RPC-166

Pożerające cienie

tagshow

3 (5)

3 (5)

us.webp cn.webp es.webp
beta-orange.webp
overlay.png

Klatka przedstawiająca celę przechowalniczą RPC-166 w trakcie kryzysu.

Rejestracja Porządku Centralnego: 166

Klasa: Beta-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie biologiczne, zagrożenie grupowe, zagrożenie świadomością

Protokoły przechowalnicze: Instancje RPC-166 powinny być przechowywane w Placówce ██, w standardowej, odpornej na zagrożenia biologiczne jednostce przechowalniczej z tytanu, w szklanym pojemniku o wymiarach 3 m × 3 m × 3 m, wypełnionym wodą.

Minimum cztery latarnie muszą nieprzerwanie oświetlać pojemnik celem zapobieżenia ucieczce bytu.

Co najmniej dwóch funkcjonariuszy ochrony powinno nieprzerwanie strzec pojemnika. Powinni oni być wyposażeni w granaty błyskowe i umiejscowione na ramionach reflektory. Personel musi także być ubrane w standardowe kombinezony chroniące przed zagrożeniami biologicznymi. Pojemnik zawierający RPC-166 powinien być wyciągany tylko w celu przeprowadzenia badań.

Opis: RPC-166 to gatunek wrażliwych na światło mikroorganizmów zdolnych do gwałtownej reprodukcji w braku światła. Instancje RPC-166 gwałtownie umierają w razie ekspozycji na światło. Szybkość ich śmierci jest wprost proporcjonalna do intensywności samego oświetlenia.

Instancje RPC-166 pozyskują składniki odżywcze poprzez rozkładanie materii organicznej. Dostatecznie duża grupa RPC-166 jest w stanie całkowicie pochłonąć przedmiot lub organizm i szybko rozłożyć go na części podstawowe. Odnotować należy, że instancje RPC-166 nie wydają się potrzebować źródła pożywienia i mogą prosperować tak długo, jak nie pada na nie światło. Konsumpcja materii organicznej przyspiesza jednak szybkość reprodukcji RPC-166. Stwierdzono, że RPC-166 cechuje pewna rozumność, albowiem gatunek za priorytet ataku bierze obiekty emitujące światło.

Grupy RPC-166 wydają się ruchomymi, ciemnymi masami, gdy przebywają na powierzchni obiektów fizycznych. RPC-166 są w stanie nieprzerwanie i gwałtownie się reprodukować w braku światła i mogą szybko pochłaniać ściany oraz podłoże i sufit pomieszczeń nieoświetlonych. Fizyczne ataki skierowane przeciwko RPC-166 są skrajnie nieefektywne, albowiem wystawienie organizmów na światło przyspiesza zniszczenie ich membran. Pracowników należy powiadmić, iż nawet jeśli wyposażeni są w odpowiednią technologię, to instancje RPC-166 wciąż mogą ich pochłonąć w pewnych warunkach.

Odkryto, że instancje RPC-166 są skrajnie niewydajne podczas przemieszczania się przez ciecze, albowiem utrudnia to ich zdolność do przylegania do powierzchni oraz samych siebie.

Dodatek: Na RPC-166 natrafiono po raz pierwszy na wyspie w pobliżu wybrzeża ████, po zaginięciu gospodarza programu telewizyjnego o zjawiskach paranormalnych, który udał się na wyspę w celu nagrania odcinka. Pracujący pod przykrywką w agencji telewizyjnej agenci RPC powiadomili o tym Autorytet, w czego następstwie zadysponowano zespół. Nie odnaleziono żadnych ciał, chociaż większość wyposażenia była porzucona na zewnątrz jaskini, w której odkryto RPC-166. Próbę gatunku zebrano do celów badań, podczas gdy wyspę poddano oczyszczeniu z pozostałych instancji. Stworzono historię przykrywkową, iż gospodarz programu oraz ekipa telewizyjna zginęli na skutek ataku dzikich zwierząt zamieszkujących wyspę.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.