RPC-PL-008

Zły zakręt

tagnone

4.3 (6)

4.3 (6)

alpha-orange.png

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-008

Klasa: Alfa-Pomarańczowy

Zagrożenia: h-aggression.png zagrożenie agresją h-climatological.png zagrożenie klimatyczne h-mind-control.png zagrożenie kontrolą umysłu h-extra-dimensional.png zagrożenie pozawymiarowe h-psychotronic.png zagrożenie psychotroniczne h-sapient.png zagrożenie rozumnością h-teleportation.png zagrożenie teleportacją

Protokoły przechowalnicze: Droga wejściowa do RPC-PL-008, czyli Przestrzeni Ϝ1, powinna być strzeżona całodobowo przez służbę wartowniczą SBA stacjonującą w otaczającym wejście do obiektu kompleksie Placówki Terenowej 008 (PT-008), w której mieści się także centrum zarządzania aktywnością Autorytetu w Przestrzeni Ϝ, magazyn broni, sekcja poczty pneumatycznej, sekcja medyczna, sekcja koordynacji badań, skrzydło mieszkalne oraz stadnina z sekcją weterynaryjną. PT-008 w opinii publicznej funkcjonuje jako jednostka organizacyjna wojsk lądowych. W pobliżu L-3, czyli Gospody pod niczym, funkcjonuje Stacja Badań Hydrologicznych i Geograficzno-Historycznych, zwana dalej Stacją 1 (S-1), a przy rozwidleniu DW-1, czyli Szlaku odciętych głów funkcjonuje Stacja Badań Krenologicznych, zwana dalej Stacją 2 (S-2). Stacje zarządzane są przez kierowników badań wyznaczonych przez głównego badacza, który zaś wykonuje czynności nadzorcze z PT-008. Najdalej wysunięte punkty kierunkowe RPC-PL-008 oraz łączące je linie proste, o których mowa w opisie, powinny być oznakowane z wykorzystaniem pasów żwirowych jednego koloru, widocznych również w porze nocnej. Przy PT-008 stacjonuje Mobilna Drużyna Specjalistyczna Mike-11, Dżokeje, której zadaniem jest szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe w RPC-PL-008.

Wartownicy powinni pełnić służbę po obu stronach wejścia do obiektu; wartownicy wewnętrzni powinni wypatrywać możliwych flar. Sygnalizacja alarmowa z wykorzystaniem flar powinna być w miarę możliwości realizowania według poniższego systemu kolorów flar:

 • biały — sygnalizacja pozycji bramy wyjściowej,
 • zielony — sygnalizacja pozycji S-1,
 • błękitny — sygnalizacja pozycji S-2,
 • żółty — sygnalizacja prośby o pomoc w sytuacji niekryzysowe oraz
 • czerwony — sygnalizacja sytuacji kryzysowej wymagającej natychmiastowej reakcji.

Z uwagi na to, że niemożliwe jest wykorzystanie technologii elektrycznych ani elektronicznych w Przestrzeni Ϝ, w stacjach funkcjonują sekcje poczty pneumatycznej, które połączone są systemem podziemnym ze sobą i z PT-008, oraz miejsca dla bytowania koni będących preferowanym środkiem transportowym w obrębie RPC-PL-008, a wszelkie dokumenty przetwarzane są z wykorzystaniem maszyn pisarskich lub ręcznych, barwiących artykułów piśmienniczych. Obowiązkiem kierownika logistycznego w PT-008 jest zapewnienie stacjom, w porozumieniu z ich kierownikami, środków żywnościowych oraz leczniczych dla ludzi i koni; broni, amunicji i środków sygnalizujących; sprawnych i odpowiednich narzędzi, artykułów biurowych, medycznych i weterynaryjnych; sprawnych koni, zapasu kapsuł pneumatycznych oraz zbiorników ze sprężonym powietrzem do obsługi poczty pneumatycznej.

Transport fizyczny między stacjami, między nimi i PT-008 oraz między nimi albo PT-008 i miejscami badań terenowych powinna odbywać się konno, a jeśli to niemożliwe albo prowadziłoby do nadmiernych trudności — pieszo. Bez względu na sposób przemieszczania się należy mieć na uwadze następujące wytyczne:

 • zakazane jest zbliżanie się na odległość mniejszą niż 150 metrów do DW-2, z wyjątkiem miejsca oznaczonego jako RPC-PL-008-B;
 • bez względu na miejsce napotkania zakazane jest zbliżanie się do RPC-PL-008-C — od obiektu należy się jak najszybciej oddalić.

Kontakt ze strony bytu wykorzystującego nazwę Izaura ma bezwzględnie charakter wrogi — należy ignorować wszelkie próby nawiązania kontaktu przez byt i zgłaszać je kierownikowi badań lub głównemu badaczowi; w razie natarczywości kontaktów pracownika należy przenieść do innego projektu.

Opis: RPC-PL-008-A, stanowiący wejście do RPC-PL-008, czyli Przestrzeni Ϝ obejmującej w 90% zalesiony teren 16 km2, znajduje się w województwie podkarpackim, na granicy powiatów jasielskiego oraz strzyżowskiego. RPC-PL-008-A stanowi prostą, metalową bramę o szerokości 4 m i wysokości 4,5 m; próby uzyskania dostępu do obiektu inną drogą jak dotąd były bezowocne. W RPC-PL-008 nie funkcjonują żadne urządzenia wymagające prądu elektrycznego. W latach 1995-1999 dokonano połączenia S-1, S-2 oraz PT-008 podziemnym systemem poczty pneumatycznej celem zapewnienia pracownikom Autorytetu możliwości prowadzenia skutecznej i szybkiej komunikacji w Przestrzeni Ϝ. Podobnie niemożliwe jest opuszczenie Przestrzeni Ϝ w inny sposób, niż poprzez ww. bramę. Próba opuszczenia obiektu od wewnątrz poprzez przekroczenie jego granicy w innym miejscu, niż RPC-PL-008-A, skutkuje natychmiastowym przeniesieniem osoby(lub innej jednostki) usiłującej opuścić Przestrzeń Ϝ do miejsca skrzyżowania DW-1 i DW-2, czyli RPC-PL-008-B. Jak wyżej wspomniano Przestrzeń Ϝ jest w zdecydowanej większości zalesiona; wyjątek stanowią L-4 i L-5, o których mowa niżej; za granicami RPC-PL-008 widoczna jest gęstwina roślinna, co uniemożliwia wizualne rozpoznanie ew. dalszych rejonów obiektu.

Pod względem klimatycznym obiekt wydaje się znajdować w porze późnowiosennej, a zmiany warunków pogodowych są zazwyczaj tak nieznaczne, że większość pracowników przydzielonych do RPC-PL-008 twierdzi, iż panuje tam niezmienna pogoda, z wyjątkiem nieznacznych zmian warstwy chmurowej, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego. Nieznaczne opady deszczu mają miejsce 2-3 razy dziennie. Temperatura oscyluje w przedziale 18-23 °C, ciśnienie atmosferyczne — 998-1010 hPa, a wiatr osiąga prędkość od 7 do 17 km/h. Należy zaznaczyć, że z perspektywy świata poza Przestrzenią Ϝ pogoda w niej panująca jest — siłą rzeczy — niekonsystentna z warunkami panującymi na zewnątrz. W RPC-PL-008 nie wykryto żadnych rzek, aczkolwiek odkryto trzęsawisko oraz źródlisko. Pod względem czasu obiekt wydaje się najbardziej zsynchronizowany z przestrzenią zewnętrzną w połowie maja.

Pod względem obecności ludzkiej Przestrzeń Ϝ jest opuszczona, z wyjątkiem obecności pracowników Autorytetu pełniących służbę rotacyjną w S-1 i S-2, a także dysponowanych z PT-008 w celu wykonania określonych czynności terenowych, aczkolwiek należy odnotować obecność RPC-PL-008-C2, istoty, o której mowa w dodatku A, czyli bytu manifestującego się na DW-2 w postaci poruszającego się konno jeźdźca z czarnym kapturem obwiązanym sznurem konopnym, uzbrojonego w bliżej niezidentyfikowany długi miecz europejski. Istota wykazuje bezwzględną agresję wobec osób wchodzących na szlak i natychmiast po ich zauważeniu podejmuje próbę ich przepędzenia, a w braku skuteczności tego działania — dokonuje pozbawienia ich życia, z czym jak dotąd, pomimo przeprowadzenia szeregu testów z wykorzystaniem CSD, nie stwierdzono, by RPC-PL-008-C można skutecznie się przeciwstawić w aspekcie fizycznym ani by istota ta okazywała jakąkolwiek wolę nawiązania innego typu kontaktu z napotkanym człowiekiem; osoby zainteresowane tym zagadnieniem powinny zaznajomić się z dodatkiem A celem pozyskania interesujących, ale niezweryfikowanych informacji na temat rzekomego, wyjątkowo odmiennego od typowego zachowania działania RPC-PL-008-C wobec jednej osoby. Potwierdzono również obecność RPC-PL-008-D3, której obecnie przypisuje się bezwzględnie wrogie nastawienie względem Autorytetu i jego pracowników, polegające na podejmowaniu przez nią prób zmanipulowania pracowników do różnych celów w drodze kontaktu telepatycznego w obrębie RPC-PL-008, aczkolwiek jak dotąd Autorytet nie określił sposobu skutecznego przeciwdziałania tym kontaktom. Ponadto niektóre lokacje wydają się wywierać szczególnie negatywny efekt na zdrowiu psychicznym pracowników, którzy często przypisują tym lokacjom wrogie nastawienie; jak dotąd jednak nie zdołano potwierdzić tych przeświadczeń, a wyjaśnienie tego zjawiska psychicznego obecnie zakłada kumulację sugestywnych warunków pogodowych oraz topologicznych, często wzmocnioną oczekiwaniami pracowników nowo przydzielonych do obiektu. Niemniej lokacjom i drogom znajdującym się w Przestrzeni Ϝ właściwe są pewne cechy anomalne, które omówiono na dalszych zakładkach dokumentu, ale nie wskazują one na ich samoświadomość.

Pracownicy przydzieleni do RPC-PL-008 mają prawo wykorzystywać terminologię zarówno oficjalną, jak i potoczną do opisywania lokacji oraz dróg znajdujących się w Przestrzeni Ϝ z uwagi na silne zakorzenienie i upowszechnienie nazewnictwa nieoficjalnego wśród personelu pracującego przy RPC-PL-008, a także z uwagi na jej względnie lepszą przystępność pod względem zapamiętywania. Zaznajomienie się z dodatkami do raportu jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników RPC-PL-008 z uwagi na zawarte w nich informacje, których znajomość zapewni pewien stopień bezwzględnie koniecznego przygotowania mentalnego do pracy w warunkach Przestrzeni Ϝ.

62_mapa.jpg

Mapa Intruza 62 z poprawionymi pod względem czytelności oznaczeniami tekstowymi.

W RPC-PL-008 rozpoznaje się następujące trzy drogi:

 • DW-14, która prowadzi od wejścia na północny zachód przez 3,5 km, gdzie ulega rozwidleniu na odnogi północno-wschodnią, o długości 230 m, oraz północną, o długości 190 m. Pomiędzy jej odnogami znajduje się Stacja 2. Na odcinku południowym DW-1 krzyżuje się z DW-2 (RPC-PL-008-B). Droga szerokości 6 m, wyłożona żwirem.
 • DW-25, która prowadzi od RPC-PL-008-B na południowy zachód przez 2,9 km. DW-2 jest całkowicie wyłączona z użytku ze względu na zagrożenie ze strony RPC-PL-008-C. Droga szerokości 3,5 m, wyłożona czarnym żwirem.
 • DW-36, która znajduje się między zachodnią granicą RPC-PL-008 a zachodnim końcem DW-2. Umożliwia przejście między północną a południową częścią RPC-PL-008 bez narażania się na zagrożenie ze strony RPC-PL-008-C i bez konieczności korzystania z DW-1 ani krańcowego rejonu wschodniego. Między DW-2 a DW-3 znajduje się Stacja 1. Droga długości 40 m i szerokości 1,5 m, wyznaczona przez obecnego głównego badacza.

W RPC-PL-008 rozpoznaje się następujące lokacje7:

 • RPC-PL-008-A — brama wejściowa, o której mowa wyżej.
 • RPC-PL-008-B — skrzyżowanie DW-1 i DW-2, o którym mowa wyżej.
 • P-(N, E, S, W) — najdalej wyciągnięty w danym kierunku punkt RPC-PL-008; linie proste między punktami stanowią granice Przestrzeni Ϝ.
 • L-18 — miejsce to znajduje się ok. 1000 m na północ od L-2 i 500 m — od DW-1; źródlisko typu limnokren składające się z 14 niecek o średnicy 200-320 cm i głębokości 50-60 cm; po spędzeniu przez żywą osobę ok. 85 minut w niecce dochodzi do powolnej i łagodnej materializacji zwłok różnych osób dorosłych u dna niecki, które wkrótce wypchnięte zostają do pozycji siedzącej; ciała zanikają po około dziesięciu minutach od wyjścia wszystkich osób żywych z niecki; zazwyczaj materializuje się tyle ciał, by w połączeniu z osobami żywymi w niecce znajdowało się osiem ciał, i za każdym razem zwłoki te są inne; według lekarzy medycyny sądowej każda z tych osób doznała śmierci w czasie zbliżonym do chwili materializacji jej ciała, aczkolwiek każda przyczyna śmierci jest inna; pomimo natychmiastowego po pozyskaniu obiektu przeprowadzenia badań na skalę globalną, nie stwierdzono żadnego związku przyczynowego pomiędzy zgonami ludzi na świecie, a materializacją ich ciał w nieckach L-1, gdyż nie ustalono, by jakiekolwiek zaginione ciała odpowiadały tym z L-1. Lokacja jest obecnie przedmiotem badań przeprowadzanych przez Stację 2, a sporadycznie — także przez lekarzy medycyny sądowej.
 • L-29 — miejsce to znajduje się ok. 600 metrów na zachód od RPC-PL-008-B i 200 m na południe od DW-2; pierwotnie w miejscu tym odnaleziono zamszone pozostałości najwyraźniej kapliczki z niewielkim witrażem, którego cyfrową rekonstrukcję przedstawiono w dodatku A; nie stwierdzono żadnych cech anomalnych tego miejsca. Datowanie elementów konstrukcyjnych kapliczki, tak jak L-3, było bezowocne, albowiem doprowadziło do zbyt rozbieżnych wyników, pomimo kilkukrotnego powtórzenia datowania z wykorzystaniem innych metod.
 • L-310 — drewniany budynek znajdujący się ok. 500 metrów na północny zachód od L-4 i 200 m — od DW-2, przypominający przybytek jednokondygnacyjny z pomieszczeniem piwniczym podzielonym na skład alkoholu i spiżarnię, o łącznym polu 84 m2; w piwnicy, w łącznie 47 beczkach znajdują się najwidoczniej nieskończone ilości miodu pitnego, wielokwiatowego, dwójniaka, oraz piwa pszennego, a w spiżarni znajdują się szafy z ok. 200 bochnami razowego chleba pszennego, nieulegającego rozkładowi, ale zauważalnie wysuszonego; napoje i chleb podane CSD okazały się nieszkodliwe, charakterystyczne dla normalnych odpowiedników. Nazwa lokacji wydaje się nietrafna z uwagi na fakt, że nie odnaleziono w niej żadnych pomieszczeń, które mogłyby służyć jako lokale dla gości, aczkolwiek nie można wykluczyć, że dawniej gospoda nie składała się z większej liczby budynków, które mogły służyć celom hotelarskim. Niemniej nazwa ta nadana została lokacji w okolicznościach opisanych w dodatku A, więc ew. jej błędność ma niewielkie znaczenie.
 • L-411 — lokacja znajdująca się ok. 500 metrów na południowy wschód od L-3 i 300 metrów — od DW-2; trzęsawisko poza terenem zalesionym, o polu 2600 m2; wyłowiono z niego zwłoki i dokumenty, o których mowa w dodatku B; na ogół teren cechuje niemalże całkowity zastój ruchu i brak odgłosów; badacze terenowi donoszą o przytłaczającej ciszy, nieustannym braku wiatru oraz braku dźwięków innych, niż wydawane przez osoby tam się znajdujące; 90% badaczy terenowych przyznało się do odczuwania przy dłuższych pobytach w tamtym miejscu paranoi z uwagi na przeświadczenie, że są obserwowani przez samo trzęsawisko.
 • L-512 — lokacja znajdująca się ok. 1200 m na północny zachód od L-3; miejsce to stanowi pojedyncza, zalesiona skała o polu ok. 400 m2 oddzielona od reszty RPC-PL-008 przepaścią o szerokości ok. 200 metrów; lokacja znajduje się na wysokości ok. 50 metrów wyższej od brzegu przepaści; jest nieosiągalna, aczkolwiek w toku są prace nad stworzeniem mostu i metodą jego położenia celem uzyskania dostępu fizycznego do lokacji; z uwagi na zagęszczenie roślinne jak dotąd nie udało się zobrazować lokacji; zaobserwowano, że u dołu przepaści, czyli w niecce o głębokości ok. 300 metrów znajduje się gruzowisko, którego przyszłe zbadanie po opracowaniu technologii niewymagającej wykorzystania prądu elektrycznego jest jednym z celów priorytetowych Autorytetu.

Dodatek A: Pozyskanie.

Dodatek B: Raport z incydentu PL-008-IR.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License