RPC-PL-010

Wędrowna trupa

tagnone

4 (2)

4 (2)

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-010

Ryzyko przechowalnicze: Gamma

Poziom zagrożenia: Czerwony
h-aggression.webp zagrożenie agresją h-incorporeal.webp zagrożenie bezcielesne h-grouped.webp zagrożenie grupowe h-psychotronic.webp zagrożenie psychotroniczne h-sapient.webp zagrożenie rozumnością h-extreme-temperature.webp zagrożenie temperaturowe

Protokoły przechowalnicze: Sekcję tę podzielono na trzy podsekcje, które zaleca się czytać zgodnie z porządkiem, lecz po zapoznaniu się z opisem obiektu. Ponadto rekomenduje się zaznajomić z suplementem po poznaniu treści sekcji opisu i protokołów przechowalniczych.

Opis: RPC-PL-010 to stan anomalny przenoszący się okresowo — co 28 dni, 18 godzin i 40 minut — albo wskutek spartaczenia Procedury Przedłużenia między lokacjami spełniającymi wymogi adaptacyjne opisane w Protokole Ogólnym. Możliwość przeciwdziałania zmianie lokacji przez stan anomalny istnieje wyłącznie w drodze prawidłowego przeprowadzenia Procedury Przedłużenia. RPC-PL-010 po zajęciu nowej lokacji dokonuje jej natychmiastowej przemiany6, a także sprowadza na lokację aktywność pięciu instancji RPC-PL-010-17.

010_przyklad.webp

Wykonana przez subiekta fotografia wnętrza nieruchomości pod wpływem obiektu.

W razie bezczynności Autorytetu, skutkującej upływem ww. okresu, albo spartaczenia Procedury Przedłużenia, instancje RPC-PL-010-1, oprócz Instancji Epsilon, zbiorą się na Strychu i dokonają powieszenia siebie na linach przygotowanych przez RPC-PL-010 przy przemianie lokacji. Należy podkreślić, iż uniemożliwienie tego działania instancjom RPC-PL-010-1 jest możliwe tylko poprzez terminowe przeprowadzenie Procedury Przedłużenia, albowiem jeśli ingerent wejdzie do lokacji przed upływem ww. okresu, będzie traktowany przez instancje tak samo, jak ingerenci wykonujący Procedurę Przedłużenia, a jeśli jej w trakcie jego przebywania w domu ww. okres dobiegnie końca, jednocześnie dojdzie do zmiany lokacji przez RPC-PL-010. Powieszenie się instancji RPC-PL-010-1 wydaje się nie mieć wpływu na zdolność RPC-PL-010 do zmiany lokacji, a wręcz posiadać jedynie przejawiać pewien symbolizm, którego specyficznego znaczenia dotychczas nie ustalono.

Instancja Gamma wydaje się przejawiać największą rozumność wraz z Instancją Epsilon. Instancja Gamma, jeżeli pozostałe instancje (oprócz Instancji Epsilon) nie będą jej widzieć, przekaże osobie wchodzącej na lokację klucz do Pustego Pokoju. Drzwi prowadzące do tamtego pomieszczenia mogą jednak zostać wyważone, aczkolwiek wymaga to wykorzystania znacznej siły. Instancje dobrowolnie nie wchodzą do Pustego Pokoju, a wręcz okazują przed tym opór; zostawszy siłą do niego wprowadzona, instancja RPC-PL-010-1 opada bezwładnie na podłoże. Jeżeli wszystkie instancje, oprócz Instancji Epsilon, znajdą się w Pustym Pokoju, przez pozostały do końca ww. okresu czas nie wykażą żadnych właściwości anomalnych, co oznacza, iż możliwe jest ich zniszczenie; niemniej z upływem ww. okresu ulegną one odtworzeniu w pomieszczeniach sypialnych. Cechy wprowadzone przez zmiany związane z RPC-PL-010 mimo to nadal nieprzerwanie w okresie tym zachodzą. Wprowadzenie instancji Alfa, Beta, Gamma i Delta do Pustego Pokoju jest jedynym znanym sposobem przeciwdziałania zmianie lokacji przez RPC-PL-010. Żadne działanie ingerenta nie doprowadzi jednak do naruszenia integralności ciała instancji, choćby znajdowało się ono w zaawansowanym stadium rozkładu.

Autorytet rozpoczął zabezpieczanie RPC-PL-010 w roku 1997, po zapoznaniu się z prokuratorskimi aktami postępowań przygotowawczych prowadzonych w fazie in rem14 w celu wyjaśnienia okresowo dokonywanych zabójstw w podobnych lokacjach, w województwie [UKRYTO]. Ze względu na niezdolność organów ścigania w wytypowaniu podejrzanego albo podejrzanych przez okres ponad trzech lat służby nie ujawniały sferze publicznej informacji o śledztwie. Autorytet zaczął badać sprawę w celu wykluczenia zaangażowania anomalii w zabójstwa, aczkolwiek po przeprowadzeniu pierwszych czynności wyjaśniających potwierdził anomalną naturę zjawiska i sprawę przejął. W toku kilkumiesięcznych prób opracowania skutecznej metody przechowywania anomalii, wielokrotnie wiążących się ze zmianami lokacji przez obiekt, ustalono, iż wprowadzenie wszystkich instancji RPC-PL-010-1 do Pustego Pokoju powoduje kilkugodzinne ustąpienie właściwości anomalnych obiektu, a okres 28 dni, 18 godzin i 40 minut zaczyna biec od nowa, od chwili tymczasowego zneutralizowania instancji.

Suplement: Poniższe dwa logi wybrano do dołączenia do raportu ze względu na ich informatywne zróżnicowanie względem skuteczności ingerentów w realizowaniu Procedury Przedłużenia. Przydzieleni do obiektu pracownicy z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 2. lub wyższego zainteresowani zapoznaniem się z pełną dokumentacją dotychczasowych wykonań Procedury Przedłużenia proszeni są o umówienie wizyty w archiwum z dowolnym pośrednikiem Oddziału Utrwalania i Zabezpieczania Informacji.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.