RPC-PL-030

Na tymczasowe śmierć i życie

tagnone

4 (4)

4 (4)

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-030

Ryzyko przechowalnicze: Omega

Poziom zagrożenia: Biały
h-ballistic.webp zagrożenie balistyczne h-sapient.webp zagrożenie rozumnością h-teleportation.webp zagrożenie teleportacją

Protokoły przechowalnicze: RPC-PL-030 powinien być zabezpieczony w komorze 73-B/11, w Placówce 004, w trybie stałego nadzoru za pośrednictwem monitoringu audiowizualnego. Po upływie 503 godzin od zakończenia ostatniego pojedynku między RPC-PL-030-1 i -2 do przechowalni należy zadysponować wybranego pracownika ze znajomością standardów przebiegu rozgrywki. Pracownik ten zobowiązany jest uważnie zaobserwować i zaprotokołować przebieg pojedynku. W razie odnotowania wszelkiego rodzaju odstępstw — niezwłocznie po zakończeniu rozgrywki należy przekazać informację starszemu badaczowi odpowiedzialnemu za obiekt.

Celem zapobieżenia kontaktu sfery publicznej z RPC-PL-030, po zakończeniu rozgrywki należy w trybie natychmiastowym podjąć odnalezienie zwłok osoby, która przegrała pojedynek, na terytorium hrabstwa Cass, w Nebrasce, w Stanach Zjednoczonych. Poszukiwania terenowe zaleca się rozpoczynać od miejscowości Weeping Water, lecz nie należy zakładać, iż zwłoki zawsze do niej trafią. Aby uniknąć przyciągania uwagi do personelu Autorytetu, należy w takim stopniu, w jakim to tylko możliwe, realizować poszukiwania za pośrednictwem sieci bezzałogowych statków powietrznych, która co 504 godziny zawieszona zostaje nad hrabstwem Cass.

Jeżeli zwłok nie odnaleziono do 504 godzin od ostatniego pojedynku, należy rozpocząć poszukiwania od nowa. Należy również zlokalizować cywilów, którzy mogli zaobserwować rozgrywkę, i zaaplikować im preparatu amnezyjnego odpowiedniej klasy. Konieczne może być także wszczęcie przez Wydział Walki Elektronicznej procedury usunięcia wszelkich wzmianek na temat zdarzenia ze środków masowego przekazu oraz Internetu.

Do Placówki 004 należy przetransportować obiekt wyłącznie, jeśli w chwili jego odnalezienia pozostają więcej niż 24 godziny do następnego pojedynku. Jeżeli czasu pozostaje mniej, należy przetransportować obiekt do najbliższej placówki z wolną przechowalnią. W razie jednak, gdyby czasu było mniej niż 3 godziny lub z innych względów transport obiektu był niewskazany, należy obiekt odizolować od sfery publicznej i przystąpić do realizacji niniejszych protokołów, jak gdyby obiekt zabezpieczony był w warunkach nominalnych.

threemen.webp

Od lewej: Cooper Henderson, Gideon Collins oraz Sędzia.

Opis: RPC-PL-030 to zwłoki, które co około 504 godziny mogą zmienić szczegóły swojego wyglądu. Bez względu na tożsamość, RPC-PL-030 naznaczone są raną wlotową pocisku o średnicy 9,8 mm, która co ww. okres zmienia swoje położenie o kilka milimetrów. Rana zawsze znajduje się na kości czołowej, 3,5-3,7 cm nad środkiem brwi prawej, i otoczona jest śladową ilością prochu czarnego, co wskazuje, iż pocisk znalazł się w ciele na skutek oddania strzału bezwzględnego. Na kości ciemieniowej, 2-2,3 cm nad szwem węgłowym, 1,1-1,2 cm na prawo od osi pionowej ciała, znajduje się również rana wylotowa odpowiadająca pociskowi ⌀ 9,8 mm. Zwłoki ubrane są w starą błękitną koszulę i szary garnitur odpowiadający modzie późnego XIX wieku w środkowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Omawiany pocisk najprawdopodobniej pochodzi zaś z naboju .41 Long Colt — szczegóły niżej.

Jak dotąd zaobserwowano dwie możliwe tożsamości, które obiekt może przyjąć: Coopera Hendersona (RPC-PL-030-1) oraz Gideona Collinsa (RPC-PL-030-2). Szczegóły na temat mężczyzn w Dodatku 2.

Co około 504 godziny (21 dni), ok. godziny 12:00 czasu centralnego (w lecie — czasu letniego dla wschodniej Nebraski) RPC-PL-030 znika, a w miejscu zwłok pojawiają się trzej mężczyźni: Cooper Henderson i Gideon Collins, ubrani w ww. stylu, oraz mężczyzna nazywany przez nich Sędzią (RPC-PL-030-3). Po krótkiej, zaostrzonej wymianie słów między RPC-PL-030-1 i -2 Sędzia wzywa ich do rozgrywki w blackjacka, w której trakcie gracze mogę jedynie oznajmiać, czy chcą następną kartę, czy czekają. Po zakończeniu dwóch rund gracz, który przegrał mecz, zostaje po kilku sekundach zastrzelony przez Sędziego z rewoleru Colt M1877. Na podstawie tej broni właśnie stwierdzono, w jakim naboju znajduje się pocisk uśmiercający przegranego. Mimo to sam pocisk i łuska wydają się przepadać w chwili spenetrowania czaszki przegranego, którego zwłoki zaś stają się RPC-PL-030. Jeżeli dwie rundy nie wystarczyły do wyłonienia zwycięzcy, rozgrywa się ich większą liczbę, aż do momentu uzyskania przez RPC-PL-030-1 lub -2 dwupunktowej przewagi nad przeciwnikiem.

Z wykorzystaniem personelu CSD ustalono, że nie jest możliwe zatrzymanie pocisku ani poniesienie obrażeń poprzez zablokowania jego trajektorii przez inną istotę. Pocisk wydaje się bowiem penetrować wyłącznie ciało mężczyzny, który przegrał pojedynek. Nieskuteczne są też próby wyrządzenia fizycznych obrażeń instancjom ani odebrania broni RPC-PL-030-3. Ponadto zwycięzca i Sędzia znikają po kilku sekundach od upadku zwłok.

Po kilkunastu sekundach od upadku zwłok ulegają one nagłej dematerializacji i pojawiają się w najwyraźniej losowej lokacji na terytorium hrabstwa Cass. Obecnie wśród personelu przeważa opinia, że w hrabstwie tym znajduje się obiekt anomalny, którego oddziaływanie skutkuje zachodzeniem zjawisk związanych z RPC-PL-030. Pomimo przeczesania terytorium, dotąd nie znaleziono na nim jednak żadnych obiektów anomalnych.

Niemożliwe jest odnalezienie denata w sposób inny niż poprzez przeczesanie terenu oraz źródeł informacji, takich jak Internet, publikacje medialne czy komunikacja osobista lub wewnętrzna miejscowego biura szeryfa i policji stanowej, koronera, innych służb oraz środków masowego przekazu. Implantacja nadajnika satelitarnego lub radiowego bądź to na denacie, dopóki się nie zdematerializował, bądź to na wszystkich trzech mężczyznach biorących udział w rozgrywce — jest bezcelowa; nadajniki nie ulegają bowiem relokacji.

Obiekt został pozyskany w maju 2009 roku, po wpływie doniesienia o karcianym pojedynku i zastrzeleniu osoby, która przegrała, na cmentarzu w Weeping Water, do miejscowego szeryfa. Zdarzenie zostało zaobserwowane przez czworo cywilów.

Dodatek: Protokół z rozgrywki, numer 4.

Protokół 4.

Data: ██ lipca 2009 roku
Czas: 12:03 CDT (UTC-05:00)
Protokolant: Fred Gretchen
Uwagi: W zdarzeniu udział wzięła również dr Kath Aispuro, młodsza badacz, której polecono nawiązać kontakt werbalny z instancją RPC-PL-030-1, -2 lub -3. Przed rozpoczęciem pojedynku denatem był Gideon Collins. Aby ułatwić odczyt protokołu, postanowiono wskazywać instancje po godności, a RPC-PL-030-3 — po nazwie.


(Zwłoki Gideona Collinsa znikają. W przechowalni pojawiają się trzej mężczyźni. Roześmiany Cooper Henderson, macający się po głowie Gideon Collins z wyrazem przejęcia na twarzy oraz stojący z rękami założonymi z tyłu Sędzia.)

Cooper Henderson: Mimo że w łeb dostałeś już z tysiąc razy, wciąż jesteś marnym frajerem, którym się urodziłeś. Może się jeszcze rozpłacz? (Mimikuje płaczące dziecko.)

Gideon Collins: Pierdol się, szmaciarzu! Jak-

Sędzia: Panowie, panowie… Troszkę kultury. Obecna jest z nami bowiem młoda dama oraz panicz.. (Wskazuje ręką dr Kath Aispuro oraz Freda Gretchena.)

Gideon Collins: Teraz zobaczycie, jak szmaciarz dostaje bęcki w blackjacka. (Puszcza tzw. oczko do dr Kath Aispuro.)

Cooper Henderson: Drodzy państwo, (Kłania się przed dr Kath Aispuro i Fredem Gretchenem.) stojąca przed nami podręcznikowa pizda za moment padnie trupem po raz drugi z rzędu! Przyjmuję zakłady, czy tym razem najpierw się posra, czy posika. Osobiście stawiam, że puszczą obydwa zawory.

Dr Kath Aispuro: Cz-czy mogłabym zadać kilka pytań?

(Instancje patrzą w milczeniu na kobietę; Sędzia wyciąga z kieszeni zegarek i odczytuje z niego godzinę.)

Sędzia: Moja droga damo, czasu mamy niedużo, więc nie więcej niż jedno- och, no dobrze! Ze względu na pani przepiękne oczy — dwa-trzy pytania i przechodzimy do rzeczy.

Dr Kath Aispuro: Dziękuję! Moje pierwsze pytanie do panów brzmi: kiedy te wszystkie pojedynki dobiegną końca? Ciągle się spotykacie, jeden wygrywa, drugi zostaje zastrzelony i… za trzy tygodnie powtórka. Nie chcę zabrzmieć- po prostu nie jestem pewna, do czego to ma prowadzić.

(Instancje patrzą się po sobie.)

Gideon Collins: Była mowa, że trzy zwycięstwa pod rząd i-

Cooper Henderson: Ona pytała panów o zdanie! Ty zaliczasz się do pizd. Za trzecim razem, gdy ta oferma dostanie kulę w łeb, wszystko się-

Gideon Collins: Przestań mnie, kurwa, ciągle obrażać! Co ja-

Sędzia: (Rozkłada ręce.) Panowie! (Patrzy na dr Kath Aispuro.) Moja droga damo, gdy pod rząd trzy razy jeden z graczy zwycięży, pojedynek zostanie permanentnie zakończony, a zwycięzca powróci do czasu pierwszego starcia i będzie mógł… cóż… żyć. Denatowi zaś pozostanie rozkoszowanie się zapachem fiołków od spodu. W ten sposób, ze względu na dysproporcję między umiejętnościami strzeleckimi (Cooper Henderson dyskretnie wskazuje palcem Gideona Collinsa.), obaj panowie mają zapewnioną możliwość starcia się na tych samych sprawiedliwych warunkach.

Dr Kath Aispuro: Chce pan powiedzieć, że od ponad stu dwudziestu lat lat żaden z… panów nie pokonał drugiego więcej niż dwa razy pod rząd?! No i- Jeżeli zwycięzca ma wrócić, to znaczy, że historia, która bez jego udziału toczyła się od 1886 roku do dzisiaj- co to oznacza dla nas żyjących tu i teraz?

Sędzia: Jak powtarzam po raz… trzysetny dwunasty: to nie jest gra karciana, którą którekolwiek z was zna. Na tym to pozostawmy. Jako że piękna dama wyczerpała swoją pulę pytań, przechodzimy do rzeczy, panowie! Zgodnie z zasadami, zaczynamy od poprzedniego denata, więc od pana Collinsa.

(Dr Kath Aispuro zajmuje miejsce przy sporządzającym na komputerze protokół Fredzie Gretchenie; Cooper Henderson i Gideon Collins mierzą się wzrokiem.)

Sędzia: Collins (Przekazuje Gideonowi Collinsowi kartę 6 pik.). Henderson (Przekazuje Cooperowi Hendersonowi kartę dama kier.)1.

Gideon Collins: Dajesz!

Sędzia: Collins (Przekazuje Gideonowi Collinsowi kartę dama trefl.)2.

Cooper Henderson: Daj.

Sędzia: Henderson (Przekazuje Cooperowi Hendersonowi kartę 4 kier.)3.

Gideon Collins: Czekam.

Cooper Henderson: Daj następną.

Sędzia: Henderson (Przekazuje Cooperowi Hendersonowi kartę 9 karo.)4.

Gideon Collins: Jest, cholera! Jednak sprawiedliwość istnieje!

Cooper Henderson: Morda, frajerze! Będą trzy rundy!

Gideon Collins: Śnij dalej, psie!

Fred Gretchen: Przepraszam, bo moją rolą jest się nie odzywać, ale z powodów czysto technicznych muszę wiedzieć. Gracze nie grają przeciwko… kasynu, a przeciwko sobie? To jest, jak jeden przegra, to drugi automatycznie wygrywa? C-co by się stało, gdyby obaj zaczekali?

Sędzia: Gdyby grali przeciwko mnie, nie byłby to ich pojedynek, czyż nie? (Zabiera karty graczom i je przetasowuje.) Jak zaś zaczekają, to wygra ten z większa liczbą punktów. To na ogół byłoby jednak głupie, ponieważ pierwszy zaczeka tylko z lepszym wynikiem, więc dla drugiego, z gorszym, lepszą opcją jest zwykle ryzyko… Chyba że pierwszy przedwcześnie zaczeka, a drugi przebije jego punktację, acz nie trafi dwudziestu jeden punktów. Wówczas zaiste rozsądnie byłoby i dla drugiego zaczekać.

(Fred Gretchen przytakuje.)

Sędzia: Collins (Przekazuje Gideonowi Collinsowi kartę 10 karo.). Henderson (Przekazuje Cooperowi Hendersonowi kartę 3 trefl.)5.

Gideon Collins: Dajesz!

Sędzia: Collins (Przekazuje Gideonowi Collinsowi kartę 9 trefl.)6.

Gideon Collins: No i to mi się podoba!

Cooper Henderson: Dawaj!

Sędzia: Henderson (Przekazuje Cooperowi Hendersonowi kartę as karo.)7.

Gideon Collins: To ja sobie poczekam, aż pan szmaciarz przejebie jak zwykle!

Cooper Henderson: Zamknij dupę! Daj następną!

Sędzia: Henderson (Przekazuje Cooperowi Hendersonowi kartę 7 pik.)8.

Gideon Collins: Kurwa! Ja pierdolę! (Rzuca karty na podłoże.)

Cooper Henderson: (Chichocze.) Ja ci mówię: za trzy tygodnie osobiście wsadzę ci patyk do martwej dupy.

Sędzia: Panowie, no… Przy publice takim językiem? Panie Collins, proszę też nie rzucać kartami. Czy gdybym ja panu wszedł do domu i wyciągnął zające z kwaśnego mleka, to jak by się pan poczuł? (Wziąwszy karty od Coopera Hendersona, zbiera pozostałe z podłoża.)

Gideon Collins: Z-zawiedziony pana uczynkiem. Przepraszam, panie sędzio.

Sędzia: Collins (Przekazuje Gideonowi Collinsowi kartę as trefl.). Henderson (Przekazuje Cooperowi Hendersonowi kartę 8 kier.)9.

Gideon Collins: Przepięknie! Następną! Teraz zobaczysz, Henderskurwielu!

Sędzia: Collins (Przekazuje Gideonowi Collinsowi kartę as karo.)10.

Cooper Henderson: (Głośno się śmieje.) Jest! Kurwa, tak! Dwa zero, skurwysynu! Następny pojedynek skończy się dla ciebie z patykiem w dupie!

Gideon Collins: J-j-j-jak to, kurwa, możliwe?! Dw-dwa jebane asy pod rząd?! Jaka jest szansa, że-

Sędzia: (Wyjmuje spod marynarki rewolwer i przykłada go do czoła Gideona Collinsa.) Do zobaczenia za trzy tygodnie, panie Collins. (Ściska język spustu; pocisk penetruje czaszkę Gideona Collinsa, tworząc również ranę wylotową, ale z niej nie wylatuje; ściana za Gideonem Collinsem zostaje pokryta krwią; mężczyzna upada bezwładnie; pod nim z jego głowy i ust toczy się kilka strumyków krwi.)

Cooper Henderson: (Spluwa na zwłoki.) Skurwysyn.

(Sekundę później Cooper Henderson i Sędzia znikają; zwłoki ulegają relokacji po kolejnych osiemnastu sekundach.)

threemen2.webp

Fotografia z pierwszego starcia Henderson-Collins.

Dodatek: Geneza RPC-PL-030.

Informacje na temat zarówno RPC-PL-030-1, jak i -2, pozyskano fragmentarycznie z nielicznych wiarygodnych źródeł; największym problemem było uzyskanie rzetelnego obrazu z okresu dzieciństwa i młodości instancji.

Autorytet ustalił, że Cooper Henderson urodził się 13 grudnia 1852 roku, w Weeping Water, w hrabstwie Cass, w Nebrasce Nebraska, w Stanach Zjednoczonych. Do 17. roku życia pracował on dla swojego ojca Jamesa, miejscowego rzeźnika. Usiłował on również podjąć pracę dla miejscowych szeryfów oraz szeryfa federalnego w mieście Plattsmouth, na północny wschód od Weeping Water. Jednakże starania te były nieskuteczne, najprawdopodobniej ze względu na ograniczone możliwości budżetowe szeryfów, co przekładało się na małą liczbę wakatów i znaczną liczbę kandydatów na jedno miejsce.

Około 20. roku życia Cooper Henderson najął się w charakterze asystenta Douga Theodore'a Walsha (vel. Doug T. Walsh), słynnego w całej Nebrasce i okolicznych stanach łowcy głów. Mężczyźni mieli współpracować do roku 1879, gdy Doug T. Walsh został zabity w trakcie próby obezwładnienia lokalnych bandytów, którzy napadli na pociąg. Cooper Henderson przejął przedsięwzięcie po tragicznie zmarłym mentorze i w ciągu następnych lat zdobył w regionie osobistą renomę większą niż Doug T. Walsh. Cooper Henderson zrealizował w sumie ponad 570 listów gończych, również za granicami stanu, zdobywając miano najlepszego rewolwerowca i łowcy głów w Nebrasce lat 80. XIX wieku. Od 1880 roku Cooper Henderson wszedł w związek z koleżanką ze szkolnych lat — Mae Soucey, lokalną bednarką. Do roku 1886 parze urodziły się dwie córki, Abigail i Hattie, oraz syn Benjamin. Cooper Henderson zaczął wówczas planować zmianę profesji na mniej ryzykowną ze względu na dobro swojej rodziny.

W kwestii Gideona Collinsa nie znaleziono żadnych informacji na temat dzieciństwa. Według cenzusu, w roku 1878 dwudziestodwuletni Gideon Collins przybył z Billem, bratem, do miasta Ashland, w hrabstwie Saunders, na zachód od przyległego hrabstwa Cass. Bracia Collins szybko zasłynęli ze swoich umiejętności w zakresie gier karcianych w saloonach wschodniej Nebraski. Wielokrotnie aresztowani za oszustwa bracia zostali rozdzieleni w czerwcu 1882 roku, gdy Bill Collins wstąpił do regionalnego gangu „Six Teeth” i po pięciu miesiącach zginął zastrzelony przez Coopera Hendersona wraz z resztą grupy w jej kryjówce, w Kanionie Sowbelly, na północnym zachodzie Nebraski.

Od czerwca 1882 roku do 2 maja 1886 roku Gideon Collins był wielokrotnie aresztowany we wschodniej Nebrasce za coraz poważniejsze przestępstwa, jak np. paserstwo, kradzieże, udział w bójkach, rozboje czy rozboje z bronią palną. Wiadomo także, iż usiłował wyśledzić zabójcę brata oraz przeprowadzić na niego zamach. Do tego celu zatrudnił siedmiu zabójców na zlecenie, których nasłał na Coopera Hendersona 5 maja 1886 roku. W trakcie strzelaniny w Weeping Water Cooper Henderson zastrzelił pięciu zamachowców, jednego pobił na śmierć, a ostatniemu połamał nogi, przesłuchał co do tożsamości i miejsca pobytu zleceniodawcy, po czym zawlókł do miejscowego aresztu. Cooper Henderson miał 6 maja odnaleźć i porwać Gideona Collinsa z jego własnego domu w Ashville, po czym przesłuchać co do motywów napaści i w zależności od odpowiedzi — zadecydować o dalszym losie porwanego.

Nie wiadomo, jak przesłuchanie owo przebiegło, acz ustalono, iż w dniu 7 maja 1886 roku Cooper Henderson i Gideon Collins spotkali się na polanie za miastem, by stoczyć pojedynek. Gdyby zwyciężył Gideon Collins, pomściłby brata. Gdyby jednak zwyciężył Cooper Henderson, pozbyłby się wroga, który z przyczyn prawnych mógłby inaczej uniknąć kary śmierci i zyskać sposobność na kontynuowanie najmowania zbirów przeciwko Cooperowi Hendersonowi. Alternatywą miało być przekazanie przestępcy szeryfowi w Weeping Water, na co Gideon Collins nie chciał się zgodzić ze względu na to, iż jako multirecydywista zapewne za nasłanie zabójców na inną osobę zostałby skazany na śmierć przez powieszenie.

Świadkiem pojedynku został anonimowy fotograf, który prowadził gospodę przy ww. drodze. Jego zdjęcie ze zdarzenia zamieszczono powyżej. Według jego zeznań przed miejscowym szeryfem — Gideon Collins miał być przejęty wizją stoczenia pojedynku z najsłynniejszym rewolwerowcem regionu. Jeden z gości gospody, który przedstawiał się wszystkim jako „Sędzia”, miał zaoferować przysłuchać się rozmowie Coopera Hendersona i Gideona Collinsa z właścicielem przybytku, po czym zaoferować sprawiedliwe rozwiązanie problemu między mężczyznami. Na ten temat anonimowy fotograf zeznał przed szeryfem: „Collins trząsł się jak osika w przejęciu wizją starcia się z najsłynniejszym rewolwerowcem regionu. Wiedział, że nie miał szans na pokonanie Hendersona pięścią, nożem ni kulą, a więc »Sędzia« zaoferował pojedynek na sprawiedliwych warunkach”.

Sędzia miał zaproponować dwie partie blackjacka, acz również ostrzec obydwu mężczyzn, że „to nie jest gra, którą znacie”. Cooper Henderson, początkowo wyzywający Gideona Collinsa od tchórzy i marnotrawicieli czasu, zgodził się na zmianę formuły, pod warunkiem, że „temu źrebięciu z mlekiem pod wąsem wsadzę potem patyk w dupę, żeby na zawsze zapamiętało, jak boleśnie się wyruchało, nasyłając na mnie tamte niedoróbki mężczyzn”. Sędzia miał również zaoferować pomoc w bezwzględnym wymuszeniu stosowania się do rezultatu pojedynku; przegrany miał raz na zawsze opuścić Nebraskę i pracować pod jego okiem do końca życia.

Gracze rozegrali dwie partie blackjacka, w których zwycięstwo odniósł Gideon Collins, a Sędzia zastrzelił Coopera Hendersona „pod jego nieuwagę, gdy ten znieważał zaśmiewającego się durnowato Collinsa”, po czym „Sędzia i Collins przepadli i nikt nie wie, dokąd się udali, mimo posłania za nimi federalnych listów gończych”.

W żadnym ze znalezionych dokumentów nie natrafiono na wzmiankę na temat dalszego losu Gideona Collinsa ani tożsamości Sędziego czy anonimowego fotografa — stwierdzono jednak, że na drodze z Ashville do Weeping Water znajdowało się ponad osiem gospód. Mae Soucey wraz z dziećmi wyprowadziła się po dwóch tygodniach do Plattsmouth, gdzie poznała innego mężczyznę. Nie są znane dalsze losy rodziców Coopera Hendersona, Mae Soucey ani dzieci, które z nią miał.

Na uwagę zasługuje fakt, że według szeryfa Cooper Henderson został pochowany na lokalnym cmentarzu, co oznaczałoby, iż zjawisko anomalne, które dzisiaj dotyka RPC-PL-030, nie rozpoczęło swojej aktywności wraz z pierwszą śmiercią rewolwerowca.O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.