RPC-PL-009

Maska Blake'a

tagshow

4.3 (8)

4.3 (8)

int.webp
alpha-white.webp
maska.webp

RPC-PL-009 w czasie pozyskania.

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-009

Klasa: Alfa-Biały

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-auditory.webp zagrożenie słuchowe h-visual.webp zagrożenie wizualne

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-009 przechowywany jest w sejfie dla obiektów Alfa gabarytu 2., zabezpieczonym na zamek magnetyczny. Pojemnik znajduje się w Hali Magazynowej 34-1, w Skrzydle Przechowalniczym Placówki 005.

Obecnie kwestia potencjału badawczego RPC-PL-009 jest przedmiotem dyskusji kolegium naukowego Placówki 005. Do czasu zważenia potencjalnych korzyści i niekorzyści związanych z badaniami RPC-PL-009, a także oceny sytuacji RPC-PL-009-1 pod względem etycznym obiekt nie podlega badaniom praktycznym.

Opis: RPC-PL-009 to bawełniana maska przeciwgazowa, wykonana i wydana przez Siły Zbrojne Wielkiej Brytanii. Artefakt cechują ślady impregnacji fenolanem sodu i urotropiną, prawdopodobnie mającymi neutralizować fosgen1. Gogle maski wykonane są z hydroksykrzemianu magnezu. Do obiektu można przykręcić gumowy ustnik umożliwiający usuwanie z przestrzeni wewnętrznej nadmiar dwutlenku węgla.

Tester, po założeniu obiektu na głowę i wkręceniu ustnika, zacznie doświadczać wizualnie i słuchowo okoliczności brania udziału w niezidentyfikowanej bitwie z czasów pierwszej wojny światowej po stronie sił brytyjskich. Tester obserwuje około dziesięciu ostatnich minut życia żołnierza2 używającego obiektu. Wyżej opisany efekt zachodzi po każdorazowym założeniu maski przez osobę testującą i obejmuje on około czterech minut przed i około sześciu minut w czasie agonii RPC-PL-009-1. Przyczyną śmierci jest najprawdopodobniej obszerne i doraźne podrażnienie dróg oddechowych oraz narządów docelowych po wystawieniu żołnierza na oddziaływanie mieszaniny chloroacetonu z bromoacetonem — środka tego RPC-PL-009 nie neutralizuje ani nie izoluje.

Efekt umożliwia zaledwie obserwację, bez możliwości wywierania bezpośredniego fizycznego wpływu na działania podejmowane przez RPC-PL-009-1. Niemniej RPC-PL-009-1 wykazał zdolność słyszenia, a nawet konwersowania z testerem. Opis doświadczenia poznawczego z serii B, mającej wspomóc proces wizualizacji otoczenia RPC-PL-009-1, znajduje się w dodatku A. Wykorzystano testerów ze znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym wiarygodne przełożenie zasłyszanych wypowiedzi RPC-PL-009-1 oraz prowadzenie z nim skutecznej komunikacji.

Obiekt został pozyskany z polskiego muzeum wojskowości w █████████-█████████, w roku 2004, po przejęciu przez Autorytet rozmowy telefonicznej dyspozytora ratunkowego z kustoszem, które założył RPC-PL-009. RPC-PL-009 został podarowany muzeum w następstwie odczytania testamentu sporządzonego przez byłego uczestnika pierwszej wojny światowej, który w roku 1979 popełnił samobójstwo przez powieszenie, pozostawiwszy list pożegnalny o treści „The wheel of suffering should not be spun anymore, as its purpose is to lie in peace, and may it be so”3. Cywilów związanych z procesem przekazywania RPC-PL-009 Autorytetowi poddano kasacji wspomnień związanych z obiektem, a następnie zwolniono.

Należy odnotować, że spadkodawca był obywatelem Wielkiej Brytanii, a w Polsce przebywał od 1977 r., aż do śmierci. Według dotąd pozyskanych informacji na temat ostatnich lat jego życia — pobyt w Polsce podyktowany był zainteresowaniem zwiedzaniem miejsc bitew z okresu pierwszej wojny światowej.

Dodatek A: Transkrypt eksperymentu B.2.

Dodatek B: Informacje objęte klauzulą „tajne”.

Dostęp do poniższego pliku ograniczony jest do pracowników naukowych Placówki 005 z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. lub wyższego.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.