RPC-220

Gwiezdny pył

tagshow

3 (3)

3 (3)

us.webp cn.webp es.webp
RPC-220-1

RPC-220-1.

alpha-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 220

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie kinestetyczne, zagrożenie radiacyjne

Protokoły przechowalnicze: Wszystkie instancje RPC-220 należy przechowywać w aktywowanej sztabce z wodorka tytanu, w pojemniku na przedmioty o znacznej wartości, w Sektorze H, w Placówce 002, wraz z oddzielnym pojemnikiem na RPC-220-1, umieszczonym w wyłożonym poduszkami neseserze. Pojemnik RPC-220 musi być poddawany dwa razy w tygodniu inspekcji w celu wykrycia wszelkich wycieków i zapobieżenia kryzysowi przechowalniczemu oraz potencjalnemu skażeniu otoczenia.

W czasie testów dopuszczeni do nich pracownicy muszą być ubrani w pasujący osprzęt do kontaktów z RPC-220 z aktywowaną sztabką wodorka tytanu celem jej rozładowania i tym samym ekstrakcji RPC-220. Zniszczona sztabka może zostać poddana recyklingowi do formy odwracalnego pojemnika przechowalniczego do celów przyszłego wykorzystania.

Komora, w której znajduje się RPC-220 i RPC-220-1, powinna zostać oczyszczona ze wszelkich tkanek organicznych na czas testu.

Opis: RPC-220 to 20,63 kg (w lipcu 2018 r.) trytu — izotopu wodoru — którego jeden elektron każdego atomu zastąpiony jest mionem. RPC-220-1 to aparat fuzyjny wykorzystujący miony w formie katalizatora, wykorzystywany do testowania lub używania RPC-220 jako źródła energii.

Jako że nie wiadomo o żadnych naturalnie występujących złożach miono-trytu, instancje wskazują, iż zostały wytworzone sztucznie. Procedura taka wymaga jednak dostępu do mocy rzędu ██ GW, a szansa powodzenia w zakresie wytworzenia jednego atomu RPC-220 wynosi 1%. Sztuczne stworzenie RPC-220 byłoby — na dobrą sprawę — niemożliwe.

Jednakże mion zastępujący elektron w atomie RPC-220 nie ulega rozpadowi na e, νe ani νμ w ciągu 2,1969811(22) × 10−6 s. W zamian miony wydają się permanentnie złączone z trytem. Niemniej połowa masy trytu ulegnie rozpadowi w hel-3 i miony w ciągu 1█,██ lat. Na podstawie tego ustalono, że wszystkie instancje RPC-220 ulegną rozpadowi do dnia ██.██.20██ r. lub szybciej — w zależności od sposobu użycia RPC-220.

Badania w przedmiocie wykorzystania instancji RPC-220 do fuzji katalizowanej mionami (zimnej fuzji) w celu uzyskania źródła energii zostały zatwierdzone przez Dyrektora Globalnego 04 w dniu ██.██.199█ r. Wywołana następnie reakcja fuzji wystąpiła w temperaturze około 3██ Kelwinów, a jej moc wynikowa wyniosła ██ GW. Hel-3 będący produktem ubocznym reakcji nie wykazuje żadnych nadzwyczajnych właściwości.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.