RPC-548

Nienawistna gwiazda

tagshow

4.4 (5)

4.4 (5)

us.webp cn.webp es.webp kr.webp audio.webp
omega-black.webp
548Pulsar.jpg

Obrazowanie radiowe w kolorze fałszywym Pulsara Kraba; RPC-548 uwidoczniony jest w prawym dolnym rogu.

Rejestracja Porządku Centralnego: 548

Klasa: Beta Omega-Czarny

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie ideologiczne, zagrożenie pozaziemskie, zagrożenie prawdopodobieństwa, zagrożenie rozumnością, zagrożenie ruchowe, zagrożenie wizualne

Protokoły przechowalnicze: RPC-548 aktualnie nie może zostać zabezpieczony, ponieważ stanowi ciało niebieskie. Obiekt jest obserwowany przez astronomów z Jednostki Badawczej █, obecnie zlokalizowanej w ████████, na wyspie Sark. Wykorzystywane do tego celu trzy pomniejsze radioteleskopy umożliwiają całodobowy odbiór wiadomości. Komunikaty należy poddać transkrypcji, a transkrypty należy przesłać do bazy danych RPC-548 w Placówce ███. Należy umożliwiać personelowi Placówki przyjmowanie podstawowych środków powodujących amnezję, a także korzystanie z usług psychoterapeutycznych celem zredukowania szkodliwości psychicznej dłuższego monitorowana komunikatów RPC-548. O ile to możliwe, teleskopy służące do prowadzenia obserwacji RPC-548 powinny być obsługiwane przez pracowników z niższym poświadczeniem bezpieczeństwa celem redukowania ryzyka wprowadzenia do systemu błędnych danych i utraty informacji wrażliwych.

Centralny Wywiad Autorytetu aktualnie odpowiada za bieżące przeciwdziałanie publicznym obserwacjom NP 0532 oraz rozpowszechnianie fałszywej dokumentacji służącej zapewnianiu sfery publicznej, iż obiekt jest zwyczajnym pulsarem.

Opis: RPC-548 to stosowane przez Autorytet oznaczenie NP 0532, pulsara optycznego w Mgławicy Kraba. Obiekt został odkryty w roku 1942 przez wiele różnych organizacji naukowych. Mimo to anomalne właściwości gwiazdy nie zostały stwierdzone, aż do roku 1968, kiedy to agent S██████, wówczas astronom z [UTAJNIONO], rozpoczął obserwację obiektu przez radioteleskop.

Okazało się, iż gwiazda przyspiesza w kierunku Układu Słonecznego, pulsowaniem nadając komunikaty w kodzie Morse'a. Pierwsza w pełni przetranskrybowana wiadomość od RPC-548, odebrana w trzech ciągach, stanowiła: „nie myślcie, że was nie widzę / tak, to prawda / nadciągam”. RPC-548 zazwyczaj pulsuje z częstotliwością około 30 Hz, aczkolwiek zarejestrowano również transmisje o wyższych częstotliwościach (szczegóły w dodatku RPC-548-A).

Przez następne dziesięć lat obserwowano przyspieszenie gwiazdy do około 0,85 c (2,55 × 108 m/s). W tamtym okresie pulsar zaczął transmitować komunikaty z wykorzystaniem współczesnego słownictwa angielskiego, nacechowane coraz większą agresją; często odczytywano wiadomości typu: „dorwę was, lachociągi” czy „zmiażdżę wasz przeklęty gatunek”. Osiągnąwszy pod koniec roku 1978 swoją najwyraźniej prędkość maksymalną z użyciem nieznanych środków, pulsar zaczął transmitować inne — o wiele bardziej spersonalizowane — wiadomości.

RPC-548 zaczął wówczas także demonstrować świadomość bycia obserwowanym. Pomimo opóźnienia w transmisjach spowodowanych ich podróżą z prędkością światła, wiadomości z obiektu zaczęły przybierać wydźwięk ataków osobistych, a ich treść była obraźliwa nie tylko w stosunku do osób obsługujących teleskopy obserwujące pulsara, ale także tych, którzy skierowali teleskopy optyczne w jego pobliże. Wiadomości odebrane jednocześnie przez wiele teleskopów zawierają indywidualne zniewagi skierowane do całej grupy, a komunikaty zarejestrowane automatycznie przybierają formę ogólnych gróźb skierowanych do gatunku ludzkiego.

RPC-548 wykazał zdolność natychmiastowego pozyskiwania znacznych zasobów informacji na temat osób, które go obserwują. Mimo że zdolność ta ograniczona jest zwykle do szczegółów życia prywatnego, a dokładniej — do zdarzeń z życia obserwatora, które można wykorzystać przeciwko niemu w formie obrazy, obiekt wykazał również zaawansowane zrozumienie procedur i poświadczeń bezpieczeństwa, a nawet posiadanie wiedzy o innych anomaliach. RPC-548 wykazuje skłonności do wystosowywania infantylnych zniewag o tematyce kału, a także pewne okrucieństwo emocjonalne mogące wywołać u osób czytających jego wiadomości głębokie zaniepokojenie.

Dodatek RPC-548-A: W dniu ██.██.198█ r. Dyrektor █████, korzystająca z urlopu zdrowotnego, przypadkowo skierowała niewielki teleskop optyczny w kierunku Mgławicy Kraba. Teleskopy na wyspie Sark zarejestrowały wówczas następujący komunikat:

„och, spójrzcie, to [USUNIĘTO] / gratuluję dotarcia tak wysoko w łańcuchu pokarmowym / wychodzi na to, że obciąganie szefom było dobrym posunięciem zawodowym, co nie / szkoda dziecka / ale nawet gdyby przeżyło, i tak by cię opuściło, tak jak pozostali / też nie widziałoby mi się mieć kurwy za matkę / jesteś cholerną [USUNIĘTO] / wiem też, iż ty wiesz, że kiedy to wszystko dobiegnie końca, cały wasz jebany gatunek będzie błagał o śmierć”.

Po tamtej transmisji częstotliwość pulsowania gwiazdy wzrosła z 30 Hz do ponad 1 kHz, przez co konieczne stało się wykorzystywanie szybko nagrywających kamer do rejestrowania wiadomości od obiektu. W ciągu następnych ośmiu godzin RPC-548 przetransmitował [USUNIĘTO] plików obrazowych, czyli ponad gigabajt danych. Do tej pory była to najdłuższa nieprzerwana wiadomość od obiektu.

Dodatek RPC-548-B: RPC-548 nadano klasę Omega na mocy zarządzenia Dyrektor █████.

Nieczęsto przychodzi nam, Dyrektorom, zwracać się do pracowników placówki w tak bezpośredni sposób. Nie będę czyniła wymówek, albowiem wszyscy zrobiliśmy rzeczy, których żałujemy, a świadomość, że transmituje je jakiś gwiezdny byt, jest co najmniej niepokojąca.

Obiekt 548 stanowi zagrożenie nie tylko względem naszej dalszej egzystencji fizycznej — kolizja z gwiazdą wywołałaby niewyobrażalne szkody w całym Układzie Słonecznym — ale również wobec naszego stanu emocjonalnegoi. Trudno zachować naukową neutralność wobec bytu, który zna każdy nasz sekret, wszystko to, czym nigdy nie chcielibyśmy podzielić się ze światem. Mój Panie, to jest okropne.

Dodatek RPC-548-C: Po większym rozbłysku słonecznym z dnia 04.11.2003 r. ekspozytura na wyspie Sark odebrała krótką wiadomość: „osiągnięto gwiezdną kontrolę / ugotuję tę kupę gówna, którą nazywacie planetą / pożegnaj się ze swoim ekosystemem, pierdolona, chodząca aborcjo”. Podobne wiadomości odbiera się od tamtej pory po każdym większym zdarzeniu słonecznym.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.