RPC-365

Nic nie może sprawić, bym kiedykolwiek o niej zapomniał

tagshow

4.6 (5)

4.6 (5)

us.webp

Dokumentacja RPC-365 z dnia 22.05.2006 r.

alpha-white.webp
h-electromagnetic-force.webpzagrożenie elektromagnetyczne h-mechanical.webpzagrożenie-mechaniczne
device.jpg

RPC-365

Rejestracja Porządku Centralnego: 365

Klasa: Alfa-Biały

Zagrożenia: Zagrożenie elektromagnetyczne, zagrożenie mechaniczne

Protokoły przechowalnicze: RPC-365 przechowywany jest w pokoju 46-B, w skrzydle badań nad obiektami anomalnymi Placówki 008. Testy z wykorzystaniem RPC-365 mogą być przeprowadzane tylko z udziałem pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. lub wyższego.

Osoby, które doświadczyły Zdarzenia Kaduceusza, powinny zostać przetransportowane do skrzydle medycznego Placówki 008 i poddane stałej obserwacji.

Nieautoryzowany dostęp do RPC-365 skutkować będzie zatrzymaniem, zastosowaniem środka amnezyjnego i prawdopodobnie utratą stanowiska.

Opis: RPC-365 to zmodyfikowany pletysmograf mierzący przemieszczenie masy powietrza (ADP) wykorzystywany do badania składu organizmu1. RPC-365 jest podłączony do komputera, który umożliwia mu funkcjonowanie tak, jak standardowemu ADP. Poza funkcją standardową RPC-365 jest w stanie także inicjować zdarzenia anomalne znane jako Zdarzenia Kaduceusza. Podczas Zdarzenia Kaduceusza okienko RPC-365 staje się nieprzezroczyste i dochodzi do następujących zjawisk:

  • wysokiego przyciągania magnetycznego,
  • zwiększenia wykorzystania energii,
  • zniekształceń wizualnych w pobliżu RPC-365,
  • indukcji bólu głowy osobom znajdującym się w pobliżu,
  • zmniejszenia poziomu wilgotności powietrza,
  • zwiększenia temperatury pokojowej.

Możliwe jest wejście do RPC-365 i odpoczynek na znajdującym się tam siedzeniu. W pobliżu siedzenia znajduje się przycisk awaryjnego anulowania do zatrzymywania standardowej funkcjonalności RPC-365. Nie wiadomo, czy przycisk ten jest funkcjonalny, czy nie, jako że osoby i przedmioty znajdujące się w środku nie mogą się poruszać, gdy RPC-365 jest aktywny.

Po aktywacji osoby znajdujące się w środku doznają procesu mutacji, w którego trakcie ulegają przekształceniu do infantylnych wersji siebie, oznaczonych jako RPC-365-1. Obecnie nie wiadomo, czy instancje RPC-365-1 zachowują wspomnienia po zakończeniu Zdarzenia Kaduceusza, albowiem po przejściu transformacji zostają wprowadzone w stan śpiączki.

Niedługo po odkryciu i przetransportowaniu obiektu przeprowadzono na RPC-365 test z udziałem dwóch CSD w ramach zdarzenia nazwanego Kaduceusz-PIERWSZY. Szczegóły na temat przebiegu zdarzenia znajdują się w ▓▚▓▙█▛▉▒▅▖

Aktualnie przeglądasz rewizję 22.05.2006 r.
Wcześniejsza dokumentacja niedostępna

Dostępne są przyszłe rewizje
Zobacz rewizję z 05.04.2008 r. ❯❯❯

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.