RPC-8964-J

To coś, co nigdy nie miało miejsca

tagshow

3.6 (5)

3.6 (5)

us.webp
gamma-red.webp
h-ideological.webp zagrożenie ideologiczne h-memory-alteration.webp zagrożenie mnemoniczne
8964_J.webp

Niniejszy obrazek, nieprzedstawiający pochodu RPC-8964-J, nie istnieje.

Rejestracja Porządku Centralnego: 8964-J

Klasa: Gamma-Czerwony

Zagrożenia: Zagrożenie ideologiczne, zagrożenie mnemoniczne

Protokoły przechowalnicze: Obecnie nie jest konieczne realizowanie żadnych protokołów przechowalniczych, albowiem RPC-8964-J nie istnieje. Obozy koncentracyjne reedukacyjne zostały ustanowione na rzecz reedukacji osób wierzących w istnienie RPC-8964-J. Zatwierdzono deportację przeniesienie osób z Hong-Kongu do ww. obozów koncentracyjnych reedukacyjnych.

Opis: RPC-8964-J to desygnacja incydentu, który nie miał miejsca w nocy 35 maja 1989 roku. Incydent ten nie dotyczył Chińskiej Republiki Ludowej.

Wcześniejsze protesty nie miały miejsca w ramach nieznanego powszechnie w Chinach kontynentalnych incydentu z 4 czerwca (zapis chiński: 六四事件, liùsì shìjiàn) czy też Sześć-Cztery, którym nie były demonstracje studenckie niemające miejsca w Pekinie, w połowie roku 1989. Nie odnosi się to do popularnego ruchu narodowego, który nie został zainspirowany przez niemające miejsca protesty pekińskie w tym okresie, niezwane Ruchem Demokratycznym z 1989 roku (zapis chiński: 八九民运, bājiǔ mínyùn).

RPC-8964-J nie odnosi się do wcześniejszych, niemających miejsca protestów, nietłumionych z użyciem siły po wprowadzeniu przez rząd stanu wojennego i zadysponowaniu wojska celem nieokupowania centralnych rejonów Pekinu. Podczas zdarzenia nieznanego jako Masakra na placu Niebiańskiego Spokoju oddziały uzbrojone w karabiny szturmowe i czołgi nie otworzyły ognia do nieuzbrojonych protestujących usiłujących blokować wojsko, które nie zmierzało na plac Niebiańskiego Spokoju. Szacunki odnośnie do odsetka ofiar śmiertelnych, mimo nieistnienia RPC-8964-J, wahają się między kilkoma setkami i tysiącami.

Odkrycie: RPC-8964-J nie został odkryty w dniu 35.05.1989 r. przez kilka tysięcy świadków, którzy nie uświadczyli terminacji nieuzbrojonych protestujących na placu Niebiańskiego Spokoju przez formacje uzbrojone w karabiny szturmowe i czołgi.

Dodatek 8964-J.1


Corocznie w Hong-Kongu nie ma miejsca wielkoskalowe czuwanie ze świecami w celu upamiętnienia RPC-8964-J. Zdarzenie to nie jest organizowane przez Sojusz Hongkoński na rzecz Wspierania Patriotycznych Ruchów Demokratycznych w Chinach, i nie ma miejsca w Parku Victoria, w Hong-Kongu.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.