RPC-PL-031

Maska Wściekłego Psa

tagnone

4.3 (4)

4.3 (4)

Rejestracja Porządku Centralnego: PL-031

Ryzyko przechowalnicze: Gamma

Poziom zagrożenia: Purpurowy
h-aggression.webp zagrożenie agresją h-emotional.webp zagrożenie emocjonalne h-animated.webp zagrożenie ruchowe h-sentient.webp zagrożenie świadomością h-extreme-temperature.webp zagrożenie temperaturowe h-visual.webp zagrożenie wizualne

Protokoły przechowalnicze: Przechowalnia RPC-PL-031 znajduje się 112 m p.p.t., na piętrze –4 Placówki Magazynowej 348. Wskazana kondygnacja obejmuje przechowalnię obiektu, Przedsionek Próżniowy oraz korytarz wejściowy prowadzący do szybu windy stanowiącego jedyną drogę uzyskania dostępu fizycznego z tego piętra do kondygnacji wejściowej. Poziom –4 znajduje się w złożu litej skały o grubości od 72 do 90 m. W każdym rejonie kondygnacji znajdują się niezależnie zasilane pompy umożliwiające niezwłoczne wtłoczenie na poziom halotanu w stężeniu pozwalającym na natychmiastowe pozbawienie przytomności każdego pracownika znajdującego się na piętrze w razie wystąpienia kryzysu przechowalniczego. Ze względu na skalę szkód wywołanych przez RPC-PL-031 w stanie aktywnym należy podjąć wszelkie uzasadnione względami skuteczności środki, by jak najszybciej obiekt zabezpieczyć.

Na korytarzu wejściowym znajduje się posterunek ochrony, na którym wymaga się całodobowej obecności co najmniej dwóch funkcjonariuszy ochrony, oraz warsztat z magazynkiem wyposażonym w narzędzia i urządzenia do przeprowadzania konserwacji i napraw elementów systemu przechowalniczego. W warsztacie musi stale dyżurować specjalista gotowy do niezwłocznego reagowania na uszkodzenia elementów systemu bezpieczeństwa.

Przedsionek Próżniowy (dalej: Przedsionek) to trzy dwuprzedziałowe śluzy oraz kolisty tunel o świetle 2 m i długości 9,5 m, w którym nieprzerwanie utrzymywana jest próżnia. Ze względów bezpieczeństwa tunelem tym można transportować przedmioty wyłącznie w hermetycznych pojemnikach, a osoby uprawnione do poruszania się nim muszą być ubrane w atestowane kombinezony, które muszą zapewniać: stabilne ciśnienie wewnętrzne, swobodny zakres ruchowości, zapas powietrza, możliwość usuwania dwutlenku węgla, regulację temperatury oraz zdolność do prowadzenia komunikacji dwustronnej z funkcjonariuszami SBA na służbie.

Przechowalnia RPC-PL-031 to pomieszczenie o wymiarach wewnętrznych 3 m × 3 m × 2 m, i zewnętrznych 7 m × 7 m × 6 m, zbudowane z płyt grafitu izostatycznego powleczonego warstwą węglika tytanu o grubości 100 μm, podlegających bieżącemu chłodzeniu z wykorzystaniem ciekłego azotu. Przechowalnia wyposażona jest w dwa łóżka szpitalne oraz kącik medyczny, w którym nieprzerwany dyżur pełni lekarz anestezjolog. W pomieszczeniu znajduje się również sterowane zdalnie ramię mechaniczne na stałe zespolone z frontową częścią RPC-PL-031.

Struktura hydrauliczna, którą krąży ciekły azot, powinna być zamknięta w osobnym pomieszczeniu otaczającym przechowalnię, dostępnym poprzez trzecią śluzę w Przedsionku. Pomieszczenie tamto musi być wytrzymałe na ewentualną ekspansję ciekłego azotu, gdyby doszło do jego ulotnienia. Dostępu udziela się autoryzowanym pracownikom, o ile ubrani są w kombinezony chroniące przed odmrożeniami i pod warunkiem że monitor na posterunku ochrony, połączony z sondami lambda w pomieszczeniu, wykaże, iż stężenie tlenu jest w normie. W przeciwnym razie dostępu udzielić można wyłącznie do celu naprawy struktury hydraulicznej personelowi do tego przeszkolonemu.

Co 72 godziny do przechowalni RPC-PL-031 wprowadzony powinien zostać zostaje CSD pod eskortą dwóch funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Autorytetu. Stan zdrowia subiekta musi pozwolić na wywołanie, utrzymanie i wybudzenie go po 72 godzinach ze śpiączki farmakologicznej. Po zabezpieczeniu subiekta na wolnym łóżku przez funkcjonariuszy SBA dyżurujący lekarz anestezjolog podłącza subiekta do respiratora i elektroencefalografu, po czym dokonuje wkłucia do żyły podobojczykowej, założenia wenflonu i podłączenia go do pompy infuzyjnej. Następnie umieszcza on w pompie infuzyjnej pentobarbital w dawce pozwalającej na wywołanie i utrzymanie 72-godzinnej śpiączki farmakologicznej, bromek wekuronium w celu zwiotczenia mięśni oraz metaraminol celem zapobieżenia hipotensywnemu upośledzeniu ciśnienia perfuzji mózgowej1. Jako że działania te mogą wywołać hipokaliemię, zaleca się, by lekarz zawczasu przygotował odpowiednią dawkę potasu do podania subiektowi. Po wprowadzeniu CSD w śpiączkę farmakologiczną lekarz powinien upewnić się, że stan zdrowia fizycznego subiekta jest stabilny, zanim przystąpi się do kolejnych czynności.

Następnie personel powinien opuścić przechowalnię i zdalnie, z posterunku ochrony, przemieścić RPC-PL-031 mechanicznym ramieniem z głowy subiekta dotychczasowego na nowego, w czasie nieprzekraczającym 2 s. Po pomyślnym przeprowadzeniu działania. Lekarz powinien rozpocząć stopniowe zmniejszanie dawki pentobarbitalu podawanego dotychczasowemu subiektowi celem jego wybudzenia. Po zakończeniu procedury lekarz powinien podać dotychczasowemu subiektowi preparat amnezyjny odpowiedni do okresu, przez który subiekt podlegał oddziaływaniu RPC-PL-031. Poza tą procedurą zadaniem dyżurującego lekarza jest utrzymywanie zdrowia fizycznego aktualnego subiekta. W razie odnotowania istotnych wskazań do rychłego wybudzenia subiekta lekarz może odpowiednio skrócić ww. okres 72-godzin pomiędzy zmianą aktualnego subiekta.

accurate.webp

Najdokładniejsza fotografia RPC-PL-031.

Opis: RPC-PL-031 to maska o wymiarach 26,3 cm × 14,2 cm × 6,2 cm, wykonana z drewna dębu Aliena (łac. Quercus aliena), pokryta zaprawą farbiarską w formie mieszaniny kleju i miazgi z muszli zwierząt morskich. Datowanie radiowęglowe wykazało, iż artefakt wytworzony został w latach 640-670 n.e. Maska ukształtowana jest na głowę psa i pokryta naturalnym pigmentem ciemnobrązowym, a także:

  • żółtym w formie dwóch pionowych pasków o szerokości 1,9 cm biegnących równoległe po wewnętrznej stronie uszu;
  • dwoma pomarańczowymi paskami o wymiarach 6 cm × 0,6 cm, biegnącymi pod kątem 45° względem środka maski, przedstawiającymi brwi wyrażające gniew;
  • dwoma eliptycznymi oczami w kolorze łososiowym, o wymiarach 2,3 cm × 5,9 cm w najszerszym punkcie, z białymi eliptycznymi twardówkami pośrodku, o wymiarach 1,6 cm × 3,8 cm w najszerszym punkcie, z ciemnobrązowymi eliptycznymi tęczówkami po stronach wewnętrznych, o wymiarach 1,2 cm × 3,3 cm, z czerwonymi eliptycznymi źrenicami pośrodku, u dołu, o wymiarach 1 cm × 2,5 cm;
  • czerwonym prostokątnym otwartym pyskiem o wymiarach 7,9 cm × 9,8 cm, wyścielonym licznymi białymi zębami.
attack.webp

Najdokładniejsza fotografia RPC-PL-031 w stanie aktywnym.

nighttime.webp

Najdokładniejsza fotografia RPC-PL-031 w trakcie przeprowadzania ataku w postaci podniesienia temperatury celu.

Pasywna właściwość anomalna maski uniemożliwia zarejestrowanie jej formy wizualnej bez artefaktów graficznych. Przedstawione w raporcie obrazy powstały wskutek sfotografowania obiektu, a następnie poddania zdjęć drobiazgowej obróbce graficznej w celu nadania im jak największej miarodajności.

Po założeniu RPC-PL-031 na głowę żywego człowieka obiekt osiąga stan spoczynkowy, podczas którego zachodzi jego drugorzędne oddziaływanie. Wpływy te polegają na skrajnie intensywnej stymulacji ośrodków mózgu odpowiadających za odczuwanie gniewu, co doprowadza po ok. 20 min do niepohamowanej furii subiekta wobec wszystkich osób znajdujących się w pobliżu. Odczucia te eskalują i po 4-6 h wywołują zgon subiekta na skutek niewydolności krążeniowo-oddechowej. Oddziaływaniu drugorzędnemu obiektu można przeciwdziałać poprzez wprowadzanie subiektów w stan śpiączki farmakologicznej. Jednakże również wówczas jego ciało produkuje związki chemiczne eskalujące odczucia gniewu, by do ok. 84 godzin doprowadzić do śmierci subiekta.

RPC-PL-031 osiąga stan aktywny z momentem, gdy albo zostaje zdjęty z głowy żywego człowieka, albo osoba ta doznaje śmierci fizycznej. Obiekt jest wówczas w stanie poruszać się w powietrzu na maksymalnym pułapie ok. 20 m. n.p.t. RPC-PL-031 wywołuje też znacznie mniej intensywny wpływ na stan emocjonalny osób, do której zbliży się na odległość mniejszą niż ok. 8 m, aczkolwiek w chwili, gdy dystans ten się zwiększa, efekt natychmiast zanika. Osoby podlegające wpływowi obiektu w stanie aktywnym osiągają stan niepohamowanej furii po około godzinie nieprzerwanego wpływu, a zgon na skutek niewydolności organizmu nie następuje przed upływem 18 h. Artefakt jest w stanie również podnieść temperaturę każdej osoby oraz innych materiałów, do których zbliży się na ww. odległość, do poziomu ok. 2 350 °C w czasie ok. 3 s. Oddziaływanie to jest w stanie niemal niezwłocznie spopielić większość celów.

W trakcie kryzysów przechowalniczych RPC-PL-031 preferuje ucieczkę z infrastruktury Autorytetu, korzystając z możliwości podnoszenia temperatury elementów przechowalni, a jeśli to niemożliwe, wywoływanie skrajnych odczuć wśród osób, które go nie dostrzegają, co w końcu skutkuje chaosem pozwalającym mu uciec. Bezpośrednie ataki w formie podnoszenia temperatury ciała obiekt przeprowadza w sytuacji, gdy został zaobserwowany i nie może uciec. Niemniej po wydostaniu się z infrastruktury Autorytetu obiekt przystępuje do masowego zabijania ludzi i zwierząt, które napotka.

Dodatek 1: Geneza.

Dodatek 2: Legenda o Wściekłym Psie.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.