RPC-278

tagshow

2 (1)

2 (1)

us.webp
alpha-black.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 278

Klasa: Alfa-Czarny

Zagrożenia: Zagrożenie ekologiczne, zagrożenie kinestetyczne, zagrożenie klimatyczne.

278.jpg

null

h-ecological.png h-contact.png h-climatological.png
land-shadow-decor-globe-world-art-earth-ball-sphere-planet-shape-global-map-of-the-world-continents-1323708.jpg

RPC-278

Protokoły przechowalnicze: RPC-278 ma być przechowywany w standardowej przechowalni, umieszczony w pozycji pionowej i wystawiony w widocznym miejscu. Obiekt ma być zakwalifikowany jako wyjątkowo kruchy i trzymany tylko od podstawy. W żadnym wypadku personel nie może dotykać kulistej części RPC-278.

Obszar przechowalni musi być utrzymywany przez cały czas w temperaturze od pięciu (5)°C do dwudziestu (20)°C. Jeżeli nie jest możliwe utrzymanie tych temperatur w obszarze przechowalni, wówczas RPC-278 należy natychmiast przenieść. Zabezpieczenie i bezpieczeństwo obiektu należy traktować jako najwyższy priorytet.


Opis: RPC-278 to stylizowany model globusa planety ziemskiej. Jego nazwy i przedstawienia lądów, narodów oraz ich aktualnych granic i stolic są aktualne i dokładne. Ponadto, obszary lądowe, granice, a nawet stolice państw będą się dostosowywać do aktualnego stanu świata.

Główną właściwością anomalną RPC-278 jest jej powiązanie z prawdziwą planetą ziemską. Okazuje się, że wszelkie zmiany w obiekcie wpływają również na Ziemię. Obejmuje to zmiany temperatury, jakikolwiek kontakt z RPC-278 i ewentualnie jakiekolwiek uszkodzenia RPC-278. W oparciu o incydenty 04-01 i 05-12, teoretyzuje się, że gdyby RPC-278 pękł lub został poważnie uszkodzony, Ziemia doświadczyłaby kilku masywnych katastrof naturalnych i uległo by to scenariuszowi końca świata.


Dodatek 1: Incydent 04-01:

Dodatek 2: Incydent 05-12:

Dodatek 3: Log Testów 278-04:

Dodatek 4: Log Testów 278-16:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.