RPC-CN-015

Szanghajska linia metra ██

tagshow

4 (3)

4 (3)

int.webp us.webp cn.webp
alpha-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: CN-015

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie emocjonalne, zagrożenie geologiczne, zagrożenie mechaniczne, zagrożenie pozawymiarowe, zagrożenie ruchowe

Protokoły przechowalnicze: Operatorzy MDS Wuchen-15, „Noc na Galaktycznych Torach”, zakonspirowani jako pracownicy stacji będą blokować ścianę Wyjścia B ze stacji [UKRYTO] (gdzie zlokalizowany jest RPC-CN-015-1), o godzinie 23:00, każdego dnia, pod przykrywką udziału w pracach budowlanych, aż do zamknięcia stacji. Co najmniej jeden operator MDS Wuchen-15 oddelegowany jest do monitorowania obszaru w trakcie utrzymywania blokady celem zapobiegania wejściu osób niepowołanych do RPC-CN-015. W razie jednak, gdyby do tego doszło, personel na służbie obowiązany jest sprawić, by intruz skorzystał RPC-CN-015-2 i udał się do Południowej Stacji Kolejowej w Szanghaju, a następnie opuścił RPC-CN-015. Następnie musi zostać poddany kasacji wspomnień zgodnie z procedurą standardową.

Opis: RPC-CN-015 to anomalna przestrzeń, do której można uzyskać dostęp wyłącznie poprzez RPC-CN-015-1. Na podstawie mapy tranzytowej w RPC-CN-015 (patrz: Dodatek CN-015-██: Wewnętrzna struktura RPC-CN-015) wnioskuje się, iż obiekt jest ściśle związany z szanghajską linią metra ██ obecnie poddawaną pracom budowlanym.

RPC-CN-015-1 to punkt przesiadkowy stacji [UKRYTO], prowadzący z drugiego poziomu podziemnego na trzeci poziom podziemny, który to punkt stanowi zwyczajną ścianę — pozbawioną wgłębienia, gdy anomalne właściwości obiektu nie ulegają manifestacji. RPC-CN-015-1 dokonuje manifestacji i staje się dostępny do celów tranzytowych po tym, jak ostatni pociąg dzienny linii ██ jadący na ulicę █████ dotrze na stację1, co zazwyczaj trwa około 10 minut. RPC-CN-015-1 uznawany jest za „jednokierunkowy”, wobec czego nie może być wykorzystany do opuszczenia RPC-CN-015. Po przejściu przez RPC-CN-015-1 subiekci wchodzą na peron wyspowy2. W tym momencie uznaje się, że subiekci znaleźli się w RPC-CN-015.

Jeśli kierować się ścieżką dostępową w postaci RPC-CN-015-1, uznaje się, że peron znajduje się na tym samym poziomie, co konstruowany peron metra na stacji [UKRYTO]. Platforma jest identyczna z innymi peronami Metra Szanghajskiego oraz ich otoczeniem. Przebywanie w RPC-CN-015 przez więcej niż 3 godziny prowadzi do utraty kontaktu z podłożem3.

Guilin_Park_Station.webp

Fotografia RPC-CN-015-2 po otwarciu drzwi.

RPC-CN-015-2 to co najmniej jeden pojazd szynowy typu elektryczny zespół trakcyjny AC09B wytworzony przez przedsiębiorstwo Changchun Bombardier4. RPC-CN-015-2 przybywa na stację i zatrzymuje się na niej na około 20 sekund w ciągu 7 minut od przybycia w tym dniu pierwszej osoby (nazywa się je „podróżującymi”) na RPC-CN-015 przez RPC-CN-015-1. RPC-CN-015-2 pojawia się tylko na tej stronie peronu, która prowadzi na stację █████ ██-████ ████. Po opuszczeniu platformy przez RPC-CN-015-2 przez 3 godziny nie przyjedzie na nią inny pociąg.

RPC-CN-015-3 oznacza byty humanoidalne, które pojawiają się na RPC-CN-015 i z wyglądu są nieodróżnialne od normalnych istot ludzkich. RPC-CN-015-3 dzieli się na dwie kategorie: „pasażerów” oraz „pracowników”. Pasażerowie pojawiają się wyłącznie w RPC-CN-015-2 w sposób przypominający normalnych podróżujących. Pracownicy natomiast pojawiają się tylko w niektórych sytuacjach (patrz: Raport z Incydentu CN-015-A). Zazwyczaj co najmniej jeden z pasażerów wygląda podobnie do zmarłego znajomego lub krewnego podróżującego, który wszedł na RPC-CN-015.

Autorytet zainteresował się RPC-CN-015 po „nagłym zniknięciu” pasażerów stojących pod ścianą Południowej Stacji Kolejowej w Szanghaju. Autorytet wszczął dochodzenie po poddaniu osób zaangażowanych kasacji wspomnień i wytworzeniu nagrań przykrywkowych.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.