RPC-741

Simpsonomania

tagshow

3 (1)

3 (1)

us.webp ru.webp
HomerSimp.JPG

RPC-741 podczas pozyskania.

beta-orange.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 741

Klasa: Beta-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie grupowe, zagrożenie ideologiczne, zagrożenie świadomością


Protokoły przechowalnicze: RPC-741 musi być przechowywany w dużej szafie przechowalniczej, w Sektorze 002 Placówki 016. Wszelkie zmaterializowane przedmioty związane z Simpsonami oraz instancje RPC-741-1 znalezione w szafie przechowalniczej muszą być regularnie niszczone poprzez spopielenie. Agenci Autorytetu zakonspirowani w zespole produkcyjnym Simpsonów lub wśród kadry menedżerskiej 20th Century Studios, z wykorzystaniem wpływów związanych z ich stanowiskami bądź zachęty finansowej, muszą dbać o to, by produkcja oficjalnych towarów związanych z marką działała bez zakłóceń.

Należy odpowiednio manipulować media, by promowały przedmioty związane z Simpsonami. Opinia publiczna na temat serialu i jego otoczki powinna być ogólnie mu przychylna. Funkcjonariusze ochrony Placówki 016 oraz agenci zakonspirowani w 20th Century Studios muszą być przygotowani na ewentualność, że Simpsonowie doświadczą kiedyś dramatycznego spadku popularności, oglądalności bądź sprzedaży markowych przedmiotów.


Opis: RPC-741 to duża masa składająca się głównie z zabarwionej na żółto substancji o teksturze plasteliny. RPC-741 przypomina odseparowaną od ciała górną część głowy Homera Simpsona, bohatera popularnego amerykańskiego animowanego sitcomu telewizyjnego — Simpsonów. Wygląd RPC-741 nie odzwierciedla w pełni Homera, albowiem obiektowi brakuje włosów i większości uszu postaci.

Analiza struktury wewnętrznej RPC-741 wykazała, że składa się na nią szereg dużych, poplątanych tętnic. Służą one jako lęgowiska dla instancji RPC-741-1 — nieokreślonego gatunku z rodziny komarowatych. Instancje są jasnopomarańczowe pod względem ubarwienia, a ich głowy przypominają tę należącą do Barta Simpsona — syna Homera.

RPC-741 wykazują czułość sensoryczną w drodze kontaktu fizycznego, aczkolwiek reagują, emitując niewyraźne kwestie mówione przez postaci z Simpsonów, głównie przez Homera i Barta.

Mimo że instancje są normalnie pasywne, stają się coraz bardziej wrogie, gdy serial doświadcza memetycznych objawów spadku jego aktualności kulturalnej, jak np. dłuższa przerwa w emisji nowych odcinków lub sezonów czy pogorszenie sprzedaży markowych przedmiotów związanych z Simpsonami. W stanie poddenerwowania RPC-741 emitują odgłosy przypominające jęki lub krzyki i czynią to głównie w pobliżu pracowników.

W końcu instancje RPC-741-1 zaczynają opuszczać obiekt poprzez małe otwory, które się w nim pojawiają. Po opuszczeniu obiektu instancje RPC-741-1 rozpoczynają poszukiwania osób z relatywnie pozytywną opinią na temat Simpsonów, a następnie podejmują próby zebrania ich krwi oraz powrotu z nią do RPC-741. Wtedy instancje przekazują krew obiektowi poprzez dotętnicze iniekcje z użyciem swoich kłujek. Po przeprowadzeniu transfuzji krwi osoby dotknięte zaczynają okazywać dramatyczne zwiększenie pozytywnego mniemania na temat mediów powiązanych z Simpsonami, częstokroć na poziomie obsesyjnym, dopóki RPC-741 nie powróci do stanu pasywnego.

Przekazana krew ulega konwersji w dodatkową masę, która zwiększa rozmiar RPC-741, a następnie ulega transmutacji w markowe przedmioty związane z serialem w drodze nieznanego procesu metabolicznego. Po skonstruowaniu takich przedmiotów grupa co najmniej pięciu instancji RPC-741-1 podejmie próbę dostarczenia ich fanom Simpsonów lub sklepom znajdującym się w promieniu 20 km od obiektu, które sprzedają już oficjalne przedmioty związane z marką. Jeżeli się to niemożliwe, przedmioty takie będą przechowywane w RPC-741 bądź w jego pobliżu, aż do pojawienia się możliwości ich dostarczenia. Do zakończenia spadku popularności marki obiekt opuszczać będą kolejne instancje RPC-741-1.

Dodatek 741-1: Niedawno zgromadzone próbki RPC-741 wykazały, iż obiekt składa się głównie z następujących materiałów:

  • ciasto na pączki (zabarwione barwnikiem żywnościowym w kolorze cytryny) — nieanomalne i jadalne;
  • niezidentyfikowany napój pochodzący z fermentacji — stwierdzono, że ma gorzki posmak;
  • śladowe ilości krwi należącej do kilku osób zaangażowanych w produkcję Simpsonów.

W drodze analizy potwierdzono kilka dopasowań do osób aktualnie zaangażowanych w pisanie oraz produkcję serialu. Mimo że w RPC-741 znajduje się również DNA starych pracowników, jego ilość jest znikoma w porównaniu z osobami aktualnie pracującymi nad Simpsonami. Ustalono, że od czasu zabezpieczenia obiektu, zmalała ilość DNA twórcy serialu i jego pierwotnego głównego producenta, Matta Groeninga, a także współtwórców i aktualnych producentów wykonawczych, Jamesa L. Brooksa oraz Ala Jeana.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.