RPC-456

tagshow

4 (2)

4 (2)

us.webp ar.webp cn.webp de.webp audio.webp
omega-white.webp
flower.png

Instancja RPC-456. Południowo-wschodnia Walia. Warto zaznaczyć, że środek memetyczny RPC-456 nie ma wpływu na kamerę.

Rejestracja Porządku Centralnego: 456

Klasa: Omega-Biały

Zagrożenia: Brak.

Protokoły przechowalnicze: Brak.1


Opis: RPC-456 odnosi się do gatunku orchidei, które znajdują się tylko na nagrobkach. Instancje tę mogą prawdopodobnie przetrwać w każdym środowisku, odnotowano ich występowanie na kamieniach, asfalcie, błocie, śniegu, lodzie itp., i nie wydają się wymagać składników odżywczych. Instancje tę nie rozmnażają się ani nie rosną, ale manifestują się, gdy grób jest nieobserwowany. Nie produkują pyłków.

RPC-456 wykazują właściwości memetyczne; osoby, które postrzegają RPC-456 będą postrzegać je jako preferowany gatunek kwiatu.

Groby dotknięte RPC-456 zazwyczaj należą do osób, które nie posiadały w życiu zbyt wielu bliskich osób; 65,3% odnotowanych przypadków instancji znajdowało się na grobach osób, które zmarły samotnie.

Jeśli grób, na którym występuje RPC-456 nie jest czytelnie oznakowany nazwiskiem danej osoby, obok instancji pojawi się drewniany nagrobek średniej jakości, z wiadomością wyrytą w języku, którym pochowana osoba posługiwała się najlepiej. Brzmi ona następująco:

Dobre dziecko. Spoczywaj w pokoju.

Jeśli osoba oglądająca RPC-456 nie ma preferencji do określonego typu kwiatów, instancja RPC-456 pojawi się jako biała chryzantema.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.