RPC-PL-013

Przyjaciółmi w Shimabarze są rybacy

tagnone

5 (2)

5 (2)

alpha-orange.webp
kaginawa.webp

RPC-PL-013-1 w przechowalni. Zdjęcie wykonano niezwłocznie po wydobyciu obiektu ze skrzyni.

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-013

Klasa: Alfa-Pomarańczowy

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-incorporeal.webp zagrożenie bezcielesne h-emotional.webp zagrożenie emocjonalne h-sapient.webp zagrożenie rozumnością h-sensory.webp zagrożenie sensoryczne

Protokoły przechowalnicze: Przechowalnia RPC-PL-013 powinna być wyposażona w noktowizyjny system monitoringu polegający na zastosowaniu kamer o kolorowej matrycy światłoczułej z regulatorem czułości umożliwiającym usuwanie szumu oraz iluminator światła podczerwonego o długości 850 nm. RPC-PL-013 powinien być zamknięty z wykorzystaniem systemu mechanicznego. Otwarcie obiektu nastąpić może tylko podczas zaplanowanego eksperymentu zatwierdzonego przez Głównego Badacza przy zapewnieniu możliwości zamknięcia skrzyni bez udziału człowieka albo z udziałem zdalnie monitorujących mechaniczny system zamykający funkcjonariuszy ochrony. Dopuszczalne jest wykorzystanie w tym celu mechanizmu zautomatyzowanego, który odmierza zadany czas z możliwością zresetowania licznika.

Ze względu na delikatny stan RPC-PL-013-2 są one wyłączone ze wszelkich przedsięwzięć badawczych. Co 30 dni instancje RPC-PL-013-2 podlegają czynnościom konserwacyjnym. Nie dopuszcza się ich usuwania z RPC-PL-013, choćby przedmiotem eksperymentu był inny obiekt, a ich usunięcie było czynnością techniczną.

Po usunięciu RPC-PL-013-1 ze skrzyni należy ją zamknąć. Jeżeli badanie RPC-PL-013-1 służy docelowo skontaktowaniu się z RPC-PL-013-3, do przesłuchania obiektu wyznaczyć należy osobę zdolną do kompetentnego komunikowania się w języku japońskim z poszanowaniem etykiety japońskiej. Zaleca się przeznaczenie do tego działania osoby pochodzenia japońskiego z wiedzą historyczną na poziomie umożliwiającym rozumienie terminów, którymi posługuje się RPC-PL-013-3. Do czasu wykluczenia związku przyczynowego między aktywnością RPC-PL-013-3 a śmiercią „Haruto” — opisaną w Dodatku 3. — zastosowanie ma względny zakaz identyfikowania żyjących osób trzecich przed RPC-PL-013-3. Główny Badacz może jednak wyrazić zgodę na zbadanie okoliczności tamtej śmierci w drodze przesłuchania. Wszelkie zaś komunikaty służące pertraktacjom z RPC-PL-013-3 powinny zostać uprzednio zatwierdzone przez Głównego Badacza lub osobę przez niego umocowaną do nadzoru nad przesłuchaniem.

Badania RPC-PL-013-1 nie mogą trwać dłużej niż 180 minut. Po ich zakończeniu należy niezwłocznie umieścić obiekt w RPC-PL-013, który zaś należy następnie zamknąć. Żaden obiekt usunięty z RPC-PL-013 nie może przebywać poza skrzynią ponad ww. okres.

W razie napływu doniesień o zaobserwowaniu w placówce osobnika lisa rudego (Vulpes vulpes) — bez względu na jego cechy melaniczne — należy ogłosić kryzys przechowalniczy i dokonać zlokalizowania obiektów usuniętych z RPC-PL-013 w trybie natychmiastowym z wykorzystaniem łazików lub innych konstrukcji sterowanych zdalnie, a następnie należy dokonać umieszczenia tamtych obiektów w RPC-PL-013. Poszukiwania obiektów należy rozpocząć od miejsc, w których rzekomo zaobserwowano osobnika lisa rudego. Jeżeli jednym z zaginionych obiektów jest RPC-PL-013-1, należy pod uwagę wziąć także miejsca, w których odnotowano nienaturalny zanik światła widzialnego.

Opis: RPC-PL-013 to drewniana, klonowa skrzynia o wymiarach 95 cm × 48 cm × 54 cm i wadze 12,2 kg, z żelaznym, podrdzewiałym okuciem, nieposiadająca zamka. W obiekcie tym w czasie pozyskania znajdowały się także RPC-PL-013-1 oraz -2. RPC-PL-013-1 to pochodząca z XVI wieku japońska kaginawa1 stanowiąca podrdzewiały, żelazny hak z przymocowaną konopną liną o długości ok. 4,75 m. RPC-PL-013-2 to cztery dokumenty wykonane na zwojach washi2 o wymiarach 30 cm × 37 cm. Tłumaczenie RPC-PL-013-2 wraz z adnotacjami zamieszczone jest w Dodatku 2.

RPC-PL-013 wywiera anomalny wpływ na zdolności postrzegawcze osoby (dalej zwanej testerem), która skrzynię otwarła. Tester dokonuje odnotowania, że w skrzyni znajduje się samiec młodego lisa rudego (Vulpes vulpes) o ciemnoszarym ubarwieniu futra3. Efekt ten dotyka równie doraźnie także tych osób, które świadome są tego, iż w skrzyni nie może faktycznie znajdować się żaden osobnik lisa rudego. Tester odmawia jednak wchodzenia w kontakt ze zwierzęciem bez względu na stopień dolegliwości grożącej mu w razie niewykonania polecenia, twierdząc, że jest całkowicie zatrwożony, ale nie umiejąc jednak wskazać powodu tego lęku — nawet po zakończeniu testu. Psychicznej niezdolności do wejścia w kontakt z postrzeganym osobnikiem lisa rudego nie usuwa także brak możliwości wizualnego postrzegania u osoby niewidomej ani podanie testerowi tiopentalu czy skopolaminy.

W razie zastosowania przymusu fizycznego polegającego na siłowym przybliżeniu części ciała testera do miejsca, w którym odnotowuje on obecność osobnika lisa rudego, przez czas trwania tego przymusu tester odnotuje zniknięcie zwierzęcia oraz lęku. Manifestację osobnika lisa rudego w maksymalnej liczbie instancji odpowiadającej wszystkim przedmiotom zamkniętym w RPC-PL-013, czyli pięciu, potwierdzono również w przypadku pozostawienia przedmiotu poza skrzynią na okres przekraczający 187 minut, czyli 3 godziny i 7 minut.

Wyjęcie ze skrzyni RPC-PL-013-1, czyli kaginawy, powoduje trwający ok. 8 minut stopniowy zanik światła widzialnego ze wszelkich źródeł. Po 8 minutach pomieszczenie wydaje się czarne, choć technicznie nie jest ono całkowicie pozbawione światła, gdyż wykorzystanie iluminatora podczerwieni umożliwia widzenie wnętrza przechowalni. Efekt ten dotyka przestrzeni o promieniu ok. 17 metrów od kaginawy, aczkolwiek nie wydaje się wpływać na przestrzenie oddzielone ścianami; pobliskie pomieszczenia znajdujące się w ww. promieniu od obiektu nie wydają się zatem ulegać zanikowi światła widzialnego. Efekt ulega całkowitemu i natychmiastowemu zniwelowaniu po umieszczeniu RPC-PL-013-1 w skrzyni.

Po 8 minutach od wyjęcia kaginawy z RPC-PL-013 w ww. promieniu manifestacji dźwiękowej dokonuje byt oznaczony jako RPC-PL-013-3; obiekt jest niepostrzegalny wizualnie, węchowo, dotykowo ani temperaturowo. Byt posługuje się wyłącznie językiem japońskim, a jego głos opisano jako rezonujący i elokwentny — podkreślono, że obiekt wydaje się ściśle dbać o prawidłową wymowę oraz akcentowanie sylab i części zdania. Na podstawie eksperymentów wstępnych z wykorzystaniem osób posługujących się językiem japońskim w charakterze przesłuchujących ustalono, że byt identyfikuje się jako Yukio Fujiwara (dosłownie Fujiwara no Yukio). Na zapytania kierowane do niego w innym języku niż japoński albo nie odpowiada, albo zdawkowo informuje w tymże języku, iż nazywa się Moroha (pol. podwójne ostrze). Byt nie wykazuje agresji ani woli opuszczenia przechowalni, aczkolwiek usiłuje pertraktować z Autorytetem, co egzemplifikuje transkrypt przesłuchania w Dodatku 3.

Dodatek 1: Informacje o pozyskaniu obiektu.

Dodatek 2: Tłumaczenia treści dokumentów RPC-PL-013-2 ułożone według chronologii powstania; adnotacje są autorstwa profesora Sawano Kozumoto, aczkolwiek część ich treści może być zdezaktualizowana w świetle informacji pozyskanych z przesłuchania opisanego w Dodatku 3.

Dodatek 3: Przesłuchanie RPC-PL-013-3.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.