RPC-PL-029

Pogodynka

tagnone

4.5 (4)

4.5 (4)

gamma-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-029

Klasa: Gamma-Żółty

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-climatological.webp zagrożenie klimatyczne h-tychokinetic.webp zagrożenie prawdopodobieństwa h-sapient.webp zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-029 zabezpieczony jest w Placówce Terenowej 182. Osobnik zamknięty jest w celi pozbawionej wejścia i okien, wykonanej w całości z nadstopu Inconel 625, zalanej w 94,2% wodą. RPC-PL-029 utrzymywany jest w stanie topienia. Cela przechowalnicza znajduje się 230 m p.p.t. i niemożliwe jest uzyskanie do niej dostępu fizycznego w inny sposób, niż poprzez przeprowadzenie robót budowlanych trwających co najmniej 20 godzin, gdyby przeznaczyć do nich wykwalifikowany, pełny zespół robotników z dostępem do nowoczesnej technologii.

Ekspozytura otoczona jest wysokim na 4 metry żelbetowym murem, po którym przebiega drut kolczasty pod napięciem 2000 V. Do placówki nie mają wstępu pracownicy z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu wyższego niż 3. (tajne). Wszelkich intruzów należy zatrzymać, przesłuchać, a następnie poddać kasacji wspomnień.

W dniu 30 grudnia 2006 roku RPC-PL-029 został poddany insercji na Zaplecze.

pl029.webp

Zrekonstruowana fotografia RPC-PL-029 z roku 1934.

Opis: Obiekt to humanoid przypominający ok. 30-letnią kobietę rasy kaukaskiej. Osobnik mierzy 166 cm wzrostu i posiada 59 kg masy ciała. RPC-PL-029 nie jest wrogi wobec ludzi ani Autorytetu, a ponadto nie okazuje zachowania agresywnego ani nie podejmuje prób wyrządzenia obrażeń innym osobom.

Właściwości anomalne obiektu dotykają jego biologii, która nie podlega procesom starzenia się, niemożności jego uśmiercenia oraz faktu, iż RPC-PL-029 jest nieprawdopodobnie częstym ocalałym z katastrof naturalnych1, które jednak nie wyrządzają mu żadnej krzywdy fizycznej. Przebywające przy RPC-PL-029 osoby trzecie jednak bardzo często są ofiarami śmiertelnymi takich zdarzeń.

Część kadry naukowej spekuluje, iż RPC-PL-029 musiał dawniej stać się przedmiotem upośledzonego2 oddziaływania nieznanego obiektu RPC, który stwarza zagrożenie prawdopodobieństwa. Normalne oddziaływanie takiego obiektu spowodowałoby bowiem, iż katastrofy naturalne dotykałyby obiektu i w końcu doprowadziłyby do jego zgonu. Anulacje niebezpieczeństwa dotyczą także tych jego źródeł, które zostały zapoczątkowane w wyniku działań osób trzecich. Nieliczni naukowcy zajmują stanowisko, iż RPC-PL-029 jest ofiarą konfliktu dwóch zjawisk anomalnych o naturze konkurencyjnej lub bezpośrednio opozycyjnej, które zostały z nim sprzężone. Niektórzy badacze dopatrują się związku Koalicji Jednostek Przyszłościowych z genezą RPC-PL-029, uzasadniając hipotezę okolicznościami pozyskania obiektu oraz podobieństwem stanu obiektu i ogólnych celów Koalicji.

Na podstawie hipotezy dr. Cypriana Smolarza dowiedziono, iż jedynie nieprzerwane próby uśmiercenia RPC-PL-029 pozwalają na względnie bezpieczne przechowywanie obiektu.

Dodatek 1: Pozyskanie.

Dodatek 2: Czynności terminacyjne.

Dodatek 3: Wyrok Trybunału Karnego Autorytetu.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.