RPC-466

tagshow

3 (2)

3 (2)

us.webp
beta-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 466

Klasa: Beta-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie organiczne, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: W braku recesji RPC-466 powinien być przechowywany w standardowej przechowalni dla humanoidów, w Placówce 002. Ze względu na minimalne zagrożenie, jakie właściwości anomalne RPC-466 stwarzają wobec personelu Autorytetu, oraz jego względną zgodności z protokołem nie uznano innych protokołów przechowalniczych za konieczne.

Opis: RPC-4661 to ludzki mężczyzna w wieku 27 lat, o masie ciała 60 kg i wzroście 1,75 m. Podstawowa właściwość anomalna dotyka prawego ramienia RPC-466, które posiada cechy sprężyny śrubowej. Poprzez ściskanie i rozluźnianie tej kończyny2 RPC-466 jest w stanie wytwarzać energię w postaci sprężonego powietrza, które jest uwalniane przez jednocentymetrowy otwór na jego dłoni. Siła tego efektu jest w przybliżeniu porównywalna z siłą wentylatora domowego.

RPC-466 twierdzi, że nabył swoje anomalne właściwości w wyniku procedury przeprowadzonej przez nieznanego osobnika3, którego spotkał w barze, za cenę 12 000 dolarów amerykańskich. W celu uzyskania dalszych szczegółów należy zapoznać się z dodatkiem.

Dodatek 466-1: Odkrycie.

Dodatek 466-2: Log przesłuchania.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.