RPC-329

Mgławica Czarnego Kota

tagshow

Badge_Translate.webpTop 10 przekładów

5 (5)

5 (5)

us.webp cn.webp
beta-yellow.webp
blackcatnebula.gif

Kompozytowy obraz wysokiej rozdzielczości przedstawiający obiekt z wykorzystaniem zintegrowanych obwodów przetwarzających CMOS z wysokoorbitalnych teleskopów Autorytetu.

Rejestracja Porządku Centralnego: ###

Klasa: Beta-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie destabilizacyjne, zagrożenie grawitacyjne, zagrożenie pozawymiarowe, zagrożenie radiacyjne, zagrożenie wizualne

Protokoły przechowalnicze: Niniejszy obiekt powinien być omijany podczas przemieszczania się logistycznymi drogami dostawczymi Autorytetu, dopóki nie zostanie zgromadzone więcej informacji. Metody poddawania obiektu badaniom naukowym są we wczesnej fazie projektowania.

Opis: Niniejszy obiekt (oznaczony również jako NGC ████) to rozproszona, gwiezdna mgławica znajdują się na rektascencji ██h ██m ██.███s, odchyle +██° ██′ ██,██″ i w odległości około 21 kilo-lat świetlnych od Ziemi. Obiekt ten został znaleziony przez pilota zaopatrzeniowego Logistyki Autorytetu, Jeffreya Jamesona, w czasie wykonywania dostawy według zmodyfikowanej ścieżki lotu, w roku 2493 n.e.1. Analiza widma głębokiego pola wskazuje na kompozycję gazową składającą się głównie z wodoru i helu, z czym cięższe pierwiastki obecne są we względnie śladowych ilościach. Obiekt posiada koronę walencyjną o wielkości około 300 arcseców, która najprawdopodobniej została dawniej wystrzelona przez ogniskową gwiazdę-przodka. Jednakże szczegóły na temat pochodzenia mgławicy nie zostały dobrze poznane.

Obiekt posiada dystynktywną przestrzeń negatywną podobną do przedstawiciela gatunku Felis catus2. Wobec powyższego obiekt nazwano „Mgławicą Czarnego Kota”, albowiem za kolorystyką przemawia ciemność przestrzeni. W kołysce mgławicy istnieją dwa koliste gwiazdozbiory, ułożone w taki sposób, że przypominają „ślepia”, co również stanowi część przyczyny takiego nazewnictwa mgławicy.

Anomalna natura obiektu przejawia się w fakcie, iż wydaje się on taki sam względem dowolnego obserwatora. Bez znaczenia jest kąt obserwacji3. Możliwe, iż jest to iluzja optyczna spowodowana przez nadzwyczajne siły grawitacyjne, aczkolwiek nie zostało to potwierdzono, a i nawet w razie potwierdzenia wymagałoby przydania mgławicy waloru anormalności ze względu na obecne teorie dotyczące grawitacji. Alternatywna interpretacja zakłada, iż obiekt może być dwuwymiarowy; hipoteza ta badana jest matematycznie.

Obiekt może wywierać drugorzędne efekty anomalne, w tym zagrożenia wizualne polegajace na tym, iż obserwatorzy donoszą o stopniowym i wszechobecnym pojawianiu się ślepiów Felis catus w swoim polu widzenia. Oczy tamte na ogół zastępują normalnie znajdujące się w polu widzenia obserwatorów (np. gwiazdy). Testy z wykorzystaniem subiektów niewidomych doprowadziły do zaobserowania podobnych zjawisk, co może sugerować, jakoby zjawisko to nie dotykało nerwów wzrokowych, a zachodziło na głębszym poziomie neurologicznym bądź nawet psychologicznym.

Zgromadzone dane nie popierają założeń, iżby drogi podróżnicze w pobliżu obiektu narażone były na większe zagrożenia niż inne ścieżki.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.