RPC-600

Elektryczne, amputujące łapki na komary

tagshow

2.6 (5)

2.6 (5)

us.webp cn.webp
electricamp.jpg

Obydwie instancje RPC-600 w miejscu odzyskania.

alpha-black.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 600

Klasa: Alfa-Żółty Czarny

Zagrożenia: Zagrożenie mechaniczne, (domniemane) zagrożenie świadomością, zagrożenie temperaturowe

Protokoły przechowalnicze: Obydwie instancje RPC-600 powinny być zamknięte w standardowym pojemniku na przedmiotu klasy Alfa, w Placówce ███, do którego dostęp umożliwiony powinien być tylko w czasie zatwierdzonych testów personelowi z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. lub wyższego (szczegóły w Dodatku 600-1). Testy związane z RPC-600 powinny zostać uprzednio przejrzane i zatwierdzone przez dwóch pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 4. lub przez Dyrektora Placówki.

W razie kryzysu przechowalniczego ze względu na oddziaływanie RPC-600-1 i -2 ich odzyskanie należy uznać za wysoki priorytet.

Opis: RPC-600 to opis dwóch elektrycznych łapek na komary, marki ██████ (odpowiednio: RPC-600-1 i RPC-600-2). Pod względem wykonania i modelu przedmioty są identyczne z normalnymi łapkami na komary, marki ██████, z wyjątkiem, iż wydają się odporne na działanie skrajnych temperatur. Anomalne właściwości obydwu instancji RPC-600 są identyczne i jak dotąd nie wykazano między nimi żadnych odchyłów.

Do ujawnienia właściwości anomalnych RPC-600 dochodzi wtedy, gdy obszar łapki zasilonej prądem elektrycznym wchodzi w kontakt fizyczny z kończyną1 żywego organizmu (szczegóły w dodatku). Po wystąpieniu takiego kontaktu zarówno łapka, jak i kończyna ulegają nieodwracalnemu spojeniu, a sama kończyna zaczyna się podgrzewać do temperatury rzędu ███ stopni █. W okresie tym kończyna zaczyna świecić, a następnie całkowicie zanika2. Pozostałe części ciała nie są dotknięte przez zjawisko ogrzewania, aż do tego momentu, w którym to często subiekci ulegają podpaleniu na skutek ich połączenia z podgrzanymi kończynami.

Dodatek 600-1:: W dniu ██.██.20██ r. prawe skrzydło Placówki ███, wykorzystywane do przechowywania obiektów klasy Alfa, uległo zupełnej dezintegracji podczas testu przeprowadzanego na RPC-600. W wyniku zaistniałego pożaru zgonu doznało ███ osób, a ponadto doszło do potwierdzonego uwolnienia ██ obiektów RPC, spośród których aktualna lokalizacja █ jest Autorytetowi wciąż nieznana. Odkryto, iż przyczyną zdarzenia było wejście z RPC-600-2 w kontakt z podłożem komory w czasie testu. Obydwa przedmioty zostały odzyskane po upływie █ godzin od zdarzenia. W następstwie dokonano aktualizacji procedur przechowalniczych.

„Dobrze, a zatem, odkąd doszło do incydentu, nadal próbujemy zrozumieć, czym ta rzecz jest. Mimo że obecnie zakazane jest przeprowadzanie na niej testów, to dr Bloom i ja pracowaliśmy nad pewnymi hipotezami.”

Pod uwagę wziąć należy rozmiar incydentu. Otóż dezintegracji uległo skrzydło. Skrzydło jest kończyną, przynajmniej w świetle definicji wykorzystywanej przez obiekt. Cóż, doszedłszy do powyższego, przesłaliśmy przełożonym mapę Drogi Mlecznej wraz z niniejszym dokumentem. Oby zrozumieli, że mamy do czynienia z potencjalnie dużo bardziej niebezpiecznym obiektem”. — Jocyln, asystent badawczy

Dodatek 600-2:: W następstwie uzyskania informacji od asystenta Jocylna, dokonano zmiany procedur przechowalniczych RPC-600, albowiem wysunięto hipotezę, iż kontakt zasilonego obiektu z próżnią (w szczególności z próżnią kosmiczną) doprowadziłby do scenariusza końca świata wraz ze zniszczeniem reszty [UTAJNIONO].

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.