RPC-PL-005

Prawdziwi rzemieślnicy

tagnone

4.6 (5)

4.6 (5)

alpha-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-005

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-extra-dimensional.webp zagrożenie pozawymiarowe h-teleportation.webp zagrożenie teleportacją

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-005 znajduje się w zamkniętym rejonie Placówki Terenowej 005 i obecnie wyłączony jest spod przedsięwzięć badawczych o charakterze eksploracyjnym. Przymocowana do obiektu pusta skrzynka na listy jest mechanicznie zablokowana w pozycji poziomej. Z uwagi na zarządzenie starszego badacza odpowiedzialnego za obiekt zakazujące przeprowadzania testów eksploracyjnych na obiekcie — żadne inicjatywy badawcze wiążące się z RPC-PL-005-1 nie mogą prowadzić do aktywacji RPC-PL-005.

Pozyskane ze skrzynki listy oraz tzw. Księga Włodarzy zamknięte są w sejfie, w biurze starszego badacza odpowiedzialnego za obiekt. Dostępu do tychże udziela się pracownikom z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu co najmniej 3. Odpisy dokumentów oraz opis okoliczności pozyskania dostępne są dla wszystkich pracowników z upoważnieniem dostępowym, przydzielonych do RPC-PL-005.

Personel przydziału stałego zobowiązany jest zapoznać się z dodatkami alfa, beta i charlie. Pozostałym pracownikom z upoważnieniem dostępowym znajomość dodatków jest zalecana, albowiem zawierają one informacje o okolicznościach pozyskania obiektu, wierzeniach istot zamieszkujących świat docelowy oraz domniemanej korespondencji pomiędzy tamtymi istotami i pomiędzy nimi a Ziemianami. Informacje te mogą stanowić istotne uzupełnienie wiedzy podstawowej o obiekcie, aczkolwiek należy mieć na względzie, że ich wiarygodności obecnie nie można zweryfikować.

Opis: RPC-PL-005 to framuga drzwiowa o wymiarach 210 cm × 85 cm × 58 cm, znajdująca się w opuszczonej fabryce [UTAJNIONO], dzisiaj stanowiącej Placówkę Terenową 005. Do framugi przymocowana jest podrdzewiała stalowa skrzynka na listy o wymiarach 19 cm × 24 cm × 50 cm, desygnowana jako RPC-PL-005-1, z dźwignią służącą konwencjonalnie do wskazywania, czy w pojemniku znajduje się przesyłka.

Właściwości anomalne obiektu zaobserwować można po uniesieniu RPC-PL-005-1 do pozycji pionowej, albowiem wówczas przestrzeń wewnętrzna pomiędzy krawędziami RPC-PL-005, przez którą w normalnych warunkach widać inne pomieszczenie dawnej fabryki, ulega w sposób szybki i bezgłośny całkowitemu wypełnieniu nieznaną substancją o właściwościach lustrzanych.

Dotknięcie odsłoniętą częścią ciała tej substancji według testerów jest podobne pod względem kinestetycznym do kontaktu fizycznego z wodą o temperaturze pokojowej. Podczas dotykania substancji zaobserwować można rozchodzące się po jej powierzchni fale. Cząsteczki substancji nie ulegają jednak oderwaniu od masy głównej, przez co w żaden sposób nie można pozyskać jej próbek do celów badawczych ani też nie pozostawia ona śladu na tym, co weszło z nią w kontakt fizyczny. Możliwe jest jednak przejście przez substancję, co doprowadzi testera do znalezienia się na innym świecie, którego część zobrazowana została w trakcie eksploracji przeprowadzonej w ramach eksperymentu wstępnego po pozyskaniu obiektu — szczegóły w dodatku 005-alfa.

Dodatek 005-alfa: Okoliczności pozyskania.

pillar.webp

Artystyczna wizja Filaru Atmany.

Dodatek 005-bravo: „Księga Włodarzy” — dokument opisujący rzekomą część dziejów społeczeństwa zamieszkującego świat docelowy RPC-PL-005; istniejący w formie zapisków odręcznych naniesionych na zeszyt jednego z ważniejszych członków Kultu będącego w życiu zawodowym lingwistą wyspecjalizowanym w przekładzie tekstów z języków niedostatecznie poznanych.

Dodatek 005-charlie: Zbiór przetłumaczonych na współczesny język polski egzemplarzy korespondencji pozyskanej z RPC-PL-005-1. Z uwagi na nieznany rodzaj papieru, substancji barwiącej oraz znacząco rozbieżne rezultaty datowania tychże przyjmuje się, że tłumaczenia nie dokonali członkowie „Kultu Szewca”.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.