RPC-579

Dobranoc wszystkim…

tagshow

Badge_Translate.webpTop 10 przekładów

4.6 (5)

4.6 (5)

us.webp cn.webp jp.webp es.webp audio.webp
alpha-white.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 579

Klasa: Alfa-Biały

Zagrożenia: Zagrożenie pozaziemskie

Protokoły przechowalnicze: RPC-579 przechowywany jest na bezpiecznym serwerze, w Bazie Danych Autorytetu, a personel posiada do niego swobodny dostęp.

Opis: RPC-579 to oznaczenie transmisji dźwiękowej przechwyconej przez radioteleskopy Autorytetu. Pochodzenie tej transmsji nie zostało dotąd ustalone, ale jej treść wydaje się sugerować, iż pochodzi ona ze skrajnie1 odległej przyszłości. Ponadto RPC-579 jest zrozumiały dla wszystkich, którzy transmisję odsłuchają, niezależnie od języków, którymi posługują się słuchacze. Uważa się, że to zamierzenie wytworzona właściwość RPC-579 i stanowi ona dzisiaj główne pole badawcze w odniesieniu do tej anomalii. Obecne hipotezy sugerują, że język słyszany w RPC-579 składa się w całości z dźwiękowych zagrożeń poznawczych, które aranżują dźwięki lub słowa w umyśle słuchacza w taki sposób, by pojął on znaczenie.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.