RPC-173

Kości wyścigowe

tagshow

4.8 (4)

4.8 (4)

us.webp jp.webp kr.webp
gamma-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 173

RPC-173.png

Fotografia RPC-173.

Klasa: Gamma-Żółty


Zagrożenia: h-tychokinetic.webp zagrożenie prawdopodobieństwah-transmutation.webp zagrożenie transmutacyjne h-mind-control.webp zagrożenie kontrolą umysłu h-sensory.webp zagrożenie sensoryczne h-teleportation.webp zagrożenie teleportacyjne

Protokoły przechowalnicze: Placówka 002-B obowiązana jest utrzymywać w stanie sprawności dwa tory wyścigowe, z których każdy ma szerokość 25 m i długość 7 km, a także otoczony jest ścianą z żelbetu o wysokości 9 m. Obie ściany muszą zawierać przestrzeń parkingową i wzmocnioną bramkę pozwalającą na wjazd pojazdu i jego przejazd na drugi tor. Jeżeli zajęty tor wymaga przeprowadzenia napraw, wszystkie znajdujące się na nim pojazdy przemieścić należy na drugi tor. Dokonuje się tego poprzez zamknięcie jednego toru i pozostawienie otwartej drogi wiodącej na drugi tor, przechodzącej przez ww. bramki, na czas przejazdu wszystkich pojazdów. Jeżeli podczas aktywności RPC-173 nieużywany tor dozna uszkodzeń, muszą one zostać niezwłocznie naprawione.

RPC-173 powinien pozostawać w szafie przechowalniczej przez około 166 godzin po każdej dezaktywacji, a następnie, przed reaktywacją, powracać na jeden z torów wyścigowych. Tam RPC-173 musi znaleźć się w pierwszym pojeździe z 13 ułożonych blisko siebie, wzdłuż toru. Pojazdy tamte muszą być używane przez personel CSD do celu zarówno przechowalniczego, jak i testowego. W związku z tym każdy pojazd wymaga możliwości zdalnego sterowania zapłonem i systemem kontroli awaryjnej. Funkcje te personel nadzorujący może aktywować z użyciem PDA. Po aktywacji RPC-173, często obwieszczanej dźwiękami muzyki, pracownicy nadzorujący muszą uruchomić każdy z pojazdów i wydać CSD polecenie jazdy. Po aktywacji osoby oznaczone wcześniej jako instancje RPC-173-WK muszą gwałtownie zaparkować swoje pojazdy i się z nich ewakuować. Wszystkie pojazdy muszą opuścić każdy z torów po dezaktywacji RPC-173.

Opis: RPC-173 to samochodowa dekoracja przeznaczona do zawieszenia na lusterku wstecznym, przypominająca parę zielonych kości o puchowej teksturze. Jeśli obiekt po aktywacji znajduje się poza samochodem, tworzy on rozrastającą się wykładniczo przestrzeń. Pierwsza osoba znajdująca się w pojeździe, która wejdzie do tej przestrzeni, natychmiast odnajdzie RPC-173 w swoim dobytku. Następnie osoba ta zawiesi obiekt, najczęściej na lusterku wstecznym, po czym z nim odjedzie, stając się w ten sposób instancją RPC-173-WK1. Podczas jazdy instancja RPC-173-WK zaczyna ignorować wszystko, co nie jest związane z jej pojazdem. Pasażerowie, o ile znajdują się w takim pojeździe, w podobny sposób staną się nieresponsywni i będą wpatrywać się prosto przed siebie, sporadycznie dopingując kierowcę.

Po zawieszeniu w przemieszczającym się pojeździe RPC-173 sprawi, że instancja RPC-173-WK oraz jej pojazd zaczną wykazywać jeszcze inne właściwości anomalne. Instancje RPC-173-WK zaczynają obsesyjnie jeździć z dużą szybkością i demonstrować znaczne usprawnienie ich umiejętności prowadzenia pojazdu. Instancje RPC-173-WK są w stanie, celem uniknięcia utraty szybkości, dokonywać wyczynów uznawanych za skrajnie niebezpieczne lub wręcz niemożliwe w normalnych warunkach. Pojazdy pod wpływem RPC-173 zaczynają emitować muzykę2 i czynnie przechodzą anomalną transformację mechaniczną celem zoptymalizowania części, które negatywnie wpływają na parametry szybkościowe i mobilność pojazdu. Przemiany te mają miejsce, gdy dana część ulega zepsuciu lub utracie efektywności z powodu wpływów zewnętrznych.

Każdy kierowca znajdujący się w promieniu do 30 metrów od pojazdu pod wpływem RPC-173 może doznać podobnych efektów anomalnych. Kierowcy tacy mają 13,954% szans na sekundę doznania tego oddziaływania, a maksymalna ich liczba wynosi 12. Kierowców takich oznacza się jako RPC-173-K-(odpowiednio: 1-12). Po dotknięciu tym wpływem instancje RPC-173-K usiłują przemieścić się przed aktualną instancję RPC-173-WK. Instancje RPC-173-WK reagują na to poprzez agresywną jazdę i obieranie niebezpiecznych tras. Każda instancja RPC-173-K, która wyprzedzi instancję RPC-173-WK, odnajdzie w swoim dobytku RPC-173, zyskując tak oznaczenie RPC-173-WK. Osoby, które tracą RPC-173, zatrzymują swój pojazd, a same osiągają stan zmieszania i otępienia.

Obecnie niemożliwe jest zatrzymanie jakiegokolwiek pojazdu dotkniętego wpływem RPC-173 z użyciem normalnych środków. Blokowanie toru jazdy dotkniętego pojazdu skutkuje natychmiastowym ominięciem blokady lub zmianą trasy. Po uderzeniu z siłą wystarczającą do zniszczenia lub unieruchomienia pojazdu doznaje on najwyżej średnioistotnych uszkodzeń i natychmiast po tym przechodzi naprawę. Próby wymuszenia zatrzymania się dotkniętego pojazdu lub terminacji jego kierowcy są w każdym przypadku trwonione za pośrednictwem koincydencji z innymi zdarzeniami6, co sugeruje, iż RPC-173 może wpływać na prawdopodobieństwo. Jedynym znanym środkiem zatrzymania pojazdu pod wpływem RPC-173 jest umożliwienie mu przeniesienia się 12 razy pomiędzy różnymi pojazdami. Po tym RPC-173 zaprzestaje wykazywania właściwości anomalnych na okres tygodnia, a znajdujące się pod jego oddziaływaniem osoby powracają do normalnego stanu funkcjonowania.

carwall

Pojazd pod wpływem RPC-173 po ominięciu blokady drogowej z wykorzystaniem części zewnętrznej tunelu.

Odkrycie: RPC-173 znaleziony został w dniu 17.12.1995 roku po tym, jak operator MDS opuścił swoją drużynę podczas jednego ze szturmów z wykorzystaniem pojazdu Autorytetu. Osoba tamta ignorowała wszelkie wiadomości z systemów komunikacyjnych i uznano, że bez zezwolenia oddaliła się z miejsca pełnienia służby albo znalazła się w niebezpieczeństwie. Celem pochwycenia operatora zadysponowano 14 pojazdów, aczkolwiek z powodu oddziaływania obiektu 12 z nich stało się nieresponsywne. Dopiero po dezaktywacji RPC-173, 8 godzin później, personel Autorytetu zdołał zidentyfikować obiekt jako anomalię, z wykorzystaniem nagrań zarejestrowanych przez kamery wewnętrzne w pojazdach. Zaobserwowano zniknięcie i pojawienie się RPC-173 12 razy między różnymi kamerami, zanim wszystkie pojazdy się zatrzymały po 13. zmianie lokacji przez obiekt. Ostatnie przemieszczenie się RPC-173 nastąpiło po tym, jak Ilia Dint, operator MDS, dokonała „Scandinavian flick”7 na zakręconej górskiej drodze celem wyprzedzenia pojazdu prowadzącego. Po tym kobieta uzyskała RPC-173 i znalazła się w stanie inercji.

Dodatek 01: Poniżej załączono próbkę dźwięku z mijającego pojazdu pod wpływem RPC-173.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.