RPC-PL-021

Gdy mysz nie ma, kot harcuje

tagnone

3.3 (6)

3.3 (6)

gamma-red.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-021

Klasa: Gamma-Czerwony

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-aggression.webp zagrożenie agresją h-mind-control.webp zagrożenie kontrolą umysłu h-regenerative.webp zagrożenie regeneracyjne h-sapient.webp zagrożenie rozumnością h-teleportation.webp zagrożenie teleportacją

Protokoły przechowalnicze: Do przechowywania i odzyskiwania RPC-PL-021 należy dopuścić wyłącznie personel o krwi AB Rh+. W obiekcie musi nieprzerwanie znajdować się co najmniej jedna osoba, którą należy zmieniać co najmniej 6 razy dziennie. Osobie takiej należy zapewnić komfortowe warunki bytowania, w tym dostęp do asortymentu higienicznego, toaletowego, spożywczego, czytelniczego i multimedialnego.

Wzbronione jest usiłowanie uszkadzania lub przemieszczania RPC-PL-021. W razie odnotowania uszkodzenia obiektu lub jego przemieszczenia należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować zespół odzyskujący celem przedsięwzięcia czynności przygotowania do śledzenia relokacji w trybie najszybszym. Bez względu na powyższe zespół odzyskujący musi być przygotowany do śledzenia relokacji od upływu 10 dni od czasu zakończenia RPC-PL-021-1.

Odzyskanie RPC-PL-021 musi zostać przeprowadzone w trybie najszybszym. Kierunek poszukiwań powinien być odwrotny do ostatniego wektora przesunięcia się obiektu. Poszukiwania należy przeprowadzić w odległości 5-500 km od dotychczasowej lokacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, monitoringu miejskiego, leśnego, satelitarnego i dopiero gdy te środki nie wystarczą — z wykorzystaniem jednostki specjalnej. Przeznaczona do tego celu MDS Victor-117, „Powsinogi” dokona w tym celu przeczesania terenu według wskazań systemów nawigacyjnych z wykorzystaniem pięciu par operatorów w ubraniu cywilnym oraz z podstawowym wyposażeniem bojowym i ekspedycyjnym do sprawdzenia pięciu odcinków o długości 99 km w okresie do 26 godzin.

Odnaleziony obiekt należy zabezpieczyć poprzez przeprowadzenie szturmu na RPC-PL-021 z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, by nie uszkodzić obiektu ani osób w nim przebywających. Odnalezione zwłoki należy zabezpieczyć i przygotować do likwidacji, a znajdujące się na miejscu osoby — poddać kasacji wspomnień z okresu dwunastu godzin z wykorzystaniem preparatów amnezyjnych klasy A-2 i odstawieniu do centrum najbliższej miejscowości. Jeden z operatorów powinien zająć miejsce w RPC-PL-021 do czasu przybycia zespołu przechowalniczego i wznowienia protokołów przechowalniczych.

W razie napotkania RPC-PL-021-2 należy podjąć wszelkie starania, żeby istotę zatrzymać. O powodzeniu takiego działania należy niezwłocznie powiadomić Głównego Badacza i podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki do czasu nakreślenia sposobu postępowania z bytem przez Głównego Badacza.

Opis: RPC-PL-021 to namiot o wymiarach 4 m × 4 m × 2,5-3,5 m, z otworem wejściowym o szerokości 1,5 m i wysokości 2 m, ze stelażem aluminiowym, pokrytym czarną plandeką z polichlorku winylu o gramaturze 620 g/m2, o łącznej masie 70 kg. Dotąd nie odkryto sposobu na trwałe zabezpieczenie obiektu, gdyż co 10-14 dni lub natychmiastowo na skutek uszkodzenia1 albo przeniesienia ulega on relokacji i regeneracji. Relokacja następuje do najwyraźniej losowo obranego miejsca niezabudowanego, takiego jak pole rolne czy łąka, w kierunku północnym albo południowym — zawsze przeciwnym do ostatnio obranego — w odległości 5-500 km od lokacji pierwotnej.

Natychmiast po przeniesieniu rozpoczyna się zjawisko RPC-PL-021-1, które polega na tym, że osoby nieposiadające grupy krwi AB Rh+, w promieniu do ok. 1 km od obiektu doznaje kompulsywnej żądzy zbliżenia się do RPC-PL-021. Zjawisko wydaje się dążyć do uzyskania liczby co najmniej 6 i co najwyżej 10 cywilów. Średnio zgromadzenie minimalnej liczby cywilów zajmuje 30 minut, aczkolwiek stadium drugie nie dochodzi do skutku do czasu zgromadzenia odpowiedniej i najprawdopodobniej zmiennej liczby osobników kota domowego (Felis catus), które następnie zbierają się w namiocie, wokół RPC-PL-021-2.

Efekt RPC-PL-021-1 anulowany może poprzez wejście do namiotu człowieka o grupie krwi AB Rh+, która z nieznanego powodu sprawia, iż takie osoby zachowują krytyczny wgląd na całokształt powiązanych z obiektem zjawisk. Anulacja RPC-PL-021-1 jest jednoznaczna ze zniknięciem z wnętrza obiektu RPC-PL-021-2, wycofaniem kompulsywnego wpływu z umysłów osób ściągniętych do obiektu, a także rozpierzchnięciem się skupiska osobników kota domowego.

Po zgromadzeniu się cywilów w namiocie następuje drugie stadium RPC-PL-021-1: zostają oni podzieleni na pary przez RPC-PL-021-2, a jeżeli ich liczba jest nieparzysta, to na pary i jedną trójkę. Każda z par stawia następnie zakład2 na wynik pojedynku między pozostałymi parami. Wbrew oczekiwaniom jest to tylko pretekst, gdyż zwycięstwo konkretnego pojedynkowicza jest nieistotne, tak jak wysokość zakładów; innymi słowy, zawodnicy obstawiają walki bez żadnego zainteresowania wygraną.

Pary i ew. trójka toczą bez uzbrojenia pojedynki na śmierć i życie w namiocie, a następnie zwycięzcy łączą się w nowe pary i obstawiają nowe zakłady, dodając do puli. Trwa to do momentu, gdy w namiocie żywych pozostaje tylko dwóch uczestników, którzy wówczas toczą ostatni pojedynek już bez obstawiania zakładów. Po jego zakończeniu RPC-PL-021-2 połowę puli wręcza zwycięzcy ostatniego pojedynku, który następnie opuszcza namiot i kieruje się do miejsca wykonywania czynności, którą przerwał, gdy doszło do manifestacji RPC-PL-021.

Zgromadzone koty dokonują następnie rozszarpania zwłok i rozniesienia ich w przestrzeni ok. 13 km2, co najmniej 300 m od środka w postaci RPC-PL-021, tym samym zacierając ślady nielegalnego procederu, a RPC-PL-021-2 ulega dematerializacji. Skutkiem tego jest zakończenie RPC-PL-021-1 i rozpoczęcie się odliczania czasu do kolejnej relokacji.

Aus.webp

Klatka z nagrania monitoringu leśnego z 23 lipca 2020 r., godziny 23:08.

RPC-PL-021-2 to istota humanoidalna o wzroście ok. 180 cm, masie ok. 80 kg, ubrana w czarny płaszcz wełniany, której jedyny wizerunek uchwycono w dniu 23 lipca 2020 roku, gdy kamery nadleśnictwa służące przeciwdziałaniu nielegalnej wycince drzew w okolicznym lesie nagrały byt oczekujący przed wejściem do RPC-PL-021 gromadzących się cywilów. Według tego nagrania RPC-PL-021-2 wydaje się posiadać co najmniej głowę przypominającą łeb kota domowego.

Dodatek: Pozyskanie.

RPC-PL-021 został pozyskany przypadkowo po neutralizacji w niewyjaśnionych okolicznościach organizacji świata anomalii o nazwie „Krąg Tevy”3 w kwietniu 2019 roku, gdy agenci Autorytetu śledzący aktywność Kręgu Tevy odnaleźli zgliszcza namiotu, w którym prowadzono walki, ślady wskazujące na masakrę 48 osób, ale brak jakichkolwiek zwłok, dopóki okoliczni mieszkańcy nie zaczęli znajdować części ciała rozrzuconych po lokalnych terenach zalesionych, które zidentyfikowano jako należące do całego Kręgu Tevy. Nie zdołano potwierdzić związku zdarzenia ze zjawiskami anomalnymi, dopóki namiot nie uległ relokacji po upływie 4 dni od jego znalezienia.

Ustalono, że w roku 2017 Krąg Tevy zniszczył nieanomalną grupę organizującą walki psów, kotów i psów z kotami w okolicach Monachium, dokonując przywłaszczenia przetrwałych zwierząt i odtąd wykorzystywania ich jako mimowolnych uczestników własnych bezprawnych walk. W zapiskach Kręgu Tevy znaleziono również wzmiankę na temat niebywałego kota — nazywanego „Aus” od „die Ausnahme”, co znaczy „wyjątek” — grupy z Monachium, który wbrew swoim nieznacznym rozmiarom przetrwał walkę z każdym psem i kotem, przeciwko któremu go postawiono. Aby eksplorować potencjał Ausa, Krąg Tevy w okolicach marca 2019 roku rozpoczął wzbogacanie jego możliwości z użyciem zjawisk anomalnych.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.