RPC-PL-008

Zły zakręt

tagnone

4.3 (7)

4.3 (7)

alpha-orange.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-008

Klasa: Alfa-Pomarańczowy

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-aggression.webp zagrożenie agresją h-climatological.webp zagrożenie klimatyczne h-mind-control.webp zagrożenie kontrolą umysłu h-extra-dimensional.webp zagrożenie pozawymiarowe h-psychotronic.webp zagrożenie psychotroniczne h-sapient.webp zagrożenie rozumnością h-teleportation.webp zagrożenie teleportacją

Protokoły przechowalnicze: Droga wejściowa do RPC-PL-008, czyli Przestrzeni Ϝ (czytaj: digamma), powinna być strzeżona całodobowo przez służbę wartowniczą SBA stacjonującą w otaczającym wejście do obiektu kompleksie Placówki Terenowej 008 (dalej: PT-008), w której mieści się także centrum zarządzania aktywnością Autorytetu w Przestrzeni Ϝ, magazyn broni, sekcje: poczty pneumatycznej, medyczna, weterynaryjna, koordynacji badań, skrzydło mieszkalne oraz stadnina. PT-008 w opinii publicznej funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Wojsk Lądowych. W pobliżu L-3, czyli „Gospody pod niczym”, funkcjonuje Stacja Badań Hydrologicznych i Geograficzno-Historycznych (dalej: Stacja 1 i S-1), a przy rozwidleniu DW-1, czyli „Szlaku odciętych głów” (dalej: DW-1) funkcjonuje Stacja Badań Krenologicznych (dalej: Stacja 2 i S-2). Najdalej wysunięte punkty kierunkowe RPC-PL-008 oraz łączące je linie proste powinny być oznakowane z wykorzystaniem fosforowych pasów żwirowych jednego koloru, widocznych również w porze nocnej. Przy PT-008 stacjonuje Mobilna Drużyna Specjalistyczna Mike-11, „Dżokeje”, której zadaniem jest szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe w RPC-PL-008.

Funkcjonariusze służby wartowniczej powinni patrolować obie strony wejścia do obiektu oraz wypatrywać możliwych flar. Sygnalizacja alarmowa z wykorzystaniem flar powinna być w miarę możliwości realizowania według poniższego systemu kolorów flar:

 • biały — pozycja bramy wyjściowej,
 • zielony — pozycja S-1,
 • błękitny — pozycja S-2,
 • żółty — prośba o pomoc w sytuacji niekryzysowej oraz
 • czerwony — wezwanie pomocy w sytuacji kryzysowej.

Z uwagi na to, że niemożliwe jest wykorzystanie technologii wykorzystującej energię elektryczną w Przestrzeni Ϝ, w stacjach funkcjonują sekcje poczty pneumatycznej, połączone pod ziemią ze sobą i PT-008. W ekspozyturach tych znajdują się również stadniny — zaleca się podróżowanie konno przez Przestrzeń Ϝ. Wszelkie dokumenty przetwarzane są z wykorzystaniem maszyn pisarskich lub ręcznych, barwiących artykułów piśmienniczych. Obowiązkiem kierownika logistycznego w PT-008 jest zapewnienie stacjom, w porozumieniu z ich kierownikami, środków żywnościowych oraz leczniczych dla ludzi i koni; broni, amunicji i środków sygnalizujących; sprawnych i odpowiednich narzędzi, artykułów biurowych, medycznych i weterynaryjnych; sprawnych koni, zapasu kapsuł pneumatycznych oraz zbiorników ze sprężonym powietrzem do obsługi poczty pneumatycznej.

Zakazane jest zbliżanie się na odległość mniejszą niż 150 metrów do DW-2, z wyjątkiem miejsca oznaczonego jako RPC-PL-008-B. Bez względu na miejsce napotkania, zakazane jest zbliżanie się do RPC-PL-008-C. Kontakt ze strony bytu identyfikującego się jako „Izaura” ma bezwzględnie charakter wrogi. Należy ignorować wszelkie próby nawiązania kontaktu przez byt i zgłaszać je kierownikowi badań lub Głównemu Badaczowi. Natarczywość prób nawiązania kontaktu z danym pracownikiem stanowi bezwzględną przesłankę przeniesienia go do innego projektu.

Opis: RPC-PL-008-A, stanowiący wejście do RPC-PL-008, czyli Przestrzeni Ϝ, obejmującej w 90% zalesiony teren o powierzchni 16 km2, znajduje się w województwie podkarpackim, na granicy powiatu jasielskiego oraz strzyżowskiego. RPC-PL-008-A stanowi metalową bramę o szerokości 4 m i wysokości 4,5 m; próby uzyskania dostępu do obiektu inną drogą jak dotąd były bezowocne. W RPC-PL-008 nie funkcjonują żadne urządzenia wymagające prądu elektrycznego. Próba opuszczenia obiektu od wewnątrz poprzez przekroczenie jego granicy w innym miejscu, niż RPC-PL-008-A, skutkuje natychmiastowym przeniesieniem osoby (lub innej jednostki) usiłującej opuścić Przestrzeń Ϝ do miejsca skrzyżowania DW-1 i DW-2, czyli RPC-PL-008-B. Jak wyżej wspomniano, Przestrzeń Ϝ jest w zdecydowanej większości zalesiona; wyjątek stanowią L-4 i L-5, o których mowa niżej; za granicami RPC-PL-008 widoczna jest gęstwina roślinna, co uniemożliwia wizualne rozpoznanie ew. dalszych rejonów obiektu.

Pod względem klimatycznym obiekt wydaje się znajdować w porze późnowiosennej, a zmiany warunków pogodowych są zazwyczaj tak nieznaczne, że większość pracowników przydzielonych do RPC-PL-008 twierdzi, iż panuje tam niezmienna pogoda, z wyjątkiem nieistotnych zmian w zakresie warstwy chmurowej, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego. Nieznaczne opady deszczu mają miejsce do dwóch razy dziennie. Temperatura oscyluje w przedziale 18-23 °C, ciśnienie atmosferyczne — 998-1010 hPa, a wiatr osiąga szybkość od 7 do 17 km/h. Należy zaznaczyć, że z perspektywy świata poza Przestrzenią Ϝ pogoda w niej panująca jest — siłą rzeczy — niekonsystentna z warunkami panującymi na zewnątrz. W RPC-PL-008 nie wykryto żadnych rzek, aczkolwiek znaleziono trzęsawisko oraz źródlisko. Pod względem czasu obiekt wydaje się najbardziej zsynchronizowany z przestrzenią zewnętrzną w połowie maja.

Pod względem obecności ludzkiej Przestrzeń Ϝ jest opuszczona, z wyjątkiem obecności pracowników Autorytetu pełniących służbę rotacyjną w S-1 i S-2, a także dysponowanych z PT-008 w celu wykonania określonych czynności terenowych, aczkolwiek należy odnotować obecność RPC-PL-008-C (potocznie: „Punitor”) — bytu manifestującego się na DW-2 w postaci poruszającego się konno jeźdźca z czarnym kapturem obwiązanym sznurem konopnym, uzbrojonego w bliżej niezidentyfikowany długi miecz europejski. Istota wykazuje bezwzględną agresję wobec osób wchodzących na szlak i natychmiast po ich zauważeniu podejmuje próbę ich przepędzenia, a w braku skuteczności tego działania — dokonuje pozbawienia ich życia. Jak dotąd, nie stwierdzono, by RPC-PL-008-C można skutecznie się przeciwstawić w aspekcie fizycznym ani by istota ta okazywała jakąkolwiek wolę nawiązania innego typu kontaktu z napotkanym człowiekiem; osoby zainteresowane tym zagadnieniem powinny zaznajomić się z dodatkiem A celem pozyskania interesujących, ale niezweryfikowanych informacji na temat rzekomego, wyjątkowo odmiennego od typowego zachowania działania RPC-PL-008-C wobec jednej osoby.

Potwierdzono również obecność RPC-PL-008-D (byt identyfikuje się jako: „Izaura”), któremu obecnie przypisuje się bezwzględnie wrogie nastawienie względem Autorytetu i jego pracowników, polegające na podejmowaniu prób zmanipulowania pracowników do różnych celów w drodze kontaktu telepatycznego w obrębie RPC-PL-008. Jak dotąd, Autorytet nie określił sposobu skutecznego przeciwdziałania tym kontaktom. Ponadto niektóre lokacje wydają się wywierać szczególnie deprecjonujący efekt na zdrowiu psychicznym pracowników, którzy często przypisują tym lokacjom wrogie nastawienie. Wyjaśnienie tego zjawiska psychicznego obecnie zakłada kumulację sugestywnych warunków pogodowych oraz topologicznych, często wzmocnioną oczekiwaniami pracowników nowo przydzielonych do obiektu. Niemniej lokacjom i drogom znajdującym się w Przestrzeni Ϝ właściwe są pewne cechy anomalne, ale nie wskazują one na świadomość tychże elementów obiektu.

Pracownicy przydzieleni do RPC-PL-008 mają prawo wykorzystywać terminologię zarówno oficjalną, jak i potoczną do opisywania lokacji oraz dróg znajdujących się w Przestrzeni Ϝ z uwagi na silne zakorzenienie i upowszechnienie nazewnictwa nieoficjalnego wśród personelu pracującego przy RPC-PL-008, a także ze względu na jej względnie lepszą przystępność pod względem mnemonicznym. Zaznajomienie się z dodatkami do raportu jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników RPC-PL-008 z uwagi na zawarte w nich informacje, których znajomość zapewni pewien stopień bezwzględnie koniecznego przygotowania mentalnego do pracy w warunkach Przestrzeni Ϝ.

62_mapa.webp

Mapa Intruza 62 z poprawionymi pod względem czytelności oznaczeniami tekstowymi.

W RPC-PL-008 rozpoznaje się następujące trzy drogi:

 • DW-1 (potocznie: „Szlak odciętych głów”), która prowadzi od wejścia na północny zachód przez 3,5 km, gdzie ulega rozwidleniu na odnogi północno-wschodnią, o długości 230 m, oraz północną, o długości 190 m. Pomiędzy jej odnogami znajduje się Stacja 2. Na odcinku południowym DW-1 krzyżuje się z DW-2 (skrzyżowanie oznacza się jako RPC-PL-008-B). Droga szerokości 6 m, wyłożona żwirem.
 • DW-2 (potocznie: „Szlak ostatniego pochodu”), która prowadzi od RPC-PL-008-B na południowy zachód przez 2,9 km. DW-2 jest całkowicie wyłączona z użytku ze względu na zagrożenie ze strony RPC-PL-008-C. Droga szerokości 3,5 m, wyłożona czarnym żwirem.
 • DW-3 (potocznie: „Szlaczek Awakowicz”), która znajduje się między zachodnią granicą RPC-PL-008 a zachodnim końcem DW-2. Umożliwia przejście między północną a południową częścią RPC-PL-008 bez narażania się na zagrożenie ze strony RPC-PL-008-C i bez konieczności korzystania z DW-1 ani krańcowego rejonu wschodniego. Między DW-2 a DW-3 znajduje się Stacja 1. Droga długości 40 m i szerokości 1,5 m, wyznaczona przez obecnego Głównego Badacza.

W RPC-PL-008 rozpoznaje się następujące lokacje1:

 • RPC-PL-008-A — brama wejściowa.
 • RPC-PL-008-B — skrzyżowanie DW-1 i DW-2.
 • P-(N, E, S, W) — najdalej wyciągnięty w danym kierunku punkt RPC-PL-008; linie proste między punktami stanowią granice Przestrzeni Ϝ.
 • L-1 (potocznie: „Zimne źródła”) — miejsce to znajduje się ok. 1000 m na północ od L-2 i 500 m — od DW-1. Jest to źródlisko typu limnokren, składające się z 14 niecek o średnicy 200-320 cm i głębokości 50-60 cm. Po spędzeniu przez żywą osobę ok. 85 minut w niecce dochodzi do powolnej i łagodnej materializacji zwłok różnych osób dorosłych u dna niecki, które wkrótce wypchnięte zostają do pozycji siedzącej. Ciała zanikają po około dziesięciu minutach od wyjścia wszystkich osób żywych z niecki. Zazwyczaj materializuje się tyle ciał, by w połączeniu z osobami żywymi w niecce znajdowało się osiem ciał, i za każdym razem zwłoki te są inne. Według lekarzy każda z tych osób doznała śmierci w czasie zbliżonym do chwili materializacji jej ciała, aczkolwiek każda przyczyna śmierci jest inna. Pomimo natychmiastowego po pozyskaniu obiektu przeprowadzenia badań w skali globalnej nie stwierdzono żadnego związku przyczynowego pomiędzy zgonami ludzi na świecie, a materializacją ciał w nieckach L-1. Lokacja jest obecnie przedmiotem badań przeprowadzanych przez Stację 2, a sporadycznie — także przez lekarzy.
 • L-2 (potocznie: „Siedziba Izaury”) — miejsce to znajduje się ok. 600 metrów na zachód od RPC-PL-008-B i 200 m na południe od DW-2. Pierwotnie w miejscu tym odnaleziono zamszone pozostałości najwyraźniej kapliczki z niewielkim witrażem, którego cyfrową rekonstrukcję przedstawiono w Dodatku A. Nie stwierdzono żadnych cech anomalnych tego miejsca. Datowanie elementów konstrukcyjnych kapliczki, tak jak L-3, było bezowocne, albowiem doprowadziło do zbyt rozbieżnych wyników, pomimo kilkukrotnego powtórzenia datowania z wykorzystaniem innych metod.
 • L-3 (potocznie: „Gospoda pod niczym”) — drewniany budynek znajdujący się ok. 500 metrów na północny zachód od L-4 i 200 m — od DW-2, przypominający przybytek jednokondygnacyjny z pomieszczeniem piwniczym podzielonym na skład alkoholu i spiżarnię, o łącznym polu 84 m2. W piwnicy, w łącznie 47 beczkach, znajdują się najwidoczniej nieskończone ilości miodu pitnego, wielokwiatowego, dwójniaka, oraz piwa pszennego, a w spiżarni — szafy z ok. 200 bochnami razowego chleba pszennego, nieulegającego rozkładowi, ale zauważalnie wysuszonego. Napoje i chleb podane CSD okazały się nieszkodliwe, charakterystyczne dla normalnych odpowiedników. Nazwa lokacji wydaje się nietrafna z uwagi na fakt, że nie odnaleziono w niej żadnych pomieszczeń, które mogłyby służyć jako lokale dla gości, aczkolwiek nie można wykluczyć, że dawniej gospoda nie składała się z większej liczby budynków, które mogły służyć celom hotelarskim. Niemniej nazwa ta nadana została lokacji w okolicznościach opisanych w Dodatku A, więc ewentualna jej błędność ma niewielkie znaczenie.
 • L-4 (potocznie: „Zamarłe trzęsawisko”) — lokacja znajdująca się ok. 500 metrów na południowy wschód od L-3 i 300 metrów — od DW-2. Trzęsawisko poza terenem zalesionym, o polu 2600 m2. Wyłowiono z niego zwłoki i dokumenty, o których mowa w Dodatku B. Na ogół teren cechuje niemalże całkowity zastój ruchu i brak odgłosów. Badacze terenowi donoszą o przytłaczającej ciszy, nieustannym braku wiatru oraz braku dźwięków innych, niż wydawane przez osoby tam się znajdujące. Zdecydowana większość badaczy terenowych przyznaje się do odczuwania przy dłuższych pobytach w tamtym miejscu paranoi z uwagi na przeświadczenie, że są obserwowani przez samo trzęsawisko.
 • L-5 (potocznie: „Posąg ku czci ługu”) — lokacja znajdująca się ok. 1200 m na północny zachód od L-3. Miejsce to stanowi pojedyncza, zalesiona skała o polu ok. 400 m2 oddzielona od reszty RPC-PL-008 przepaścią o szerokości ok. 200 metrów. Lokacja znajduje się na wysokości ok. 50 metrów wyższej od brzegu przepaści. Jest nieosiągalna, aczkolwiek w toku są prace nad stworzeniem mostu i metodą jego położenia celem uzyskania dostępu fizycznego do lokacji. Z uwagi na zagęszczenie roślinne jak dotąd nie udało się zobrazować lokacji. Zaobserwowano, że u dołu przepaści, czyli w niecce o głębokości ok. 300 metrów, znajduje się gruzowisko, którego przyszłe zbadanie po opracowaniu technologii niewymagającej wykorzystania prądu elektrycznego jest jednym z celów priorytetowych Autorytetu.

Dodatek A: Pozyskanie.

Dodatek B: Raport z wypadku PL-008-IR.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.