RPC-PL-017

Obietnice nie umierają

tagnone

4 (6)

4 (6)

neutralized.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-017

Klasa: Gamma-Purpurowy Zneutralizowany

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-aggression.webp zagrożenie agresją h-mind-control.webp zagrożenie kontrolą umysłu h-sapient.webp zagrożenie rozumnością h-teleportation.webp zagrożenie teleportacją

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-017 powinien być zabezpieczony w szafie na artefakty zneutralizowane, w Skrzydle Przechowalniczym Placówki 005. Wewnętrzna strona maty artefaktu powinna być nieprzerwanie monitorowana wizyjnie przez funkcjonariuszy Centrum Monitoringu Placówki 005. W razie odnotowania zmian rysunku na wewnętrznej stronie maty RPC-PL-017, lewitacji obiektu bądź aktywności RPC-PL-017-1 — w trybie natychmiastowym należy wdrożyć i przystąpić do wykonywania protokołów sprzed neutralizacji artefaktu.

Opis: RPC-PL-017 to latawiec jednolinkowy o wymiarach 120 cm × 55 cm, posiadający matę wykonaną z plecionego poliestru oraz linkę o długości 45 m wykonaną z włókna węglowego, połączoną z rączką z tworzywa sztucznego. Na wewnętrznej części maty latawca znajduje się rysunek przedstawiający dorosłą kobietę, dziewczynkę oraz latawiec. Od czasu neutralizacji dokonanej w dniu 29 września 2014 r. artefakt nie wykazuje żadnych właściwości anomalnych.

Przed neutralizacją obiekt wykazywał dwie właściwości anomalne. Pierwsza z nich polegała na tym, że latawiec samoistnie się unosił, lewitując u sufitu pomieszczenia, w którym się znajdował. Jeżeli obiekt znajdował się na zewnątrz, unosił się na wysokość 45 m, nie ulegając wiatrowi. Druga właściwość anomalna charakteryzowała się tym, iż jeżeli RPC-PL-017 nie był trzymany za rączkę od linki przez przytomnego człowieka, to w promieniu 4,7 km od artefaktu, w okolicy najgęstszych skupisk ludzi materializacji dokonywała istota oznaczona jako RPC-PL-017-1.

0171.webp

RPC-PL-017-1.

RPC-PL-017-1 to byt ubrany w czarny habit i kaptur, poruszający się z szybkością ok. 1,2 m/s i przesuwający za sobą w pełni funkcjonalną gilotynę egzekucyjną. Osoby znajdujące się w pobliżu obiektu, tj. w promieniu ok. 40 m, odczuwają kompulsywną chęć zbliżenia się do RPC-PL-017-1. Istota wówczas w ciągu kilku sekund stawia gilotynę, a ofiara umieszcza na niej głowę, po czym zostaje przez obiekt natychmiast ścięta. Nadmienić należy, iż oddziaływanie to nie dotyka osób nieprzytomnych, a byt bezpośrednio nie atakuje ludzi. Osoby uratowane twierdzą, że w stanie kompulsji działały jak podczas chwilowej nieuwagi spowodowanej zamyśleniem na temat rzeczy nieistotnych, aczkolwiek zupełnie dezaprobują one swoje zachowanie w pobliżu istoty i częstokroć wyrażają niedowierzanie, że się do niej zbliżały.

W toku przeprowadzonych badań ustalono, że RPC-PL-017-1 nie może zostać zraniony, np. przez strzelca wyborowego ani pochwycony, a ponadto w razie opuszczenia najbliższego obszaru przez osoby na nim przebywające, obiekt może dokonać natychmiastowego przemieszczenia do innego miejsca w obrębie 4,7 km od RPC-PL-017. Manifestacja istoty dobiega natychmiastowego końca w momencie złapania rączki RPC-PL-017 przez osobę przytomną.

Dodatek A: RPC-PL-017 został pozyskany w dniu 11 sierpnia 2014 roku, w trakcie badania okoliczności masakry dokonanej przez niezidentyfikowanych sprawców w olsztyńskiej kamienicy przy [UTAJNIONO]. Jednocześnie niezależni funkcjonariusze CWA obserwowali aktywność RPC-PL-017-1 w pobliżu. Tuż po zwróceniu uwagi przez śledczych Autorytetu na latawiec i jego podniesieniu funkcjonariusze CWA donieśli o zaniku istoty. Sprawująca nadzór nad obiema akcjami komórka CWA w ten sposób ustaliła związek przyczynowy między anomaliami.

Początkowo sądzono, że zanik aktywności RPC-PL-017-1 spowodowany jest przez podniesienie rączki RPC-PL-017, aczkolwiek nie uściślono, iż czynności tej dokonać musi przytomny człowiek. W następstwie umieszczenia na noc obiektu na wysięgniku w jego przechowalni doszło do manifestacji istoty na pobliskim osiedlu. Zanim zdołano ustalić skuteczny tryb wdrażania protokołów przechowalniczych, zgilotynowanych zostało 10 osób. Początkowe plany przechowywania obiektu zakładały możliwość umieszczenia go pod ziemią, na głębokości co najmniej 4,8 km, aczkolwiek szybko zostały porzucone w świetle zrozumienia, iż przechowalnia obiektu byłaby wówczas jedyną przestrzenią dotkniętą przez manifestacje RPC-PL-017-1, a artefaktu nigdy nie zdołano by odzyskać bez wykorzystania np. łazika. Dyrektor Placówki 005 w dniu 17 sierpnia 2014 r. zarządził przygotowanie kosztorysu takiego przedsięwzięcia do dnia 1 października 2014 r.

W międzyczasie ustalono tożsamość najemcy lokalu mieszkalnego, w którym znaleziono RPC-PL-017. Była to Beata N. Kobieta w dniu 14 czerwca 2014 r. nieumyślnie spowodowała śmierć swojej jedenastoletniej córki Marleny na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Wynikłe postępowanie karne doprowadziło do skazania Beaty N. na 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a następnie osadzenia kobiety w Zakładzie Karnym nr ██. W dniu 18 sierpnia 2014 r. postanowiono przesłuchać osadzoną w celu pogłębienia wiedzy Autorytetu o RPC-PL-017 i możliwym związku artefaktu ze śmiercią Marleny N.

Dodatek B: Katastrofa „Czarny Olsztyn”.

Dodatek C: Neutralizacja.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.