RPC-PL-025

2.0

tagnone

4.2 (5)

4.2 (5)

omega-orange.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-025

Klasa: Omega-Pomarańczowy

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-electromagnetic-force.webp zagrożenie elektromagnetyczne h-electric.webp zagrożenie elektryczne h-immeasurable.webp zagrożenie niemierzalne h-replicating.webp zagrożenie replikacyjne h-sapient.webp zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: Osoby, z którymi RPC-PL-025 nawiązał kontakt, powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt starszemu badaczowi odpowiedzialnemu za obiekt. W razie przekazania przez byt takiej osobie informacji wykraczających poza autoryzację instrumentalną bądź poświadczenie bezpieczeństwa — pracownikowi podany zostanie odpowiedni środek służący kasacji wspomnień.

Opis: RPC-PL-025 to złośliwe oprogramowanie o charakterze anomalnym wprowadzone do infrastruktury teleinformatycznej Autorytetu przez nieznany, wrogo nastawiony podmiot świata anomalii. Pomimo przeprowadzenia szeregu operacji przez Wydział Walki Elektronicznej Centralnego Wywiadu Autorytetu mających na celu ograniczenie aktywności RPC-PL-025 do środowiska odizolowanego — dotąd celu tego nie udźwignięto. RPC-PL-025 wykazuje zdolności anomalne polegające na przewidywaniu z całkowitą skutecznością wszelkich działań podejmowanych przeciwko niemu przez Autorytet i projektowaniu scenariuszy pozwalających na zupełne zniweczenie takich działań. Ponadto, ze względu na rozległość i możliwości sieci teleinformatycznej Autorytetu, program jest w stanie wywierać ciągłe i katastrofalne w skutkach działania sabotażowe na całym globie i w jednostkach pozaziemskich organizacji, takich jak infrastruktura Pozaziemskich Sił Obronnych Autorytetu. Niemniej dotąd takiej aktywności nie zaobserwowano. Ponadto nie wiadomo, czy RPC-PL-025 jest w stanie wykorzystywać sieć teleinformatyczną Autorytetu w innych rzeczywistościach.

Proponuje się, iż podmiot, który wprowadził oprogramowanie do systemu teleinformatycznego Autorytetu, nie dąży do dekonspiracji świata anomalii, a do wprowadzenia rozstroju wewnątrzorganizacyjnego oraz osłabienia morale pracowników Autorytetu. Hipotezę tę wzmacniają obserwacje faktycznych interakcji RPC-PL-025 z Autorytetem, polegających na nawiązywaniu nieautoryzowanych kontaktów z wybranymi pracownikami celem przekazania im informacji wykraczających poza ich poświadczenia bezpieczeństwa lub autoryzację instrumentalną bądź zupełnie fałszywych.

W czasie kontaktowania się z personelem Autorytetu RPC-PL-025 identyfikuje się jako pracownik o godności Emilia Minar. Dane te nie odpowiadają żadnej osobie kiedykolwiek zatrudnionej w organizacji, czego typowy pracownik nie jest w stanie jednak zweryfikować. Do czasu opracowania efektywnej metody izolowania aktywności RPC-PL-025 jedynym środkiem zapobiegającym deprecjonującemu morale i integralność wewnętrzną organizacji wpływowi RPC-PL-025 pozostaje czujność personelu, polegająca na sumiennym wykonywaniu dyrektyw opisanych w protokołach przechowalniczych.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.