RPC-099

Skrajnie prawdopodobne (acz równie nieprawdopodobne) urządzenie prawdopodobieństwa

tagshow

4.5 (4)

4.5 (4)

us.png
alpha-red.png

Rejestracja Porządku Centralnego: 099

Klasa: Alfa-Czerwony

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie prawdopodobieństwa

Protokoły przechowalnicze: RPC-099 jest aktualnie zabezpieczony poprzez przedłużenie istnienia Placówki 099, bazy lunarnej Autorytetu. W razie zniszczenia Placówki 099 należy ją odbudować celem ponownego zabezpieczenia RPC-099 oraz innych anomalii księżycowych.

Opis: RPC-099 to desygnacja wcześniej nieskatalogowanego zjawiska wpływającego na prawdopodobieństwo wokół Placówki 099, bazy lunarnej. Początki anomalii określa się na rok około 1958, czyli czas założenia Placówki 099. Od tamtej pory Placówka 099 wskutek oddziaływania RPC-099 była miejscem dużej liczby zdarzeń destruktywnych.

Najwyraźniej RPC-099 nie jest w stanie wywierać innych efektów niż manipulacja prawdopodobieństwem. Odnotowano, że z nieznanych przyczyn zjawisko to dotyczy tylko zdarzeń katastrofalnych, które dotykają Placówki 099. Zaproponowano przeniesienie Placówki 099 w inne miejsce, a także nie dokonywanie jej odbudowy. Jednakże w takiej sytuacji zwiększeniu ulega promień wpływu RPC-099. Wysunięto hipotezę, że jeśli doszłoby do pełnego zniszczenia Placówki 099, a nie zrealizowano odbudowy ekspozytury, oddziaływanie RPC-099 dotknęłoby całego Księżyca, co zaś wywołałoby zdarzenie katastrofalne. Jest to jednak tylko hipoteza i z tego powodu odmówiono nadania obiektowi „Czarnego” poziomu zagrożenia dla życia.

Odkrycie: Ze względu na naturę i pochodzenie RPC-099 uważa się, że zjawisko mogło powstać przypadkowo podczas próby odwetu na Autorytecie ze strony RPC-866 po tymczasowym zabezpieczeniu obiektu w Placówce 099, krótko po jej założeniu. Tymczasowe zabezpieczenie RPC-866 zostało dokonane w drodze wykorzystania skrajnie niestabilnego, nieanomalnego urządzenia wpływającego na prawdopodobieństwo w sposób podobny do RPC-099. Z uwagi na powyższe uważa się, że po zabezpieczeniu RPC-866 z wykorzystaniem tamtego urządzenia obiekt dokonał jego przemiany w RPC-099 i wykorzystał je w ramach odwetu.

Odkrycie i pochodzenie RPC-099 są zagadnieniami kluczowymi z punktu widzenia zrozumienia zjawiska i dlatego po ich pełnym zrozumieniu należy je opisać w niniejszym dokumencie.

Śledztwo w przedmiocie pochodzenia RPC-099 od czasu odkrycia jego anomalnej natury było obszerne i obejmowało badanie dużej liczby organizacji świata anomalii, które mogłyby wiązać się z tym zjawiskiem. Jedynymi organizacjami, które wykazały świadomość RPC-099, są Nivaldi, która utrzymywała dawniej niewyjaśnione stosunki z RPC-866, a także UNAAC, które dokonało odkrycia zjawiska w tym samym czasie, co Autorytet. Ze względu na dyplomatyczną pozycję UNAAC wobec Placówki 099 badania w przedmiocie RPC-099 zostały przez UNAAC oznaczone jako działania międzynarodowe z powodów politycznych. Z uwagi na fakt, że UNAAC również doznaje szkód powodowanych przez RPC-099, nie należy uznawać tej sytuacji za kryzys informacyjny. Należy nadmienić, że ze względu na RPC-099 UNAAC zaprzestało większości działań badawczych na Księżycu.

Poniżej znajduje się wyczerpujący wykaz incydentów wywołanych przez RPC-099. Podczas dodawania wpisów prosimy przestrzegać następującego formatu.

Incydent: RPC-099-XX
Data:
Liczba ofiar:
Notatka:

RPC-098 RPC-100
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License