RPC-100

tagshow

3 (1)

3 (1)

us.webp cn.webp jp.webp es.webp ar.webp audio.webp
beta-orange.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 100

Klasa: Beta-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie organiczne, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: RPC-100 powinien być przechowywany w sztucznym habitacie w postaci umiarkowanego lasu deszczowego, którego 60% powinno być zanurzone w wodzie. Co 3 dni do komory przechowalniczej RPC-100 należy wpuścić dojrzałą świnię. Należy przeprowadzać codwutygodniowe prace konserwacyjne celem zapewnienia, iż w komorze RPC-100 nie ma żadnych dziur ani otworów o średnicy przekraczającej 6 centymetrów, które wiodą na zewnątrz przechowalni.

Opis: RPC-100 to dużego rozmiaru organizm przypominający głowonoga, a dokładnie — ośmiornicę. Naturalny kolor skóry obiektu jest ciemnobrązowy, co doskonale umożliwia kamuflowanie się w jego naturalnym, zabłoconym habitacie. Jednakże, tak jak większość głowonogów, może on świadomie zmieniać swój kolor. W przeciwieństwie do ośmiornic i innych głowonogów, RPC-100 posiada płuca, zamiast skrzel, co umożliwia mu oddychanie na lądzie. Ponadto, co również nie jest cechą właściwą innym głowonogom, RPC-100 posiada tylko 4 ramiona. Wszystkie mierzą około 15 metrów długości i rozdzielają się ono na, średnio, 100 ramionopodobnych macek. Każda z nich może być indywidualnie kontrolowana przez RPC-100 jak niewielkie ramię.

Mimo że RPC-100 nie wymaga pożywienia, w braku możliwości prowadzenia łowów obiekt zaczyna okazywać znaczne rozdrażnienie przejawiające się jego atakami na komorę przechowalniczą. RPC-100 jest w stanie wyrządzać olbrzymie szkody swoimi ramionami — znacznie przekraczające możliwości jego ramion, jeśli przyjrzeć się ich budulcowi. Te dwa czynniki pozwalają przyjąć, iż zapewnianie obiektowi możliwości prowadzenia łowów jest niezbędne do jego przechowywania.

RPC-100 wykazał znaczną inteligencje i umiejętności rozwiązywania problemów, nawet w porównaniu z innymi głowonogami oraz naczelnymi. Obiekt jest w stanie rozwiązać większość danych mu zagadek, a także uciec z dowolnej komory przechowalniczej, wykorzystując otwory większe od jego relatywnie małych szczęk o szerokości 6 centymetrów. Podczas testów RPC-100 wykazał zdolność do ucieczki bez względu na liczbę ani złożoność pułapek i zagadek umieszczonych na jego drodze. Inteligencja obiektu wyposaża go w znacznie większą kontrolę nad swoim kamuflażem, co zaś umożliwia mu praktyczną niewidzialność.

Dodatek 100-A: W dniu ██.██.20██ r. zespół konserwatorski wszedł do komory przechowalniczej obiektu, by usunąć 7-centymetrową dziurę. Mimo że prace zostały ukończone, zespół nie opuścił przechowalni ani nie odnaleziono żadnych ciał. W związku z tym każdy pracownik wchodzący do komory przechowalniczej RPC-100 powinien zachować daleko idącą ostrożność.

Notatka dyrektorska:

Chciałbym ostrzec personel, by nie próbował skomunikować się z RPC-100. Obiekt może i jest inteligentny, ale nie na tyle, by was zrozumieć. Ze względu na potencjalne szkody, do jakich może to doprowadzić, postanowiono, iż usiłowanie skomunikowania się z RPC-100 sankcjonowane będzie terminacją.

Dyrektor ██████

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.