RPC-927

tagshow

3.5 (2)

3.5 (2)

us.webp es.png

Rejestracja Porządku Centralnego: RPC-927

Klasa: Omega-Biały

Zagrożenia: Zagrożenie pozaziemskie, zagrożenie transmutacyjne (?), zagrożenie tytaniczne

Protokoły przechowalnicze: Obecnie, ze względu na brak zainteresowania wśród astronomów, nie zachodzi potrzeba ukrywania egzystencji RPC-927. W razie powstania grupy chcącej zbadać sprawę należy jej członków wytropić i poddać kasacji wspomnień z wykorzystaniem lokalnej jednostki MDS Alfa-3 („Padlinożerców”).

W chwili sporządzania tego raportu trwają badania zjawisk podobnych do RPC-927, które zaobserwowano w innych miejscach.

927-1.jpg

Zdjęcie teleskopowe gwiazdozbiorów Kruka i Pucharu.

Opis: RPC-927 to zjawisko anomalne dotykające miasta Piriápolis, leżącego w urugwajskim departamencie Maldonado. Pole oddziaływania obiektu wynosi około 4 000 km2, przez co sięga ono peryferii pobliskich miejscowości.

Gdy na wskazanym obszarze dana osoba doznaje zgonu, w ciągu mniej niż 24 godzin dochodzi do odkrycia ciała niebieskiego1 na niebie południowym. Wskazane ciała niebieskie mieszczą się w przestrzeni pomiędzy gwiazdozbiorami Kruka, Pucharu i Hydry2. Obiekty te zbiorowo desygnowane są jako RPC-927-01.

Pomimo iż egzystencja RPC-927-01 jest weryfikowalna poza obszarem ich występowania (np. poprzez ich oddziaływanie grawitacyjne na pobliskie obiekty), to obserwowane mogą być wyłącznie przez mieszkańców miasta Piriápolis i pobliskich terenów.

Obiekty te są jaśniejsze, niż normalnie wskazywałby na to ich skład czy odległość od Ziemi, a ponadto są zawsze widoczne w nocy, z wyjątkiem nadzwyczajnych warunków meteorologicznych.

Instancje RPC-927-01 są tymczasowe. Po nieokreślonym czasie od materializacji (w okresie od 48 godzin do 60 dni) przestają być widoczne. W chwili sporządzania niniejszego raportu nie wiadomo, czy instancje te ulegają nagłemu przemieszczeniu poza wskazaną przestrzeń pomiędzy gwiazdozbiorami Kruka, Pucharu i Hydry, przestają się mocno świecić czy zupełnie znikają.

Jasność RPC-927-01 jest proporcjonalna do kilku czynników wskazanych poniżej:

  • satysfakcji z osobistych dokonań osoby powiązanej z instancją;
  • stabilności bezpośredniej rodziny lub kręgu przyjaciół tej osoby;
  • siły więzi interpersonalnej pomiędzy wyżej wskazanymi grupami oraz tą osobą;
  • zdolności członków tych grup do obserwowania nocnego nieba i bezpośredniego widzenia instancji RPC-927-01 powiązanej z tą osobą3.

Ponadto jasność RPC-927-01 wzrasta znacząco, jeśli przyjaciele lub członkowie rodziny denata powiązane z pojawieniem się instancji obserwują ją bezpośrednio przez dłuższy okres.

Dodatek: Poniższą notatkę znaleziono przy wejściu do nieruchomości przy ████ ██ ██████ 740, w Piriápolis. Jej treść wydaje się wskazywać na świadomość istnienia RPC-927.

Budynek był opuszczony przez trzy miesiące przed zgonem jego właściciela, który powiązany jest z wyjątkową instancją RPC-927-01. Odnotowana, że jest znacznie jaśniejsza, niż pozostałe. Jej jasność przekracza tę właściwą pobliskiemu Rigelowi (β Orionis).

Dochodzenie jest w toku.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.