RPC-098

Śmiercionośna kolekcja VHS

tagshow

4 (1)

4 (1)

us.webp es.webp
beta-white.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 098

Klasa: Alfa-Biały Beta-Biały

Zagrożenia: —

Protokoły przechowalnicze: Gdy RPC-098 nie jest badany ani katalogowany, powinien być zamknięty w metalowej skrytce umieszczonej w standardowym suchym bloku przechowalniczym dla obiektów RPC. Osoba chcąca obejrzeć nagrania RPC-098 musi przedstawić dwa tygodnie przed terminem odpowiedni wniosek. Wymaga się również tego, żeby kamera rejestrowała oglądane nagrania RPC-098. Od dnia ██.██.2018 r. nagrania RPC-098 nie mogą być oglądane przez nikogo.

Opis: RPC-098 to kolekcja nieoznaczonych kaset VHS marki Sony. Są to nagrania przestępstw z użyciem przemocy i osób w jakiś sposób z tymi czynami związanych. Dochodzenie na temat tożsamości istoty, która stworzyła nagrania, jak dotąd było bezowocne. Nie wiadomo, w jaki sposób nagrania zostały stworzone, gdyż niektóre z nich musiałyby zostać zarejestrowane z miejsca, w którym ludzie dostrzegliby kamerzystę bądź też sam kamerzysta naraziłby się na niebezpieczeństwo. Na podstawie znaczników czasu najstarszych i najnowszych obejrzanych nagrań zakłada się, że istota za nie odpowiadająca albo jest stara, albo nie jest jedna. Testy samych kaset VHS nie wykazały żadnych nadnaturalnych właściwości. Istnieje łącznie 50 nagrań, lecz nie wiadomo, czy jest to cała „kolekcja”, czy więcej kaset istnieje poza pieczą Autorytetu.

Autorytet po raz pierwszy zainteresował się RPC-098 w dniu 13.02.████ r. po wpłynięciu zgłoszenia od policji stanowej z ███████. Policja pozyskała RPC-098 po tym, jak kolekcję anonim pozostawił na Komisariacie Policji w █████████. Policja rozpoczęła przegląd nagrań RPC-098 i początkowo była przekonana, iż są to filmy z gatunku snuff, dopóki nie zauważyła nienaturalnych ich aspektów, w którym to momencie nawiązano kontakt z Autorytetem i przekazano mu RPC-098.

Spośród 50 kaset VHS — 26 zostało obejrzanych i skatalogowanych przez doktora Moore'a. Nagrania są nieoznaczone i najwyraźniej nie zostały umieszczone w żadnym szczególnym porządku przez poprzedniego posiadacza bądź twórcę. Identyfikatory numeryczne zostały nadane przez doktora Moore'a w celach katalogowych.

Dodatek: W dniu 25.05.2018 r. doktor Moore obejrzał kasetę #26, która zawierała nagranie doktora Moore'a oglądającego kasetę #25, zarejestrowane zza jego pleców. Doktor Moore był nieświadomy tego, że jest filmowany i podkreślał, że w tamtym momencie był jedyną osobą w pomieszczeniu. Oświadczenie to zostało potwierdzone przez nagranie z monitoringu wizyjnego, zgodnie z którym nikt nie wszedł ani nie wyszedł z pomieszczenia, w którym znajdował się doktor Moore. Funkcjonariusze ochrony zbadali pomieszczenie, lecz nie odkryli w nim niczego nietypowego.

W toku następnego tygodnia doktor Moore stawał się coraz bardziej paranoiczny, twierdząc, że jest prześladowany przez cienistą osobę. W dniu 02.06.2018 r. doktor Moore nie zameldował się na swoim stanowisku i po przeprowadzeniu dochodzenia uznano go za zaginionego.

W dniu ██.██.2018 r. do oglądania i katalogowania RPC-098 wyznaczono doktora ████. Doktor ████ obejrzał jedną kasetę: #27, o której natychmiast powiadomił personel. Obecnie rewaluacji podlegają protokoły przechowalnicze i dotyczące oglądania RPC-098.

Dodatek:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.