RPC-807-J

(account deleted)

tagshow

Badge_Translate.webpTop 10 przekładów

5 (8)

5 (8)

us.webp cn.webp jp.webp
gamma-purple.webp
default_avatar%281%29.webp

Instancja RPC-807-J.

Rejestracja Porządku Centralnego: 807-J

Klasa: Gamma-Purpurowy / (potencjalnie) Zneutralizowany
(Szczegóły w Dodatku 807-J-2).

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie elektromagnetyczne, zagrożenie elektryczne, zagrożenie mechaniczne, zagrożenie replikacyjne, zagrożenie wybuchem

Protokoły przechowalnicze: Wszystkie zaobserwowane instancje RPC-807-J należy niezwłocznie poddać terminacji. MDS Alfa-♂ („Moderatorzy”) obecnie zajmuje się zwalczaniem wszelkich instancji RPC-807-J. Pozostałości zniszczonych instancji należy wysłać do Placówki ██ celem poddania ich inspekcji przez analityków technicznych Autorytetu.

Opis: RPC-807-J oznacza szereg nieprzerwanie wytwarzanych maszyn autonomicznych. Co około ██ godzin manifestacji dokonuje nowa instancja RPC-807-J. Najprawdopodobniej celem rzeczonych maszyn jest poszukiwanie i zrównywanie z ziemią wszelkich możliwych placówek Autorytetu. Panuje zgoda co do tego, że instancje RPC-807-J wykazują niezwykłą sprawność w lokalizowaniu ekspozytur Autorytetu, wobec czego zagrożone są nawet miejsca, w których obecność Autorytetu jest nieznaczna. Wszelkie usiłowania odwiedzenia instancji RPC-807-J od placówek Autorytetu były dotąd bezskuteczne, tak jak próby nawiązania kontaktu. Pochodzenie instancji RPC-807-J nie zostało odkryte.

Instancje RPC-807-J korzystają w celach sabotażowych, a sporadycznie (w przypadku konfrontacji z podmiotami uznanymi za wrogie) też bojowych z różnorodnego uzbrojenia. Uzbrojenie RPC-807-J przedstawiono na poniższej liście:

  • Difosgen1,
  • Onagery2 (zasilane prądem elektrycznym),
  • Wojskowe głowice bojowe (konwencjonalne),
  • Neurotoksyczny gaz,
  • Vulcan — działko,
  • Orbitalne systemy bojowe3 (kontrolowane satelitarnie),
  • Toksyczne bojowe środki łzawiące,
  • Elektromagnetyczne pociski wytwarzające falę o szerokim widmie,
  • Standardowe pałki elektryczne.

Dodatek 807-J-1: Inspekcja pozostałości instancji RPC-807-J-█ korzystającej z kryptonimu „Able Archer” doprowadziła do odkrycia wiadomości wydrapanej w wewnętrznej części podwozia maszyny. Poniżej przedstawiono jej treść.

j███ć cfoperatora caro j███ć autorytet rpc i j███ć was

Dodatek 807-J-2: W dniu 26.08.2018 r. Autorytet zmodernizował systemy przechowalnicze, prawdopodobnie doprowadzając do zneutralizowania RPC-807-J.

Nota dyrektora:

DOWNVOTE BOTY SĄ DO DUPY
Dr Stupy


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.