RPC-PL-027

Szkielet

tagnone

3 (4)

3 (4)

Dane personelu projektu

{$name}

Przypisana placówka: Placówka 011

Kierownik badań: Główny Badacz dr Elbert Unnsteinsson

Przypisane oddziały MDS: brak

Kierownik przechowalniczy: brak

alpha-white.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-027

Klasa: Alfa-Biały

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-extra-terrestrial.webp zagrożenie pozaziemskie h-sapient.webp zagrożenie rozumnością h-animated.webp zagrożenie ruchowe

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-027 aktualnie jest przechowywany w tymczasowej przechowalni, w Placówce 019. RPC-PL-027 aktualnie jest przechowywany w standardowej przechowalni dla humanoidów w Placówce 011. Co 3 miesiące przechowalnię należy podać konserwacji polegającej na usunięciu zadrapań ze ściany oraz podłoża.

Opis: RPC-PL-027 to szkielet osobnika płci męskiej, gatunku Homo sapiens sapiens (człowieka rozumnego). Szkielet posiada wszystkie części układu kostnego, oprócz kości śródręcza u palca serdecznego prawej ręki, paliczka bliższego, środkowego i dystalnego. Ponadto, 8 cm od lewej części kości ciemieniowej, obiekt ma wypalony symbol pięcioramiennej gwiazdy, o średnicy 12 cm, przekreślony w połowie pod kątem 29° w poziomie. Szkielet mierzy 161 cm wzrostu. Warunki panujące w przestrzeni kosmicznej nie wydają się mieć wpływu na stan zwłok.

Anomalna właściwość obiektu objawia się w postaci posiadania czynnej motoryki, pomimo braku innych tkanek niż kości. Podmiot nie wykazuje posiadania zmysłu wzroku i węchu, jednakże posiada zwiększoną wrażliwość kinestetyczną1 oraz znikomą zdolność zapamiętywania. Podczas interakcji obiekt obraca głowę w kierunku, z którego odczuł dotyk. Po dłuższym czasie występowania drgań obiekt zaczyna otwierać i zamykać szczęki, co zostało uznane za próbe komunikacji werbalnej ze strony obiektu. Rzadziej obiekt będzie starał się napisać na dowolnej powierzchni słowo „aid”2. Jednak po kilku sekundach od zakończenia interakcji obiekt wraca do monotonnych zajęć, na przykład chodzenia bądź siedzenia na podłodze, przykucania, układania ręce na głowie, podczas przyglądania się na sufit, dotyka swojego wnętrza lub kładzie się plecami na podłodze.

RPC-PL-027 odkryto dniu 28 sierpnia 19██ roku na nagraniach z eksploracji badawczej łazika kosmicznego [USUNIĘTO] przy kraterze Humboldtianum, na Księżycu. Samo odkrycie przeczyło rekordom eksploracji Księżyca przez ludzi. W dniu 25 lutego 19██ roku szkielet został przetransportowany do Placówki 011 przez personel PSOA, gdzie został poddany wstępnym badaniom. Przy radiodatowaniu osiągnięto wniosek, że wiek szkieletu wynosi ponad 200 lat.

Dodatek PL-027-1:
Dnia 4 marca 19██ roku wykryto w przechowalni RPC-PL-027 ślady uszkodzenia spowodowanego przez podmiot. Uszkodzenia polegała na wydrapania otworów przechowalni. Określono, że uszkodzenia mogłyby stworzyć zagrożenie dla całej Placówki 019: z powodu ulotnienia się tlenu. Niezwłocznie członkowie personelu Pionu Przechowalniczego znajdujących się w ekspozyturze przystąpili do naprawienia, konserwacji i wzmocnienia przechowalni tymczasowej RPC-PL-027, a obiekt został poddany procedurze przetransportowania na Ziemię. RPC-PL-027 został przeniesiony podczas rutynowego transportu ładunków i personelu na Ziemię, a następnie do Placówki 011, w dniu 12 marca 19██ roku.

Log eksperymentów PL-027:

Eksperyment A.1
Cel: Ustalenia zachowania interakcji obiektu z osobą
Podmiot: RPC-PL-027
Subiekt: CSD-2219
Nadzór: Dr Elbert Unnsteinsson, starszy badacz
Data i czas eksperymentu: 13.03.19██ r., 13:45 (UTC+0)
Przedmowa: Subiekt został poinstruowany o naturze obiektu.


<Początek logu>

13:45 Subiekt wchodzi do przechowalni RPC-PL-027. Obiekt leżał naprzeciw bramy przechowalni.

13:45 CSD-2219 kieruje się w stronę podmiotu, zatrzymuje się pół metra przed obiektem.

13:46 RPC-PL-027 w wolnym tempie obraca się w kierunku subiekta i przykłada do niego rękę.

13:46 Subiekt wzdryga się i odsuwa rękę obiektu, po czym odchodzi na kilka kroków od podmiotu.

13:46 RPC-PL-027 wstaje i zaczyna poruszać szczękami, zbliżając się do CSD-2291.

13:46 CSD-2219: Eee…

13:47 Obiekt zaczyna krążyć, chaotycznie poruszając ręką. W pewnym momencie dotnął lewe oko subiekta.

13:47 CSD-2219: Au!

13:47 Subiekt zakrywa rękoma swoje oko.

13:47 CSD-2219: Kurwa moje oko, Odgłos zipienia. Ach. Mogłem się tego spodziewać.

13:47 Dr Elbert Unnsteinsson: Wszystko w porządku, CSD-2291?

13:47 CSD-2219: Tia, tia… prócz tego oka, ale się trzymam.

13:47 RPC-PL-027 chwyta lewą ręką, a później prawą, subiekta i zaczyna go dotykać go obmacywać.

13:48 CSD-2219: Zabieraj te łapy ode mnie!

13:48 Subiekt odpycha ręce obiektu.

13:48 Obiekt dotyka podłogi i zaczyna w niej skrobać kilkakrotnie słowo „aid”.

13:48 Subiekt, trzymając lewą dłonią lewe oko, prawą ręką trzepie swój strój.

13:48 CSD-2219: Stęknięcie. Coś jeszcze mam zrobić?

13:48 Dr Elbert Unnsteinsson: Chyba że możemy na tym zakończyć. Za kilka minut brama zostanie otworzona.

13:49 CSD-2219 Dosyć długo.

13:49 RPC-PL-027 wstaje i zaczyna chodzić wokół przechowalni i trzymając dłonie z przodu.

13:49 CSD-2219: Czy to u niego normalne?

[…]

13:50 Brama przechowalni RPC-PL-027 zostaje otwarta.

13:50 Subiekt wychodzi z przechowalni, po czym zostaje odeskortowany przez funkcjonariusza do jego celi.

[…]

13:51 RPC-PL-027 zaczyna siedzieć i skrobać w podłodze napis „aid”.

<Koniec logu>


Notatka Kierownika Badań: Eksperyment nie przebiegł tak, jak byśmy chcieli. CSD-2291 został sprawdzony pod kątem obrażeń oczu. Nie stwierdzono takowych. Obiekt po zakończeniu eksperymentu nie wykazywał żadnych odchyleń w swoich rutynach.

Eksperyment A.2
Cel: Zobaczenie reakcji na długotrwały kontakt kinestetyczną.
Przedmiot: Drewniany kij o długości 35 cm.
Podmiot: RPC-PL-027
Subiekt: CSD-3512
Nadzór: Dr Elbert Unnsteinsson, starszy badacz
Data i czas eksperymentu: 19.03.19██ r., 09:00 (UTC+0)
Przedmowa: Subiekt został poinstruowany o naturze obiektu oraz o swoim zadaniu dotyczącym obiektu.


<Początek logu>

09:00 Do przechowalni RPC-PL-027 wchodzi CSD-3512, trzymając drewniany kij.

09:00 CSD-3512: Czy moglibyście mi powtórzyć, co mam zrobić?

09:00 Dr Elbert Unnsteinsson: Twoim zadaniem jest podejście do RPC-PL-027 i podanie mu kija.

09:01 CSD-3512: Zrozumiałem.

09:01 CSD-3512 zbliża się do RPC-PL-027; gdzie podmiot obraca się w kierunku subiekta i zaczyna poruszać szczękami.

09:01 CSD-3512: Jezu!

09:01 Subiekt daje kij podmiotowi. po czym biegnie w kierunku wejścia do przechowalni. Następnie zaczyna gwałtownie pukać w bramę.

09:02 CSD-3512: Proszę, wypuśćcie mnie!

09:02 Brama się otwiera. Subiekt niezwłocznie przez nią przechodzi, po czym zostaje odprowadzony przez funkcjonariuszy ochrony do celi.


Notatka: CSD-3512, zapytany o swoje zachowanie podczas eksperymentu, odpowiedział, że pomimo wiedzy na temat obiektu, był przerażony widokiem „żywego szkieletu patrzącego się wprost na niego i klekotającego jak najęty”.


09:02 RPC-PL-027 trzyma kij w lewej ręce. Nie widać innych zmian w zachowaniu podmiotu.

[…]

09:03 Obiekt zaczyna skrobać prawą dłonią na ścianie kilkakrotnie słowo „aid”.

[…]

09:14 Obiekt chwyta kij oburącz.

09:14 Obiekt zaczyna trząść kijem w przód i w tył.

[…]

09:20 Trzymając kij i poruszając szczękami, obiekt wykonuje 15 okrążeń wokół przechowalni.

[…]

09:26 Podmiot kładzie się na plecach, trzymając kij przy prawym boku.

[…]

09:28 Decyzją Nadzorcy Eksperymentu doświadczenie zostaje zakończone. Nakazano zabranie kija RPC-PL-027.

09:29 Do przechowalni wchodzi funkcjonariusz ochrony i zbliża się do obiektu.

09:29 Funkcjonariusz zabiera kij i rozpoczyna opuszczanie przechowalni. Podmiot powoli wstaje i stara się złapać za nogę funkcjonariusza.

09:29 Funkcjonariusz odtrąca rękę obiektu i wychodzi z przechowalni, której brama ulega zamknięciu. RPC-PL-027 krąży wokół przechowalni, trzymając ręce z przodu. Następnie obiekt powrócił do normalnego wzorca zachowań. Eksperyment się zakończył.

<Koniec logu>


Notatka Kierownika Badań: Przypuszczam, że RPC-PL-027 przez ten czas zdołał nawiązać pewną relację z kijem, starając się cały czas go trzymać. Gdy kij został odebrany podmiotowi, obiekt zaczął go szukać. Co ciekawe, po jakimś czasie obiekt wrócił do swojego zachowania, prawdopodobnie zapominając o kiju. Chociaż mam wrażenie, że obiekt nie zapomniał o kiju, lecz odpuścił sobie jego poszukiwanie. Myślę, że moglibyśmy powtórzyć ten eksperyment; może ponownie wykorzystamy kogoś z CSD lub ponownie podamy obiektowi kij.

Eksperyment A.3
Cel: Sprawdzenie, czy anomalia wykazuje znajomość na kontakt z przedmiotem bądź osoby
Podmiot: RPC-PL-027
Subiekt: CSD-2219
Przedmiot: Drewniany kij o długości 35 cm.
Nadzór: Dr Elbert Unnsteinsson, starszy badacz
Data i czas eksperymentu: 22.03.19██ r., 10:17 (UTC+0)
Przedmowa: Subiekt był już zaznajomiony z naturą obiektu oraz o swoim zadaniu.


<Początek logu>

10:17 Do przechowalni RPC-PL-027 wchodzi subiekt, trzymając w prawej ręce kij.

10:18 CSD-2219 szybko podchodzi do obiektu.

10:18 CSD-2291: Tutaj masz kij, bierz!

10:18 Subiekt szybko podaje kij obiektowi, po czym kieruje się do bramy.

10:18 Personel przechodzi przez bramę i zostaje zaprowadzony do swojej celi.

[…]

10:19 RPC-PL-027 zaczyna prawą ręką skrobać w ścianie kilkunastokrotnie napis „aid”, trzymając w drugiej ręce kij.

[…]

10:24 Podmiot zaczyna krążyć wokół przechowalni, otwierając i zamykając w szybkim tempie szczęki.

10:24 Obiekt niechcący upuszcza kij, po czym rozpoczął jego poszukiwania, trzymając ręce przed sobą.

10:24 Obiekt potknął się o kij i przewrócił się na plecy.


Notatka: Po eksperymencie RPC-PL-027 został sprawdzony pod kątem uszkodzeń ciała, aczkolwiek takowych nie stwierdzono.


10:28 Obiekt powoli wstaje.

10:28 Podmiot kieruje się w stronę ściany, opiera się o nią, i powoli siada.

[…]

11:48 Z powodu dłuższego braku interakcji z podmiotem podjęto decyzje o zakończeniu eksperymentu i zabraniu kija z przechowalni.

11:48 Do przechowalni wchodzi funkcjonariusz ochrony i odbiera przedmiot z pomieszczenia. Przed zabraniem kija RPC-PL-027 na chwilę podnosi lewą rękę. Po konfiskacie przedmiotu eksperyment ulega oficjalnemu zakończeniu.

<Koniec logu>


Notatka Kierownika Badań: Ponowne podanie przedmiotu obiektowi nie doprowadziło do zauważenia żadnych oznak znajomości przedmiotu. Co ciekawe, upadek RPC-PL-027, spowodowany przewróceniem się o kij, wywołał w obiekcie proces regeneracyjny trwający 16 godzin. Sądzę, że u anomalii wywołało to silny ból bądź ogłuszenie. Po zabraniu kija przez funkcjonariusza podmiot uniósł na krótką chwilę rękę w kierunku mężczyzny, ale to zachowanie jest uważane za normalne, gdy ktoś wchodzi do przechowalni.


tagnone

3 (4)

3 (4)O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.