RPC-983

tagshow

4.7 (3)

4.7 (3)

us.webp
buddha.jpg

RPC-983

gamma-white.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 983

Klasa: Gamma-Biały (Zneutralizowany)

Zagrożenia: Zagrożenie pozaziemskie, zagrożenie rozumnością, zagrożenie temperaturowe Żadne

Dane personelu projektu

{$name}

Przypisana placówka: Placówka 988

Kierownik badań: Główna Badacz Mariana

Przypisane oddziały MDS: brak

Kierownik przechowalniczy: brak

Protokoły przechowalnicze: Od 15 sierpnia 1969 roku satelita PSOA Jericho-10 znajduje się obecnie na orbicie Saturna w celu prowadzenia obserwacji RPC-983.

Wprowadzono przykrywkę, oznaczając RPC-983 jako mniejszy księżyc orbitujący w większej odległości od Saturna. Do siedziby NASA wysłano agentów terenowych celem usunięcia i edycji wszelkich informacji dotyczących anomalnej natury RPC-983.

Od 9 lutego 2017 roku nie są wymagane żadne procedury ograniczające dla RPC-983. Więcej informacji na temat neutralizacji RPC-983 można znaleźć w dodatkach.

Opis: RPC-983 to głowa Buddy, która w całości składa się z kamienia o promieniu 71,6 metra. Obecnie RPC-983 znajduje się na orbicie wokół Saturna, orbitując około 1,1 tys km od powierzchni planety

Stwierdzono, że pomimo położenia obiektu RPC-983 znajduje się w stanie blokady orbitalnej z Saturnem. Jest to uważane za anomalię, ponieważ RPC-983 orbituje zbyt daleko od planety, by mogło to wystąpić w sposób naturalny.

RPC-983 jest rozumny i umie komunikować się poprzez emisję fal radiowych. Proces, dzięki któremu RPC-983 jest w stanie produkować i emitować fale radiowe, jest nieznany. RPC-983 nie komunikuje się aktywnie z personelem z własnej woli, ale większość prób komunikacji z tym obiektem zakończyła się sukcesem. RPC-983 postrzega planetę Saturn jako krewnego lub być może — partnera. RPC-983 twierdzi, że zna istotę albo będącą tą planetą, albo umieszczoną w jej wnętrzu, choć nie podał szczegółów na ten temat.

RPC-983 posługuje się standardowym kodem Morse'a. Powód tego jest obecnie nieznany.

Dodatek 983.1: Log przesłuchania 983.1.

Dodatek 983.2: W dniu 9 stycznia 2017 roku RPC-983 rozpoczął celowe komunikowanie się z Jerycho-10. Wydarzenie to jest warte odnotowania, ponieważ RPC-983 nie próbował konwersować z Autorytetem od ponad 50 lat.

W Jerycho-10, w zakresie logów 2-5., uczestniczył doktor L. Ings. Dr Ings specjalizuje się w leczeniu rozumnych obiektów RPC. Log 6., z powodu absencji doktora Ingsa, był prowadzony przez badacza Murphy'ego.

Notatka: RPC-983 od miesiąca pozostaje w całkowitej ciszy. Badacz Murphy został poddany procedurze dyscyplinarnej z powodu swojego nieodpowiedniego zachowania w kontakcie z RPC-983.

Dodatek 983.6: W dniu 8 lutego 2017 roku RPC-983 po miesiącu rozpoczął komunikację z Jerycho-10. Treść rozmowy znajduje się w poniższym logu:

Po upływie miesiąca wysunięto hipotezę, iż RPC-983 i satelita Jerycho-10 znów znajdą się w odległości umożliwiającej im widzenie siebie. Jednakże RPC-983 już nie ma. Do czasu wprowadzenia ostatniej rewizji do niniejszego dokumentacji nie ustalono nowej lokalizacji RPC-983.

Notatka: W związku z tym wydarzeniem na razie proszę o przeklasyfikowanie RPC-983 na Zneutralizowany. Chciałbym również zamienić kilka słów z badaczem Murphym. — doktor Ings

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.