RPC-PL-011

Biała Meridiana

tagnone

5 (6)

5 (6)

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-011

Ryzyko przechowalnicze: Beta

Poziom zagrożenia: Żółty
h-climatological.webp zagrożenie klimatyczne h-mechanical.webp zagrożenie mechaniczne h-extra-dimensional.webp zagrożenie pozawymiarowe h-radiation.webp zagrożenie radiacyjne h-temporal.webp zagrożenie temporalne

Protokoły przechowalnicze: Treść protokołów podlega kształtowaniu i kontroli Głównego Badacza RPC-PL-011 w Placówce Terenowej 115.

W razie wykrycia przez sferę publiczną RPC-PL-011, „Czarnej Meridiany” lub aktywności busa kosmicznego w związku z transportem zasobów do RPC-PL-011 należy wykonać protokół przykrywkowy PL-011-CON-2, „Testy rakiet sondażowych”.

Kategorycznie zakazane jest kształtowanie zjawisk pogodowych z wykorzystaniem urządzeń znajdujących się w RPC-PL-011. Czworo operatorów Mobilnej Drużyny Specjalistycznej Bravo-17, „Mezonautów”, będzie przeprowadzało w RPC-PL-011 czynności ochronne i analityczne pod nadzorem PT-115; operatorów należy zmieniać co 30 dni z wykorzystaniem jednostki FOZ typu Bus Kosmiczny klasy Pogranicze i przy każdej rotacji należy dostarczać operatorom odpowiednią ilość żywności, wody, preparatów medycznych oraz wybranych przez operatorów materiałów czytelniczych. Należy zapewniać operatorom narzędzia oraz instrumenty adekwatne do wykonywania ww. obowiązków, a także umożliwiające im utrzymywanie ciągłej łączności z PT-115. Ze względów bezpieczeństwa operatorzy powinni zostać wyposażeni w spadochrony klasy ENB-2008.

Zarządzenie Dyrektora Globalnego 05 z dnia 28 listopada 2018 r. na wniosek Dyrektora Regionalnego WESTCOM


  1. Kierownik Pozaziemskich Sił Obronnych Autorytetu we współpracy z Dowódcą Ogniwa Inżynieryjnego Wydziału Rekonesansu Centralnego Wywiadu Autorytetu dokona opracowania technologii panchromatycznego obrazowania satelitarnego mezosfery sponad mezopauzy przy rozdzielczości radiometrycznej adekwatnej do potrzeb rozpoznania obrazowego WWE i rozpocznie gruntowne przeszukanie mezosfery ziemskiej pod kątem znalezienia „Czarnej Meridiany”, poczynając od regionu Sporad Środkowopolinezyjskich na wys. 52,43 km n.p.m, na współrzędnych geograficznych: 3°54'25" N, 159°20'14" W.
  2. Kierownik PSOA we współpracy z Sekcją Inżynieryjną i Fizyczną BAN rozpocznie opracowywanie technologii umożliwiającej przeprowadzenie eksploracji „Czerwonej Meridiany”.
  3. Dowódca Operacji Wywiadowczych dokona zlokalizowania osób posługujących się nazwami „Arta'yn” oraz „Trayara” i przekaże te osoby do Placówki Terenowej 115 w celu przesłuchania i określenia czynności następczych.

Oczekuję przedstawienia planów wdrożenia dyrektyw 1-2 Dyrektorom Regionalnym WESTCOM i ANTARCOM z dniem 2 stycznia 2019 r. celem zabezpieczenia środków budżetowych. Wykonać w trybie najszybszym.
— GD-05

weatherfloor.webp

Strefa E.

Opis: RPC-PL-011 (dalej również: „Biała Meridiana”) to aerostat zawieszony na wysokości 52,43 m nad estońską miejscowością Padise1 z wykorzystaniem nieznanej technologii. Obiekt wpisuje się w prostopadłościan o wymiarach podstawy 60 m × 60 m i wysokości 70 m. RPC-PL-011 zbudowany jest w całości, włączając w to urządzenia w jego wnętrzu, z nanokompozytu o matrycy ceramicznej z tlenku tytanu(IV), miedzi oraz [UTAJNIONO], pokrytego od strony zewnętrznej szczątkowo nieznaną substancją polikrystaliczną. Wnętrze obiektu podzielone jest na pięć przestrzeni nazywanych zgodnie z poglądowym szkicem obiektu odkrytym w obiekcie — strefami.

W następstwie Incydentu PL-011-FDU/2018 rozpoczęto poszukiwania „Czarnej Meridiany” nad atolem Tabuarean — częścią terytorium Sporad Środkowopolinezyjskich6, na wysokości ok. 52 km nad ziemią. Jednakże obiektu do tej pory nie wykryto — możliwe, że z powodu czynnego systemu kamuflażowego aerostatu. Dokonano także zlokalizowania „Czerwonej Meridiany” w górnej partii atmosfery Urana, aczkolwiek dostęp do obiektu jest utrudniony przez brak przygotowania technologicznego do przeprowadzenia takiej eksploracji.

Dodatek I: pozyskanie.

Dodatek II: Incydent PL-011-FDU/2018.

Dodatek III: list Arta'yn.O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.