiekt w pobliżu bądź w Jowiszu, z którym usiłuje skomunikować się RPC-090, jest pojedynczą istotą płci „męskiej” lub konstruktem i nazywany jest „Arbitrem”; 2. Konotacja „nim” jest błędem leżącym po stronie dr. Orlanda i jego zespołu, gdyż tamten obiekt lub obiekty mogą nawet nie rozumieć pojęcia „płci biologicznej”. Wiadomości zarchiwizowane w Cerro Paranal wymagają dalszych badań, gdyż możliwe, iż podczas tłumaczenia części z nich popełniono błąd. Badacze wciąż nie wiedzą dużo na temat RPC-090 ani intencji obiektu, o ile ten takowe posiada. W związku z tym Cerro Paranal nadał obiektowi klasę Omega do czasu lepszego jego poznania.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.