RPC-099-ARC

Skrajnie prawdopodobne (acz równie nieprawdopodobne) urządzenie prawdopodobieństwa

tagshow

4.4 (5)

4.4 (5)

us.webp
alpha-red.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 099-ARC

Klasa: Alfa-Czerwony

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie prawdopodobieństwa

Protokoły przechowalnicze: RPC-099-ARC jest aktualnie zabezpieczony poprzez przedłużenie istnienia Placówki 099, bazy lunarnej Autorytetu. W razie zniszczenia Placówki 099 należy ją odbudować celem ponownego zabezpieczenia RPC-099-ARC oraz innych anomalii księżycowych.

Opis: RPC-099-ARC to desygnacja wcześniej nieskatalogowanego zjawiska wpływającego na rachunek prawdopodobieństwa wokół Placówki 099, bazy lunarnej. Początki anomalii określa się na rok około 1958, czyli czas założenia Placówki 099. Od tamtej pory Placówka 099 wskutek oddziaływania RPC-099-ARC była miejscem znacznej liczby zdarzeń destruktywnych.

Najwyraźniej RPC-099-ARC nie jest w stanie wywierać innych efektów, niż manipulacja prawdopodobieństwem. Odnotowano, że z nieznanych przyczyn zjawisko to dotyczy tylko zdarzeń katastrofalnych, które wpływają na Placówkę 099. Zaproponowano przeniesienie Placówki 099 w inne miejsce, a także niedokonywanie jej odbudowy. Jednakże w takiej sytuacji zwiększeniu ulega promień wpływu RPC-099-ARC. Wysunięto hipotezę, że jeśli doszłoby do pełnego zniszczenia Placówki 099, a nie zrealizowano by odbudowy ekspozytury, oddziaływanie RPC-099-ARC dotknęłoby całego Księżyca, co zaś wywołałoby zdarzenie katastrofalne. Jest to jednak tylko hipoteza i z tego powodu odmówiono nadania obiektowi „Czarnego” poziomu zagrożenia dla życia.

Odkrycie: Ze względu na naturę i pochodzenie RPC-099-ARC uważa się, że zjawisko mogło powstać przypadkowo podczas próby dokonania odwetu na Autorytecie przez RPC-866 po tymczasowym zabezpieczeniu obiektu w Placówce 099, wkrótce po jej założeniu. Tymczasowe zabezpieczenie RPC-866 zostało dokonane w drodze wykorzystania skrajnie niestabilnego, nieanomalnego urządzenia wpływającego na prawdopodobieństwo w sposób podobny do RPC-099-ARC. Z uwagi na powyższe uważa się, że po zabezpieczeniu RPC-866 z wykorzystaniem tamtego urządzenia obiekt dokonał jego przemiany w RPC-099-ARC i wykorzystał je w ramach odwetu.

Odkrycie i pochodzenie RPC-099-ARC są zagadnieniami kluczowymi z punktu widzenia zrozumienia zjawiska i dlatego po pełnym ich zrozumieniu należy je opisać w niniejszym dokumencie.

Śledztwo w przedmiocie pochodzenia RPC-099-ARC od czasu odkrycia jego anomalnej natury było obszerne i obejmowało zbadanie znacznej liczby podmiotów świata anomalii, które mogłyby wiązać się z tym zjawiskiem. Jedynymi podmiotami, które wykazały świadomość RPC-099-ARC, są Nivaldi, która dawniej utrzymywała nieznane stosunki z RPC-866, a także UNAAC, które dokonało odkrycia zjawiska w tym samym czasie, co Autorytet. Ze względu na dyplomatyczną pozycję UNAAC wobec Placówki 099 badania w przedmiocie RPC-099-ARC zostały przez UNAAC oznaczone z przyczyn politycznych jako działania międzynarodowe. Z uwagi na fakt, że UNAAC również doznaje szkód powodowanych przez RPC-099-ARC, nie należy uznawać tej sytuacji za kryzys informacyjny. Należy nadmienić, że ze względu na RPC-099-ARC UNAAC zaprzestało prowadzenia większości przedsięwzięć badawczych na Księżycu.

Poniżej znajduje się wyczerpujący wykaz incydentów wywołanych przez RPC-099-ARC. Podczas dodawania wpisów prosimy przestrzegać następującego formatu.

Incydent: RPC-099-XX
Data:
Liczba ofiar:
Notatka:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.