RPC-782

Exit Albert: dochodzenie w sprawie brakujących prezydentów

tagshow

4 (2)

4 (2)

us.webp
alpha-white.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 782

Klasa: Alfa-Biały (zrozumiany; oczekuje archiwizacji)

Zagrożenia: —

garfield2.jpg

Wizerunek zmarłego Jamesa Garfielda.

Protokoły przechowalnicze: James Abram Garfield nie jest anomalny ani żywy. W związku z tym rozważane jest usunięcie niniejszego wpisu, zgodnie z regulacjami OUZI.

Opis: RPC-782 to 20. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki.

RPC-782 nie przejawia żadnych oczywistych właściwości anomalnych, aczkolwiek doszło do rzekomego odnotowania pewnych nieścisłości, które nasuwają wątpliwości co do egzystencji obiektu. Autorem tych rozważań jest Albert Voss, były badacz Autorytetu.

Dodatek 1: odkrycie

Dodatek 2: dochodzenie

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.