RPC-547

Łaziki z innej planety!

tagshow

4.4 (5)

4.4 (5)

us.webp
beta-white.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 547

Klasa: Beta-Biały

Zagrożenia: Zagrożenie mechaniczne, zagrożenie pozaziemskie, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: RPC-547 powinien być przechowywany w celi o wymiarach: 5 m × 10 m × 5 m. W pomieszczeniu musi być zainstalowane okno wykonane ze szkła o grubości 10 cm, zorientowane na wschód, z metalową zasłoną, której część zewnętrzną można zamykać i otwierać zdalnie. W odległości do 3 m od RPC-547 nie mogą znajdować się żadne bezprzewodowe urządzenia elektroniczne.

Raz w tygodniu pięciu CSD, u których odnotowano w przeszłości zaburzenia psychiczne lub skłonność do nadmiernej agresji, zostanie umieszczonych w komorze przechowalniczej RPC-547, gdzie następnie zostanie poddanych uważnej obserwacji. Jeżeli RPC-547 podejdzie i nawiąże pozytywny kontakt z CSD, należy obiekt nagrodzić oprowadzeniem po Placówce 046 w obecności dwóch uzbrojonych w ukryte pistolety pracowników naukowych.

medium.jpg

RPC-547 przechadzający się korytarzami Placówki 046.

Opis: RPC-547 to anomalny konstrukt mechaniczny, przypominający pod względem wyglądu zewnętrznego łazik marsjański „Opportunity” wykorzystywany przez NASA. RPC-547 wykazuje skłonność do zabawy i łatwego ekscytowania się, podczas których obiekt emituje łagodne odgłosy ćwierkania. W razie wykrycia, iż dany pracownik zwrócił na obiekt uwagę pozytywnego rodzaju, RPC-547 rozpoczyna jeżdżenie w kółko. Prześwietlenia rentgenowskie obiektu wykazały, że wykorzystuje on podzespoły mechaniczne, które pod względem zaawansowania przewyższają stan technologii obecnie opracowywanych na Ziemi. Niektóre komponenty obiektu pod względem funkcjonalności są niemalże identyczne z narządami biologicznymi.

RPC-547 nie wykazuje potrzeby dostępu do pożywienia, wody ani powietrza. Obiekt funkcjonuje, utylizując wyłącznie energię pozyskiwaną poprzez panele słoneczne umieszczone na części tylnej; panele są na tyle zaawansowane, iż nawet dziesięciominutowa ekspozycja na promienie słoneczne umożliwia RPC-547 przetrwanie trzech dni. Z względu na anomalny projekt baterii jak dotąd nie zdołano określić maksymalnego jej napięcia.

RPC-547 rozumie język angielski w stopniu podstawowym i często usiłuje konwersować z pracownikami. Jak dotąd obiekt wniósł o udzielenie mu następujących rzeczy:

  • gniazdka w celi — odrzucono;
  • możliwości spędzania dziesięciu minut dziennie z badaczami w pokoju wypoczynkowym — odrzucono;
  • koca na noc — zatwierdzono;
  • dostępu do sieci Internet — odrzucono i zmieniono procedury przechowalnicze celem zapobiegania wejściu RPC-547 w kontakt z urządzeniami wykorzystującymi Bluetooth lub inne systemy komunikacji bezprzewodowej.

RPC-547 posiada pręt o długości 35 cm, składający się z wygiętych przewodów, kabli oraz rur, który obiekt najwyraźniej może w dowolnym momencie eksponować i chować. Na podstawie wyników testów stwierdzono, iż maksymalna moc wyjściowa tego komponentu to około 20 W.

Log testów: Zarząd jednomyślnie uchwalił postanowienie o przeprowadzeniu badań na RPC-547 celem określenia inteligencji obiektu oraz potencjalnych opcji jego wykorzystania.

Test 1. 03.12.2020 r.: RPC-547 poproszono o przejechanie przez prosty labirynt.

Cel: Określenie zdolności orientacyjnych i eksploracyjnych.

Rezultat: RPC-547 przejechał przez labirynt bez większych trudności w 40,32 s. RPC-547 nagrodzono wycieczką do pokoju wypoczynkowego Placówki 046.

Notatka: RPC-547 wydaje się wykorzystywać tylko odbierane bodźce wizualne, a nie urządzenie radarowe.

Test 2. 05.12.2020 r.: RPC-547 pokazano zdjęcia ośmiu planet znajdujących się na orbitach dookoła Słońca, a następnie poproszono o ich zidentyfikowanie.

Cel: Określenie stanu wiedzy obiektu na temat Układu Słonecznego.

Rezultat: RPC-547 prawidłowo rozpoznał wszystkie osiem planet, aczkolwiek wstrzymał się na kilka sekund przed zidentyfikowaniem Marsa i Jowisza.

Notatka: RPC-547 rozpoznał pozostałe sześć planet w dwie sekundy.

Test 3. 07.12.2020 r.: RPC-547 umieszczono w dłuższym korytarzu monitorowanym przez dwie kamery bezpieczeństwa, w warunkach przygaszonego oświetlenia. Na głośnikach umieszczono wiadomość, iż nieistniejący obiekt RPC wywołał kryzys przechowalniczy, a na końcu korytarza postawiono manekina mającego odpowiadać wizerunkowi opisanemu w fałszywym komunikacie.

Cel: Określenie zachowania RPC-547 w sytuacji awaryjnej oraz obserwacja pod kątem zbadania potencjału na praktyczne wykorzystanie właściwości bytu.

Rezultat: RPC-547 obrócił głowę w kilku kierunkach, wołając imiennie kilkoro pracowników Placówki 046. Nie zyskawszy żadnej pomocy, RPC-547 zbliżył się do manekina z prędkością 30 km/h i poraził go prądem elektrycznym. Manekin uległ przewróceniu, a RPC-547 wydał z siebie kilka szybkich ćwierkotów o wysokim tonie.
RPC-547 wyjechał z korytarza i zlokalizował dwoje pracowników ukrywających się za rogiem. Opowiedzieli oni obiektowi fałszywą historię o tym, że manekin w istocie stanowił anomalię klasy Beta-Czerwony, by zyskać zaufanie bytu. Obiekt został następnie zabezpieczony.

Notatka: Ze względu na nieznaczną, 20-watową moc porażenia ze strony RPC-547 zrezygnowano z rozpatrywania zastosowań Theta.

Log pozyskania: RPC-547 został odkryty na placu zabaw Szkoły Podstawowej ██████, w dniu 18.04.2020 r. Agent James, który później skontaktował się z Placówką 046 celem przeprowadzenia utajnionego przed sferą publiczną zabezpieczenia i transportu RPC-547, odnotował, iż obiekt obserwował i podążał za dziećmi znajdującymi się na placu zabaw. Jako że RPC-547 wykazywał oznaki inteligencji i niemal żadnej agresji, pracownicy i główni badacze Placówki 046 zgodzili się przesłuchać byt.

Log przesłuchania z 19.04.2020 r.

Przesłuchiwany: RPC-547

Przesłuchujący: James, badacz polowy

Przedmowa: RPC-547, bez większych oporów z jego strony, został umieszczony w metalowej klatce celem zapobieżenia ewentualnym próbom jego ucieczki.

<Początek logu — 12:45>

James, badacz polowy: Witaj, 547.

RPC-547: Witaj, człowieku. Czy to tutaj twoi przyjaciele się bawią jak larwy?

James, badacz polowy: Cóż. Nie. Niezupełnie. (Pauza). Skąd pochodzisz?

RPC-547: Nie pamiętam. Jestem w dużej, metalowej skrzyni. Potem jest zimno. Potem gorąco. Potem znów zimno. Potem się budzę, widzę duże, brązowe narośle, a na nich zielony puch. One ładne. Idę dalej. Widzę ludzki ul. Radośni ludzie. Życie tutaj jest dobre.

James, badacz polowy: A zatem pochodzisz z przestrzeni kosmicznej?

RPC-547: Z kosmosu? Nie wiem. Oni mnie wysyłają. Mówią mi, że jestem z czerwonego miejsca. Zimno tam. Ja martwy, ale teraz niemartwy. Mówią mi, żebym zobaczył Ziemię. Ja ruszam.

James, badacz polowy: Dobrze. Zadam ci jeszcze kilka pytań, nim nasz wspólny czas dobiegnie końca. W jaki sposób nauczyłeś się porozumiewać w języku angielskim?

RPC-547: Oglądam wasze larwy. One mówią. Ja słucham. One radosne, więc i ja radosny. Ja się uczę. Ja rozmawiam z nimi, a one ze mną.

James, badacz polowy: Dziękuję ci za współpracę, RPC-547. Dwóch naszych strażników za chwilę się tutaj zjawi, by odeskortować cię do twojej przechowalni. Proszę, żebyś nie stawiał oporu.

RPC-547: Mogę zostać? Jest ciepło. Przyjaciele. Opieka. Znam.

James, badacz polowy: Zobaczę, co da się zrobić.

<Koniec logu — 12:50>

Oświadczenie końcowe: James, badacz polowy, został awansowany celem poruczenia mu kierownictwa nad protokołami przechowalniczymi RPC-547.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.