RPC-996

…i nigdy już nie zeszli.

tagshow

3.7 (6)

3.7 (6)

us.webp cn.webp fr.webp jp.webp audio.webp
alpha-yellow.webp
RPC-996.JPG

Wieża strażacka w RPC-996.

Rejestracja Porządku Centralnego: 996

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie kinestetyczne, zagrożenie słuchowe

Protokoły przechowalnicze: Obszar RPC-996 powinien zostać zabezpieczony z wykorzystaniem siatki drucianej o wysokości nie mniejszej niż 3 m, nad którą powinien przebiegać drut kolczasty. Obszar obiektu powinien być monitorowany przez Mobilną Drużynę Specjalistyczną Romero-2 („Strażników leśnych”) w celu wykrywania wszelkich wtargnięć. W razie schwytania osoby nieautoryzowanej na obszarze RPC-996 należy zatrzymać ją na czas nieoznaczony i przesłuchać.

Opis: RPC-996 jest statycznym1 rejonem terenu zalesionego, co do którego wiadomo, iż był dawniej zamieszkiwany przez rdzennych Amerykanów. Jedyną konstrukcją, która się znajduje w tym rejonie, jest pojedyncza wieża strażacka. RPC-996 mieści się na wiejskich terenach Wirginii Zachodniej i wykazuje właściwości anomalne.

Pierwszą właściwością anomalną RPC-996 jest całkowity brak naturalnych odgłosów, które rozbrzmiewałyby na obszarze obiektu. Doniesienia o spostrzeżeniu tego stanu rzeczy często łączą się ze stwierdzeniami testerów, jakoby naturalnie słyszeli tam wyłącznie „dzwonienie w uszach”. Wszelkie sztuczne dźwięki (np. odgłosy chodu, rozmów czy kasłania) mimo to normalnie rozlegają się na obszarze RPC-996.

Druga właściwość anomalna RPC-996 objawia się, gdy tester usiłuje wspiąć się po drzewie rosnącym na obszarze albo wspomnianej wyżej wieży strażackiej. Po wspięciu się na najwyraźniej zmienną wysokoścćtester zacznie gwałtownie ulegać efektowi „zanikania”, który dobiegnie końca wraz z całkowitym zniknięciem testera.

Trwają dalsze badania w przedmiocie przyczyn zaistniałych na obszarze RPC-996 zjawisk anomalnych.

Dodatek: W dniu ██.██.19██ r., mocno zdeformowane zwłoki odpowiadające genetycznie Zofii Scoles2 spadły znad bezpośrednio obszaru RPC-996 na szczyt wieży strażackiej, po czym się z niej stoczyły i spadły na ziemię z wysokości ok. 45 m.

Po przeprowadzeniu diagnostyki pośmiertnej na ciele odkryto, iż:

  • brakuje w nim żuchwy,
  • skalp został usunięty siłą,
  • żebra są popękane w różnych miejscach,
  • brakuje w nim mózgu.

Obecnie trwa dochodzenie w tej kwestii.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.