RPC-491

Spojeni w śmierci

tagshow

4 (1)

4 (1)

us.webp ru.webp
shrunkhead

Zabezpieczony RPC-491.

alpha-orange.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 491

Klasa: Alfa-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie elektromagnetyczne, zagrożenie kinestetyczne, zagrożenie organiczne, zagrożenie transmutacyjne

Protokoły przechowalnicze: RPC-491 jest zabezpieczony w Placówce 031-1, w komorze do testów. Personel wchodzący w interakcje fizyczne z RPC-491 nie może przekazać obiektu innemu człowiekowi, bez względu na jego poświadczenie bezpieczeństwa.

W razie konieczności przemieszczenia RPC-491 wyznaczyć należy subiekta tymczasowo oznaczonego jako RPC-491-A, który przeniesienie RPC-491 we wskazane miejsce.

Opis: RPC-491 to oznaczenie zmumifikowanej ludzkiej głowy, którą pozyskano od plemienia Achuarów, w Peru. Na skórze obiektu wyryte są słowa „Dar Miłości” w alfabecie achuar-shiwiar. Anomalne właściwości RPC-491 ulegają aktywacji, gdy dana osoba przekaże RPC-491 innemu człowiekowi. Po nawiązaniu kontaktu fizycznego z obiektem przez odbiorcę układy kostne obydwu osób ulegną nagłemu magnetycznemu przyciągnięciu.

Po kolizji dwóch subiektów ich układy kostne ulegać zaczną deformacji i gwałtownemu rozrostowi. Kostne kolce zaczną wyrastać z kości, penetrując tkankę mięśniową. Kolce te zaczną się oplatać wokół siebie i owijać dookoła żeber, doprowadzając do spojenia obydwu subiektów. Osoby tak spojone mogą przeżyć do dwóch-trzech godzin.

medium.jpg

Zdeformowane szczątki szkieletu dwóch subiektów, na których oddziaływał RPC-491.

Warto odnotować, że efekty RPC-491 nie ulegną aktywacji, jeżeli obiekt zostanie zabrany siłą.

Odkrycie: RPC-491 został odkryty w roku 1966, pod domem jednej z rodzin plemienia Achuarów, wraz ze szkieletowymi pozostałościami dwóch spojonych osób. Zespół pozyskujący odnotował, że szkielety wydawały się trzymać za ręce. Sam RPC-491 znajdował się w jednej z dłoni szkieletów.

Logi testów:

RAPORT Z EKSPERYMENTU491-1

Opis testu: CSD-66316 został poinstruowany, by umieścił RPC-491 na ziemi. CSD-10314 został następnie poinstruowany, by po pięciu minutach podniósł RPC-491.

Rezultat: Po podniesieniu obiektu CSD-10314 i CSD-66316 zostali do siebie przyciągnięciu. Po kolizji żebra CSD-10314 i CSD-66316 zaczęły się otwierać i oplatać wokół siebie.

Notatki: Wydaje się, że pośrednie przekazanie RPC-491 również wyzwala jego właściwość anomalną. Konieczne jest poczynienie dalszych badań celem określenia, czy istnieje limit czasu, po którym inna osoba może bezpiecznie podnieść RPC-491 po zerwaniu kontaktu z obiektem przez dotychczasowego posiadacza.

RAPORT Z EKSPERYMENTU491-2

Opis testu: CSD-37794 został poinstruowany, by przekazał RPC-491 CSD-22991 przez dziurę w ścianie.

Rezultat: Po nawiązaniu kontaktu fizycznego CSD-22991 i CSD-37794 ulegli przytwierdzeniu do ściany, która ich dzieliła. Układy kostne CSD-37794 i CSD-22991 uległy wyrwaniu z ich ciał i przytwierdzeniu do ściany. W końcu szkielety obydwu subiektów upadły pod wpływem ciśnienia magnetycznego.

Notatki: Wydaje się, że ciężkie uszkodzenia wyrządzone kościom obydwu subiektów przed kolizją powstrzymują anomalne efekty RPC-491.

RAPORT Z EKSPERYMENTU491-3

Opis testu: CSD-90703 został poinstruowany, by przekazał RPC-491 CSD-42870 z wykorzystaniem kontrolowanego zdalnie drona.

Rezultat: Po dostarczeniu RPC-491 CSD-90703 i CSD-42870 zaczęli się ku sobie przemieszczać. CSD-90703 i CSD-42870 doznali zgonu po dwóch godzinach od kolizji.

Notatki: Wydaje się, że przekazanie RPC-491 danej osobie w sposób pośredni również skutkuje wyzwoleniem anomalnego wpływu obiektu.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.