RPC-231

Okulary konspiracyjne

tagshow

4 (1)

4 (1)

us.webp jp.webp

OSTRZEŻENIE

Nie czytaj tego dokumentu podczas używania RPC-231

Osoby, które naruszą ten zakaz, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności

beta-purple.webp
h-ideological.webp h-sensory.webp h-visual.webp
Truth-vision.jpg

Instancja RPC-016.

Rejestracja Porządku Centralnego: 231

Klasa: Beta-Purpurowy

Zagrożenia: Zagrożenie ideologiczne, zagrożenie wizualne

Protokoły przechowalnicze: Wszystkie odkryte instancje RPC-231 powinny być przechowywane w JPP1 S-3. JPP powinny znajdować się w w pojedynczej JPP L-3, zamkniętej w zabezpieczonej szafie z system zamka potrójnego. Ze względu na związane z obiektem zagrożenia wszelkie testy z jego użyciem są zabronione.

Z uwagi na ryzyko wybuchu masowej histerii wszelkie niezabezpieczone instancje RPC-231 powinny zostać przeniesione pod pieczę Autorytetu w trybie natychmiastowym.

Opis: RPC-231 to model okularów z zabarwionymi na fioletowo tarczami i symbolami alchemicznymi wytłoczonymi na wewnętrznej części zauszników.

Noszenie instancji RPC-231 wywołuje silne halucynacje w postaci postrzegania świecących się symboli i słów zapisanych na różnych powierzchniach. Dłuże wystawienie na oddziaływanie obiektu zawsze prowadzi do wystąpienia objawów paranoi u użytkownika, który na dodatek ulega przekonaniu, że Autorytet [UTAJNIONO].

Odkrycie: Pierwszą instancję RPC-231 odkryto w dniu ██.██.180█ r., w dobytku ████████ ████████, znanego członka OŚA o nazwie „Unia” podejrzewanego o wynalezienie RPC-231, mimo nieodnalezienia żadnej dokumentacji opisującej wytworzenie przedmiotów. O ile początkowo planowano wykorzystywać RPC-231 do wykrywania anomalii, po odkryciu zagrożeń ideologicznych związanych z obiektem szybko zamiar ten porzucono.

Dodatek: Kolejną instancję RPC-231 znaleziono w dniu ██.██.193█ r. Właściciela przesłuchano na okoliczność miejsca nabycia instancji oraz ich liczby. Ten jednak odmówił współpracy, w czego następstwie został poddany kasacji wspomnień i zwolnieniu. Pozyskanie pozostałych instancji RPC-231 i ustalenie tożsamości ich wytwórców zostały uznane za maksymalnie ważne cele przez Globalny Dyrektoriat w obawie przed możliwością, że Unia wykorzysta obiekty do siania strachu i paranoi wśród populacji Stanów Zjednoczonych.

glasses-case.png
O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.