RPC-499

Boża pomyłka

tagshow

2.8 (6)

2.8 (6)

us.webp es.webp audio.webp
alpha-white.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 499

Klasa: Alfa-Biały

Zagrożenia: Zagrożenie mnemoniczne

Protokoły przechowalnicze: Zastosowanie mają standardowe protokoły ochrony informacji. Aktywne protokoły przechowalnicze zostały uznane za zbędne.

Opis: RPC-499 to oznaczenie dwudziestoczterogodzinnego okresu w godzinach od 07:34 GMT, 08.03.2006 r. do 07:34 GMT, 09.03.2006 r.

Najwyraźniej nie istnieją żadne zapiski ani wspomnienia, jeżeli jakiekolwiek powstały w czasie RPC-499. Wspomnienia rzekomo odnoszące się do zdarzeń mających miejsce podczas RPC-499 zostały uznane za sztuczne, najwidoczniej stworzone przez Autorytet. Wszelka dokumentacja Autorytetu, którą zarejestrowano w czasie RPC-499, najwyraźniej została skatalogowana po tym okresie, ze skutkiem wstecznym.

Nie istnieją żadne zapiski odnoszące się do falsyfikacji dokumentów przez Autorytet.

Dodatek: Próby znalezienia dowodów fizycznych na zdarzenia mające miejsce podczas RPC-499 jak dotąd były bezowocne, niemniej znaleziono trzy dokumenty.

RPC-499-A to najwyraźniej odpis rejestru urodzeń z Memorial Hospital West z dnia 08.03.2006 r. Jedno z urodzeń wykazanych przez RPC-499-A odnosi się do dziecka, które przyszło na świat o godzinie 3:34 czasu lokalnego (7:34 GMT). Zamazane są jednak dane o imieniu, nazwisku, płci oraz pozostałych cechach dziecka. Dalsza część rejestru nie wskazuje na inne urodzenia. Próby skontaktowania się z personelem szpitala były dotąd bezskuteczne, albowiem żaden z pracowników nie posiada wspomnień mogących wyjaśnić „ocenzurowany” wpis urodzeniowy. Rejestr w aktualnym stanie nie zawiera żadnych informacji na temat rzeczonego urodzenia.

RPC-499-B to pierwotna dokumentacja RPC-499, która odkryta została przez pracownika administracyjnego w roku 2010. W dokumencie tamtym zapisane było tylko jedno zdanie:

RPC-499 to oznaczenie dwudziestoczterogodzinnego okresu w godzinach od 07:34 GMT 08.03.2006 r. do 07:34 GMT 09.03.2006 r.

Próby połączenia pisma odręcznego z osobą uznaną za odpowiedzialną za powstanie zapisku, jak dotąd, są bezowocne.

RPC-499-C to oznaczenie kasety audio z etykietą, na której zapisano z użyciem markera: „08.03.2006”. Uznaje się, iż RPC-499-C pochodzi z Memorial Hospital West. Z przedmiotu zebrano odbitki palców należące do mężczyzny i kobiet, którzy zginęli wskutek odpowiednio wypadku samochodowego i porodu w dniu 08.03.2006 r. Wydaje się, iż zawartość kasety została skasowana przed pozyskaniem przedmiotu.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.