RPC-PL-005

Prawdziwi rzemieślnicy

tagnone

4.6 (5)

4.6 (5)

alpha-yellow.png

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-005

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: h-extra-dimensional.png zagrożenie pozawymiarowe h-teleportation.png zagrożenie teleportacją

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-005 znajduje się w zamkniętym rejonie Placówki Terenowej 005 i obecnie wyłączony jest spod przedsięwzięć badawczych o charakterze eksploracyjnym. Przymocowana do obiektu, pusta skrzynka na listy jest mechanicznie zablokowana w pozycji poziomej. Z uwagi na zarządzenie menedżera projektu zakazujące przeprowadzania testów eksploracyjnych na obiekcie żadne inicjatywy badawcze, wiążące się z RPC-PL-005-1 nie mogą prowadzić do aktywacji RPC-PL-005.

Pozyskane ze skrzynki listy oraz tzw. Księga Włodarzy zamknięte są w sejfie, w biurze menedżera projektu. Dostępu do tychże udziela się pracownikom z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu co najmniej 3. Kopie dokumentów oraz opis okoliczności pozyskania dostępne są dla wszystkich pracowników z upoważnieniem dostępowym, przydzielonych do RPC-PL-005.

Personel przydziału stałego zobowiązany jest zapoznać się z dodatkami alfa, beta i charlie. Pozostałym pracownikom z upoważnieniem dostępowym znajomość dodatków jest zalecana, albowiem zawierają one informacje o okolicznościach pozyskania obiektu, wierzeniach istot zamieszkujących świat docelowy oraz domniemanej korespondencji pomiędzy tamtymi istotami i pomiędzy nimi a osobami zamieszkującymi Ziemię. Informacje te mogą stanowić istotne uzupełnienie wiedzy podstawowej o obiekcie, aczkolwiek należy mieć na względzie, że ich wiarygodności obecnie nie można potwierdzić.

Opis: RPC-PL-005 to framuga drzwiowa o wymiarach 210 [cm] × 85 [cm] × 58 [cm], znajdująca się w opuszczonej fabryce [UKRYTO], dzisiaj stanowiącej Placówkę Terenową 005. Do framugi przymocowana jest podrdzewiała, stalowa skrzynka na listy o wymiarach 19 [cm] × 24 [cm] × 50 [cm], desygnowana RPC-PL-005-1, z dźwignią służącą konwencjonalnie do wskazywania, czy w pojemniku znajduje się przesyłka.

Właściwości anomalne obiektu zaobserwować można po uniesieniu RPC-PL-005-1 do pozycji pionowej, albowiem wówczas przestrzeń wewnętrzna pomiędzy krawędziami RPC-PL-005, przez którą w normalnych warunkach widać inne pomieszczenie dawnej fabryki, ulega w sposób szybki i bezgłośny całkowitemu wypełnieniu nieznaną substancją o właściwościach lustrzanych.

Dotknięcie odsłoniętą częścią ciała tej substancji według testerów jest podobne pod względem kinestetycznym do kontaktu fizycznego z wodą o temperaturze pokojowej. Podczas dotykania substancji zaobserwować można rozchodzące się po jej powierzchni fale. Cząsteczki substancji nie ulegają jednak oderwaniu od masy głównej, przez co w żaden sposób nie można pozyskać jej próbek do celów badawczych ani też nie pozostawia ona śladu na tym, co weszło z nią w kontakt fizyczny. Możliwe jest jednak przejście przez substancję, co doprowadzi testera do znalezienia się na innym świecie, którego część zobrazowana została w trakcie eksploracji przeprowadzonej w ramach eksperymentu wstępnego po pozyskaniu obiektu — szczegóły w dodatku 005-alfa.

Dodatek 005-alfa: Okoliczności pozyskania.

Dodatek 005-bravo: „Księga Włodarzy” — dokument opisujący rzekomą część dziejów społeczeństwa zamieszkującego świat docelowy RPC-PL-005; istniejący w formie zapisków odręcznych naniesionych na zeszyt jednego z ważniejszych członków Kultu będącego w życiu zawodowym lingwistą wyspecjalizowanym w przekładzie tekstów z języków niedostatecznie poznanych.

Dodatek 005-charlie: Zbiór przetłumaczonych na współczesny język polski egzemplarzy korespondencji pozyskanej z RPC-PL-005-1. Z uwagi na nieznany rodzaj papieru, substancji barwiącej oraz znacząco rozbieżne rezultaty datowania tychże przyjmuje się, że tłumaczenia nie dokonali członkowie „Kultu Szewca”.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License