RPC-PL-019

Ostatnia sztuczka Allamhary

tagnone

5 (4)

5 (4)

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-019

Ryzyko przechowalnicze: Alfa

Poziom zagrożenia: Biały
h-memory-alteration.webp zagrożenie mnemoniczne h-extra-dimensional.webp zagrożenie pozawymiarowe

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-019 powinien być strzeżony całodobowo przez pododdział SBA składający się z pięciu funkcjonariuszy działających w systemie warty czterogodzinnej w odzieniu cywilnym. Pododdział ten powinien współdziałać z lokalnym zespołem koordynującym aktywności badawczo-przechowalnicze, na który składa się starszy badacz, dwóch młodszych badaczy oraz dwaj inżynierowie — Komponentu Inżynieryjnego i ProLab. Jurysdykcję nad RPC-PL-019 sprawuje Główny Badacz Placówki 016.

Badania przeprowadzane na obiekcie nie mogą prowadzić do wyważenia artefaktów od -1 do -3 ani do wyrządzenia uszkodzeń strukturalnych w nieruchomości. Ze względu na położenie lokacji RPC-PL-019 należy odstąpić od aktywności przykuwającej uwagę osób trzecich w stopniu większym niż znikomy. Zastosowanie ma protokół konspiracyjny, zgodnie z którym członkowie lokalnego zespołu koordynującego oraz pododdziału SBA wykupili nieruchomość w celu prowadzenia badań geologicznych na pokładach skalnych znajdujących się bezpośrednio pod jej terenem.

W razie uzyskania możności otworzenia przejścia -1, -2 lub -3 przed podjęciem działań eksploracyjnych lokalny zespół koordynujący obowiązany jest uzyskać zgodę Głównego Badacza Placówki 016.

schemat_019.webp

Poglądowy schemat RPC-PL-019.

Opis: RPC-PL-019 został pozyskany w trakcie tropienia PŚA-29388 — Weroniki Nowińskiej — przez Centralny Wywiad Autorytetu po zdarzeniu anomalnym z dnia 5 sierpnia 2013 roku; szczegóły w suplemencie B. Na miejscu odnaleziono również pamiętnik poszukiwanej Weroniki Nowińskiej, którego transkrypt, ze względu na treść wskazującą możliwe powiązania kobiety ze światem anomalnym, umieszczono w suplemencie A.

RPC-PL-019 to otoczone ceglanym murem o wysokości 2,4 m patio połączone z nieruchomością mieszkalną będącą własnością Weroniki Nowińskiej, o polu 49,5 m2 (9 m × 5,5 m). Na północnej ściance obiektu znajdują się trzy bramy, numerowane od lewej do prawej: RPC-PL-019-1, -2 oraz -3. Bramy te są niedostrzegalne podczas inspekcji zewnętrznej muru pod względem zarówno wizualnym, jak i strukturalnym. Ponadto niemożliwe jest wykonywanie zdjęć obiektu z powodu występowania w nich nieusuwalnych, ciężkich zniekształceń uniemożliwiających interpretację ich treści graficznej.

Wszystkie artefakty RPC-PL-019-X mają wymiary 2 m × 0,4 m, oddalone są od siebie o 1,95 m i posiadają stalowe zamki kluczowe. Bez względu na materiał, z jakiego są wykonane, wykazują całkowitą integralność uniemożliwiającą ich przejrzenie, również przez dziurkę od klucza, i określenie, co znajduje się po ich drugiej stronie, a do tego znaczną wytrzymałość na uszkodzenia fizyczne i chemiczne. RPC-PL-019-1 wykonane są z drewna dębowego pokrytego pokostem i według inspekcji wizualnej powstały około XV wieku naszej ery. RPC-PL-019-2 wykonane są z 24-karatowego złota (próba 0), co budzi zastrzeżenia chemików względem wytrzymałości ceglanego muru i zawiasów drzwiczek, które wykazują nadzwyczajne właściwości fizyczne umożliwiające utrzymanie znacznej masy złota (co najmniej 1,5 tony), a ponadto względem nadzwyczajnej wytrzymałości fizycznej samego 24-karatowego złota na uszkodzenia fizyczne, albowiem tego typu złoto bez domieszek stopów powinno być względnie miękkie. Ostatnie drzwiczki, RPC-PL-019-3, skonstruowane są z zardzewiałej stali niskowęglowej, która wbrew postępowi utlenienia i faktowi względnie małej wytrzymałości termicznej wykazuje nie mniejszą wytrzymałość fizyczną, niż materiały konstrukcyjne pozostałych drzwiczek.

Według przeważającej obecnej opinii grona badawczego specjalnie wytworzone klucze są jedynym środkiem mogącym otworzyć drzwiczki znajdujące się na terenie RPC-PL-019. Jednakże część badaczy uznająca za wiarygodne zapiski z suplementu A zajmuje stanowisko, iż o ile zapewne do RPC-PL-019-1 konieczny jest klucz, to RPC-PL-019-2 mogą się otworzyć w razie zaistnienia pewnych warunków pogodowych, a RPC-PL-019-3 — w przypadku znalezienia się w jego pobliżu osoby będącej w pewnym stanie emocjonalnym. Pomimo przeprowadzenia szeregu testów na CSD i z wykorzystaniem technologii wywierającej zmiany pogodowe od czasu pozyskania obiektu nie zdołano dotąd potwierdzić założeń drugiej grupy badaczy. W toku badań z CSD ustalono jednak, iż ich przebywanie na terenie RPC-PL-019 może (potwierdzono w 13 przypadkach na 34 podejścia) wywierać skutki w zakresie pełnego i stałego przywracania wspomnień usuniętych z pomocą preparatów i innych środków amnezyjnych.

Obiekt nie jest uznawany za mniej istotną lokację anomalną z powodu jego powiązań z poszukiwaną Weroniką Nowińską, a zatem również z treścią jej pamiętnika, który potencjalnie wskazuje na znaczny potencjał RPC-PL-019 w kwestii poszerzania i pogłębiania wiedzy Autorytetu na temat świata anomalii. Niemniej wraz z rozwojem wiedzy o PŚA-29388 oraz obiekcie jego status może podlegać zmianie.

Suplement A: Transkrypcja treści dokumentu 019-PRSD-1-1.

Suplement B: Wyciąg z podsumowania przebiegu dochodzenia w sprawie 2013/02848-VB-18.

Suplement C: Protokół z przesłuchania Krzysztofa [UKRYTO], partnera romantycznego i menedżera Weroniki Nowińskiej w latach 2010-2013.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.