RPC-809

Ty skurwielu, powiedziałem, że żadnych rowerów

tagshow

4 (2)

4 (2)

us.webp audio.webp
sign-mugshot.jpg

RPC-809 po odkryciu.

neutralized.webp

Rejestracja Porzadku Centralnego: 809

Klasa: Beta-Żółty (zneutralizowany)

Zagrożenia: Zagrożenie sensoryczne


Zarchiwizowane protokoły przechowalnicze: Wokół perymetru strefy aktywnej (Placówka Terenowa 809) RPC-809 wzniesiono wysokie na trzy metry ogrodzenie z siatki. Ze względu na specyficzne wymagania aktywacyjne RPC-809 nie wymaga się aplikacji dodatkowych środków przechowalniczych.


Opis: RPC-809 to kwadratowy znak z napisem „Zakaz poruszania się rowerem” przymocowany do metalowego słupa w pobliżu [UTAJNIONO].

Osoby poruszające się rowerem w promieniu do około 40 metrów od RPC-809 donoszą o odczuwaniu nieznacznego bólu fizycznego oraz dyskomfortu. Zaobserwowano, że efekty te trwają od kilku minut do całego tygodnia i wydają się zależne od czasu spędzonego pod wpływem obiektu.

Dalsze badania w toku.


Incydent 809-01: Po minucie i 29 sekundach Próby 809-05 obiekt nieoczekiwanie uległ eksplozji. Szrapnel zranił dwunastu subiektów. Pozostałości obiektu nie wykazują żadnych właściwości anomalnych, wobec czego RPC-809 uznany został za zneutralizowany.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.