RPC-PL-015

V…

tagshow

4.6 (7)

4.6 (7)

int.webp us.webp
omega-black.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-015

Klasa: Omega-Czarny

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-destabilization.webp zagrożenie destabilizacyjne h-immeasurable.webp zagrożenie niemierzalne h-extra-dimensional.webp zagrożenie pozawymiarowe h-sapient.webp zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-015-1 przechowywany jest w Komorze 299, w Placówce 122, w pionowym położeniu stojącym. Dostępu do przechowalni udziela się wyłącznie na mocy zarządzenia Głównego Badacza lub jego zwierzchnika służbowego. Przechowalnia wyłączona jest spod zakresu czynności konserwacyjnych, albowiem ulega ona samopowtarzalnemu oczyszczeniu i odświeżeniu ze wszelkich nagromadzonych w niej nieczystości około dwóch razy na miesiąc.

Opis: RPC-PL-015 to istota rozumna identyfikująca się jako „Virr”1. Osobnik częściowo przypomina humanoida i wykazuje właściwości anomalne umożliwiające mu kształtowanie rzeczywistości, z wyjątkiem cofania czasu i przywracanie funkcji życiowych po nieodwracalnym zaniku aktywności w pniu mózgu bądź odpowiedniku takowego u istoty innej niż człowiek.

Pod względem anatomicznym RPC-PL-015 przypomina ok. 35-letniego mężczyznę rasy kaukaskiej, o wzroście 213 cm i masie 102 kg. Cechą najbardziej odróżniającą osobnika od przedstawicieli gatunku ludzkiego jest wydłużona głowa, pod względem kształtu przypominająca walec o wysokości ok. 35 cm i promieniu ok. 7 cm, na którego części górnej znajduje się twarz RPC-PL-015. Osobnik posiada sięgające barków, faliste, szatynowe włosy i wąsy, a także zielono-żółte oczy. Nie stwierdzono żadnych wyróżników w barwie głosu RPC-PL-015. Pod względem ubioru osobnik preferuje amerykańską modę dyskotekową z połowy lat 70. XX wieku, manifestując się zazwyczaj w odpowiednio wymiarowanej błękitnej koszuli z falbanami, beżowych spodniach typu dzwony i ciemnobrązowych sandałach na koturnie, a także w ciemnych okularach przeciwsłonecznych oraz ze złotym łańcuchem na szyi.

RPC-PL-015 przebywa pod pieczą Autorytetu dobrowolnie od 18 maja 1977 r., wykazuje pokojowość i okazuje nieustającą chęć współpracy. Osobnik od 1977 roku przebywa w osobistym wymiarze łuzowym oznaczonym jako RPC-PL-015-2, dostępnym poprzez drzwi — RPC-PL-015-1 — umieszczone w jego przechowalni. RPC-PL-015 zamierza przebywać na Ziemi, dopóki nie spotka się z kobietą o imieniu „Uhnna”2, która rzekomo żyła przed około dwoma milionami lat na świecie, z którego pochodzi RPC-PL-015, i osobnik uważa, że ulegnie ona odrodzeniu na Ziemi. RPC-PL-015 twierdzi, że ostatnie dwa miliony lat poświęcił właśnie na poszukiwaniu świata, w którym odrodzi się Uhnna. Według zgromadzonych informacji RPC-PL-015 pochodzi z Niebieskiego Promienia — planety nazwanej tak ze względu na bliską jej odległość od gwiazdy, której promieniowanie właśnie w ten sposób kształtowało dzienną rzeczywistość kolorystyczną mieszkańców.

Zgodnie z warunkami współpracy osobnik nie opuszcza swojego wymiaru, udziela Autorytetowi wszelkich informacji na temat swój i swojego świata, a w zamian Autorytet zobowiązany jest po wykryciu Uhnny powiadomić o tym fakcie RPC-PL-015; w rzeczywistości jednak Autorytet w takim przypadku powiadomi jedynie Głównego Badacza, od którego ostatecznie zależy to, czy informacja zostanie przekazana osobnikowi. RPC-PL-015 posługuje się językiem angielskim i z wykorzystaniem swoich właściwości na ten język przełożył zapiski udzielone Autorytetowi w związku z warunkami współpracy. Transkrypt zapisków zamieszczono w Dodatku B.

RPC-PL-015-1 to jednoskrzydłowe drzwi bez klamki, z ocynkowanej stali, otwierane prawostronnie, o wymiarach 90 cm × 230 cm, grubości 7 cm i masie ok. 41 kg, w kolorze antracytu, wmontowane w ościeżnicę kątową, od której skrzydło jest odchylone o ok. 25° na zewnątrz. RPC-PL-015-1 stanowi bezpośredni środek dostępu fizycznego do RPC-PL-015-2. RPC-PL-015-1 może być oparty o ścianę, położony, lub postawiony w pionie bądź poziomie — położenie przestrzenne RPC-PL-015-1 nie wywiera widocznego wpływu na jego właściwości pozawymiarowe. Odnotowano, iż w razie nagromadzenia się nieczystości na obiekcie lub w jego przechowalni, dotknięta zanieczyszczeniami przestrzeń ulega samoistnemu oczyszczeniu i odświeżeniu.

RPC-PL-015-2 to wymiar łuzowy, któremu przydzielono identyfikator PD-208. Jego charakterystykę sporządzono na podstawie sprawozdań eksploratorów dysponowanych w celu jego zbadania. W toku eksploracji uprawdopodobniono, że RPC-PL-015-2 jest wymiarem albo fizycznie nieskończonym, albo nieposiadającym widocznych granic przestrzennych. Należy odnotować, że nie stwierdzono zjawiska dylatacji czasu między rzeczywistością bazową a RPC-PL-015-2. PD-208 składa się z nieznanej liczby hal3 o wymiarach ok. 150 m × 150 m. Hale te najprawdopodobniej nie posiadają sufitów, a ich oświetlenie zapewniają zawieszone na wysokości ok. 50 m kule dyskotekowe4, z których na betonowe ściany powleczone farbą olejną w kolorze antracytu padają poruszające się snopy światła5. Podłoże RPC-PL-015-2 składa się z różnokolorowych6, oświetlonych oddolnie paneli szklanych o wymiarach ok. 1,5 m × 1,5 m. Stylistycznie PD-208 porównuje się do typowej pod względem wystroju dyskoteki amerykańskiej z lat 70. XX wieku. W RPC-PL-015-2 nie stwierdzono dotąd żadnych innych pomieszczeń, drzwi ani okien. Odnotowano jednak, że w nieoświetlonej przestrzeni ponad kulami dyskotekowymi w niektórych pomieszczeniach znajdują się kolorowe stroboskopy. Hale połączone są ramami drzwiowymi o wymiarach ok. 90 cm × 230 cm i grubości ok. 40 cm.

Odnotowano, że w każdej hali rozbrzmiewa inny7 zapętlony utwór powszechnie grany na amerykańskich dyskotekach z połowy 70. XX wieku. Dźwięki muzyki osiągają natężenie do 75 dB, a ich źródło umiejscawia się w nieoświetlonej przestrzeni ponad kulami dyskotekowymi i ew. stroboskopami. Odnotowano, że muzyka z jednej hali jest zupełnie niesłyszalna w innych, a w przestrzeni ram dzielących hale nie rozbrzmiewają żadne odgłosy muzyczne. Muzyka z hali wejściowej jest jednak słyszalna w przechowalni; w promieniu ok. 1 metra od RPC-PL-015-1 jej natężenie wynosi ok. 52 dB.

O ile kontakt z RPC-PL-015 można nawiązać poprzez zawołanie go po jego Rejestracji Porządku Centralnego lub imieniu z dowolnej hali PD-208, to poza tym zwykle osobnik przemieszcza się między odległymi halami, tańcząc na oświetlonym parkiecie w rytm rozbrzmiewającej tam muzyki. Eksploratorzy, którzy fizycznie zlokalizowali RPC-PL-015, twierdzili, że w pobliżu hali, w której tańczy osobnik, rozbrzmiewają przytłumione słowa mówione do samego siebie przez RPC-PL-015 w języku dla nich nierozpoznawalnym — mimo zjawiska separacji dźwiękowej hal w PD-208. RPC-PL-015 nie reaguje na pobliskich eksploratorów, o ile nie zostanie przez nich zawołany. Często dopytuje wówczas, czy już odnaleziono Uhnnę. Po zaprzeczeniu przez eksploratorów RPC-PL-015 zachęca ich do tańca8, a następnie wznawia własny.

Dodatek A: Pozyskanie.

Dodatek B: Zapiski RPC-PL-015.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.