RPC-140

Khmerski baitang

tagshow

2.8 (4)

2.8 (4)

us.webp cn.webp es.webp
gamma-purple.webp
Baitang.jpg

Choeung Ek Stupa, jedno z miejsc o najwyższym zagęszczeniu RPC-140.

Rejestracja Porządku Centralnego: 140

Klasa: Gamma-Purpurowy

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie organiczne, zagrożenie regeneracyjne, zagrożenie replikacyjne, zagrożenie świadomością

Protokoły przechowalnicze: Placówka Terenowa 140 stanowi centrum badań nad RPC-140. Jeżeli zjawiska powiązane z RPC-140 wystąpią w Kambodży, MDS Uniform-40 („Chodzący napalm”) musi zostać zadysponowana celem spopielenia jak największej liczby RPC-140-1. Zabudowania dotknięte zjawiskami powiązanymi z RPC-140 muszą zostać objęte kwarantanną, a mieszkańców, którzy przetrwali, należy poddać oddziaływaniu glifów Extergito. W razie niepowodzenia tych protokołów pracownicy poziomu 5. muszą zrealizować Protokół [UTAJNIONO]1.

Opis: RPC-140 to zjawisko dotykające rejonów Kambodży o największym zagęszczeniu roślinnością. RPC-140 wydaje się występować częściej w miejscach, w których zakopana jest znaczna liczba zwłok ludzkich2. RPC-140 przyspiesza rozwój roślinności i zdolności nomadycznych3. Dotknięte tym zjawiskiem rośliny oznacza się odtąd jako RPC-140-1. Gdy RPC-140-1 sięga ludzkich zwłok4, okręca się wokół nich, aż te ulegają przytwierdzeniu do obiektu. Zwłoki w tej fazie oznaczone są jako RPC-140-2.

RPC-140-2 odzyskują swoją świadomość, ale nie rozumność. Ponadto stanowią swoiste narządy wzrokowe i myślowe dla RPC-140-1, pomagając tym obiektom w przemieszczaniu się i rozróżnianiu elementów najbliższego otoczenia. RPC-140-2 stają się agresywniejsze i aktywniejsze wraz z tym, jak większa ich liczba zostaje przyłączona do RPC-140-1. RPC-140-2 przyspieszają także rozrost instancji RPC-140-1 w obecnie nieznany sposób. Wszystkie instancje RPC-140-1 są wysoce wrogie względem wszelkich zwierząt przebywających w pobliżu. Po wykryciu znajdującego się niedaleko zwierzęcia RPC-140-2 informują o tym właściwe im instancje RPC-140-1 poprzez donośne wokalizacje, po czym RPC-140-1 przystępują do zaatakowania zwierzęcia. RPC-140-2 zawsze kierują RPC-140-1 ku najbliższym skupiskom ludzkim.

Odkrycie: Szczepy RPC-140 zostały odkryte ██.██.1997 r. przy Pomniku Masowego Grobu ███-███████, w ██████████, w Kambodży. Zgłoszenie złożone przez osoby cywilne twierdziło, że roślinność w rowie masowego grobu gwałtownie się rozrasta i atakuje osoby znajdujące się w pobliżu. Jeden ze strażników, Soth S. ███, przetrwał tamto zdarzenie, co umożliwiło Autorytetowi lepsze zrozumienie działania RPC-140 i udoskonalenie środków stosowanych celem zabezpieczania instancji obiektu.

Logi przesłuchań:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.